68 KALEM

 • 68:1

  Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!

 • 68:2

  Ти [о, Мухаммад] - по милостта на твоя Господ - не си луд.

 • 68:3

  За теб има несекваща награда.

 • 68:4

  Ти наистина имаш велик нрав.

 • 68:5

  Ти ще видиш и те ще видят

 • 68:6

  кой от вас е безумният.

 • 68:7

  Най-добре твоят Господ знае кой се е отклонил от Неговия път и най-добре Той знае напътените.

 • 68:8

  И не се покорявай на отричащите!

 • 68:9

  Желаят, ако се смекчиш, и те да се смекчат.

 • 68:10

  И не се покорявай на онзи, който все се кълне и е жалък,

 • 68:11

  клеветник, който разнася сплетни,

 • 68:12

  възпира доброто, престъпва, съгрешава,

 • 68:13

  грубиян и дори извънбрачен син.

 • 68:14

  А тъй като има богатство и синове,

 • 68:15

  когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

 • 68:16

  Ще го бележим по носа.

 • 68:17

  Изпитахме ги, както изпитахме и стопаните на градината, когато се заклеха [тайно] да я оберат на сутринта.

 • 68:18

  И да не правят изключение.

 • 68:19

  И я споходи бедствие от твоя Господ, докато спяха.

 • 68:20

  И тя стана като черна нощ.

 • 68:21

  И си викаха един другиму на сутринта:

 • 68:22

  “Тръгнете към своята реколта в зори, ако ще берете!”

 • 68:23

  И се отправиха, шепнейки един на друг:

 • 68:24

  “Днес да не влиза там при вас бедняк!”

 • 68:25

  И тръгнаха в зори с твърдо намерение.

 • 68:26

  И когато я видяха, рекоха: “Наистина сме се заблудили.

 • 68:27

  Не, ние сме лишени.”

 • 68:28

  Най-разумният от тях рече: “Не ви ли казах - защо не прославяте Аллах?”

 • 68:29

  Рекоха: “Слава на нашия Господ! Бяхме угнетители.”

 • 68:30

  И започнаха взаимно да се укоряват.

 • 68:31

  Рекоха: “О, горко ни, наистина сме престъпващи!

 • 68:32

  Дано нашият Господ ни даде в замяна по-добра от нея. Ние нашия Господ умоляваме.”

 • 68:33

  Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, ако знаят.

 • 68:34

  Наистина за богобоязливите при техния Господ са Градините на блаженството.

 • 68:35

  Нима отдадените на Аллах ще сторим да са като престъпниците?

 • 68:36

  Какво ви е, така да отсъждате?

 • 68:37

  Или имате книга, от която се учите,

 • 68:38

  и в нея имате, каквото изберете?

 • 68:39

  Или имате обещание от Нас до Деня на възкресението да имате онова, което сами отсъждате?

 • 68:40

  Питай ги кой от тях е поръчител за това?

 • 68:41

  Или имат съдружници? Да доведат своите съдружници - ако говорят истината -

 • 68:42

  в Деня, когато ще се разкрият делата и [тези] ще бъдат приканени да се поклонят, а не ще могат.

 • 68:43

  Свели поглед, ще ги покрие унижение, а бяха приканвани да се покланят, когато бяха здрави.

 • 68:44

  Остави на Мен [о, Мухаммад] взимащите за лъжа тази Вест! Постепенно ще ги въвлечем [в погибел], без да разберат.

 • 68:45

  Ще им дам отсрочка. Моята промисъл е силна.

 • 68:46

  Или търсиш от тях отплата, та са обременени с дълг?

 • 68:47

  Или при тях е неведомото и те го записват?

 • 68:48

  Изтърпи до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб!

 • 68:49

  Ако не бе го достигнала милост от неговия Господ, щеше да е изхвърлен на голия бряг с упрек.

 • 68:50

  Но неговият Господ го пречисти и го стори праведник.

 • 68:51

  И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато слушат Напомнянето6, и казват: “Той е луд.”

 • 68:52

  А то не е друго освен напомняне за световете.

Paylaş
Tweet'le