56 VAKIA

 • 56:1

  Когато Събитието настъпи,

 • 56:2

  никой не ще възпре неговото настъпване -

 • 56:3

  принизяващо и въздигащо.

 • 56:4

  Когато земята се разтърси в трус

 • 56:5

  и планините се разломят на отломки,

 • 56:6

  и станат разпиляна прах,

 • 56:7

  вие ще станете на три групи:

 • 56:8

  едни - отдясно, - какво ще е за тези отдясно?;

 • 56:9

  и други - отляво, - какво ще е за тези отляво?;

 • 56:10

  и първенците [в богобоязливостта], - те са първенците [в Рая]

 • 56:11

  тези са приближените [на Аллах]

 • 56:12

  в Градините на блаженството

 • 56:13

  повечето са от предците

 • 56:14

  и малцина от сетните

 • 56:15

  на украсени престоли,

 • 56:16

  облегнати там един срещу друг.

 • 56:17

  Вечномлади юноши им поднасят

 • 56:18

  бокали и кани, и чаши [вино] от извор.

 • 56:19

  Не ще ги боли глава от това и не ще губят ум.

 • 56:20

  И плод, какъвто изберат,

 • 56:21

  и птиче месо, каквото обичат.

 • 56:22

  И ще имат хубавици с големи очи,

 • 56:23

  подобни на скрити бисери -

 • 56:24

  въздаяние за делата им.

 • 56:25

  Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях,

 • 56:26

  а само словото: “Мир! Мир!”.

 • 56:27

  А онези отдясно... Какво ще е за онези отдясно?

 • 56:28

  Сред лотоси без бодли

 • 56:29

  и натежали бананови дървета,

 • 56:30

  и просторна сянка,

 • 56:31

  и лееща се вода,

 • 56:32

  и обилен плод,

 • 56:33

  несекващ и невъзбранен,

 • 56:34

  и въздигнати постели.

 • 56:35

  Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване

 • 56:36

  и отредихме да са девици

 • 56:37

  любещи, връстнички -

 • 56:38

  за онези отдясно -

 • 56:39

  група от предците

 • 56:40

  и група от сетните.

 • 56:41

  А онези отляво... Какво ще е за онези отляво?

 • 56:42

  Сред изгарящ вятър и вряща вода,

 • 56:43

  и сянка от черен дим,

 • 56:44

  нито прохладна, нито приятна.

 • 56:45

  Те живееха сред разкош преди това.

 • 56:46

  И упорстваха в огромния грях.

 • 56:47

  И казваха: “Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

 • 56:48

  А нима и древните ни предци?”

 • 56:49

  Кажи [о, Мухаммад]: “И древните, и сетните

 • 56:50

  наистина ще бъдат събрани по време на знайния Ден.”

 • 56:51

  После, о, вие, заблудените, отричащите,

 • 56:52

  наистина ще ядете от дървото Зокум

 • 56:53

  и ще си пълните от него стомасите,

 • 56:54

  и ще пиете след това от врящата вода.

 • 56:55

  Ще пиете, както пият прежаднелите камили.

 • 56:56

  Това е угощението им в Съдния ден.

 • 56:57

  Ние ви сътворихме. Защо тогава не повярвате?

 • 56:58

  Не виждате ли семето, което изливате?

 • 56:59

  Вие ли го сътворявате, или Ние сме Твореца?

 • 56:60

  Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени

 • 56:61

  да променим такива като вас и да ви пресъздадем в нещо, което не ви е познато.

 • 56:62

  И узнахте вече първото сътворяване. Не ще ли се поучите?

 • 56:63

  И не виждате ли какво сеете?

 • 56:64

  Вие ли го карате да расте, или Ние го караме?

 • 56:65

  Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете слисани:

 • 56:66

  “Наистина сме задлъжнели.

 • 56:67

  Да, и сме лишени [от прехрана].”

 • 56:68

  И не виждате ли водата, която пиете?

 • 56:69

  Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме?

 • 56:70

  Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?

 • 56:71

  Не виждате ли огъня, който разпалвате?

 • 56:72

  Вие ли създавате дървото за него, или Ние сме Създателя?

 • 56:73

  Ние го сторихме за поучение и за ползване от онези, които се нуждаят.

 • 56:74

  Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

 • 56:75

  Но не, кълна се в залезите на звездите -

 • 56:76

  а това е клетва - ако знаете - велика,

 • 56:77

  това наистина е свещен Коран

 • 56:78

  в съхранената Книга [-майка].

 • 56:79

  Докосват го само пречистените.

 • 56:80

  Низпослание от Господа на световете.

 • 56:81

  Нима това Слово пренебрегвате?

 • 56:82

  И [вместо благодарност] за препитанието вие го взимате за лъжа?

 • 56:83

  И когато [душата на умиращия] стигне гърлото,

 • 56:84

  тогава вие само гледате,

 • 56:85

  а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате -

 • 56:86

  и защо, ако не ще бъдете съдени,

 • 56:87

  не я върнете обратно, ако говорите истината?

 • 56:88

  И ако [умиращият] е от приближените [на Аллах],

 • 56:89

  тогава - покой и удовлетворение, и Градината на блаженството.

 • 56:90

  А ако е от онези отдясно,

 • 56:91

  тогава [ще му се каже]: “Мир на теб, защото си от онези отдясно!”

 • 56:92

  А ако е от отричащите, заблудените,

 • 56:93

  тогава - угощение от вряща вода

 • 56:94

  и изгаряне в Огъня.

 • 56:95

  Това е достоверната истина.

 • 56:96

  Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

Paylaş
Tweet'le