67 MÜLK

 • 67:1

  Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.

 • 67:2

  Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

 • 67:3

  Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

 • 67:4

  После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

 • 67:5

  И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

 • 67:6

  За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

 • 67:7

  Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

 • 67:8

  едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”

 • 67:9

  Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда.””

 • 67:10

  И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.”

 • 67:11

  И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!

 • 67:12

  За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.

 • 67:13

  Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.

 • 67:14

  Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Сведущия.

 • 67:15

  Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.

 • 67:16

  Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я - тресе се!

 • 67:17

  Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?

 • 67:18

  И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

 • 67:19

  Не виждат ли те птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.

 • 67:20

  И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Неверниците само се мамят.

 • 67:21

  Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].

 • 67:22

  Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?

 • 67:23

  Кажи [о, Мухаммад]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

 • 67:24

  Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете събрани.”

 • 67:25

  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

 • 67:26

  Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител.”

 • 67:27

  И когато го видят отблизо, лицата на неверниците ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

 • 67:28

  Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение?”

 • 67:29

  Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

 • 67:30

  Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”

Paylaş
Tweet'le