61 SAFF

 • 61:1

  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 • 61:2

  О, вярващи, защо говорите онова, което не вършите?

 • 61:3

  Най-омразно пред Аллах е да говорите онова, което не вършите.

 • 61:4

  Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица, сякаш са здрава крепост.

 • 61:5

  И рече Муса на своя народ: “О, народе мой, защо ме огорчавате, след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И когато се отклониха, Аллах отклони сърцата им. Аллах не напътва нечестивите хора.

 • 61:6

  И рече Иса, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.” А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха: “Това е явна маг

 • 61:7

  И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, когато го зоват към Исляма? Аллах не напътва хората-угнетители.

 • 61:8

  Те искат да угасят светлината на Аллах с уста. Но Аллах ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това.

 • 61:9

  Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я издигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това.

 • 61:10

  О, вярващи, да ви посоча ли търговия, която ще ви спаси от болезнено мъчение?

 • 61:11

  Да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да се борите по пътя на Аллах чрез своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, ако знаете.

 • 61:12

  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините, сред които реки текат, и в хубави жилища в Градините на Адн. Това е великото спасение.

 • 61:13

  И друго, което обичате - помощ от Аллах и близка победа. И възрадвай вярващите!

 • 61:14

  О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не по

Paylaş
Tweet'le