55 RAHMAN

 • 55:1

  Всемилостивия

 • 55:2

  научи на Корана,

 • 55:3

  сътвори човека,

 • 55:4

  научи го да говори.

 • 55:5

  Слънцето и луната - [се движат] по изчисление,

 • 55:6

  и звездите, и дърветата се прекланят.

 • 55:7

  И въздигна Той небето, и положи везните,

 • 55:8

  за да не престъпвате мярката.

 • 55:9

  И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!

 • 55:10

  И положи Той земята за тварите.

 • 55:11

  На нея има плодове и палми с обвити гроздове,

 • 55:12

  и зърно с плява, и уханни растения.

 • 55:13

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:14

  Сътвори Той човека от звънка глина като грънчарско изделие.

 • 55:15

  И сътвори Той джиновете от пламъка на огъня.

 • 55:16

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:17

  Господа на двата изгрева и Господа на двата залеза.

 • 55:18

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:19

  Пусна Той двете морета да се срещнат,

 • 55:20

  но между тях има преграда, която не престъпват.

 • 55:21

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:22

  От двете излизат бисери и корали.

 • 55:23

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:24

  И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.

 • 55:25

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:26

  Всичко тук погива.

 • 55:27

  Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.

 • 55:28

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:29

  Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело.

 • 55:30

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:31

  Ще ви направим равносметка, о, два свята [на джинове и хора]!

 • 55:32

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:33

  О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете освен с власт [от Нас].

 • 55:34

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:35

  Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви се помогне.

 • 55:36

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:37

  И когато небето се разцепи, и стане червено като разтопено масло...

 • 55:38

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:39

  В този Ден не ще бъде питан за греха му нито човек, нито джин.

 • 55:40

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:41

  Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И ще бъдат хванати за перчема и за краката.

 • 55:42

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:43

  Това е Адът, който престъпниците взимат за лъжа.

 • 55:44

  Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.

 • 55:45

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:46

  А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини -

 • 55:47

  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:48

  с разни дървета.

 • 55:49

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:50

  В двете два извора текат.

 • 55:51

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:52

  Там от всеки плод има по два вида.

 • 55:53

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:54

  Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо.

 • 55:55

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:56

  Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.

 • 55:57

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:58

  Сякаш са рубини и корали...

 • 55:59

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:60

  Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?

 • 55:61

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:62

  И освен тях - още две градини

 • 55:63

  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:64

  тъмнозелени.

 • 55:65

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:66

  В тях има два бликащи извора.

 • 55:67

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:68

  Там има плодове и палми, и нарове.

 • 55:69

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:70

  Там има добродетелни и прекрасни жени -

 • 55:71

  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:72

  хубавици, пазени в шатри -

 • 55:73

  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:74

  недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин...

 • 55:75

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:76

  Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими...

 • 55:77

  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

 • 55:78

  Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта!

Paylaş
Tweet'le