69 HAKKA

 • 69:1

  Неизбежното!

 • 69:2

  Какво е Неизбежното?

 • 69:3

  И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

 • 69:4

  Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

 • 69:5

  Самудяните бяха погубени от Вика.

 • 69:6

  А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

 • 69:7

  Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

 • 69:8

  И нима виждаш някой останал от тях?

 • 69:9

  И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

 • 69:10

  И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.

 • 69:11

  Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,

 • 69:12

  за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

 • 69:13

  И когато се протръби с Рога първия път,

 • 69:14

  и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

 • 69:15

  тогава ще се случи Събитието.

 • 69:16

  И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

 • 69:17

  И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

 • 69:18

  В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

 • 69:19

  И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

 • 69:20

  Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

 • 69:21

  И ще живее в доволство

 • 69:22

  сред въздигната Градина.

 • 69:23

  Плодовете й ще са сведени.

 • 69:24

  Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

 • 69:25

  А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

 • 69:26

  и да не бях узнал каква е моята равносметка!

 • 69:27

  О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

 • 69:28

  Не ме избави моето богатство.

 • 69:29

  Пропадна моята власт.”

 • 69:30

  Хванете го и го оковете!

 • 69:31

  После в Ада го горете!

 • 69:32

  После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

 • 69:33

  Не повярва той в Аллах, Превеликия.

 • 69:34

  И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

 • 69:35

  затова Днес няма тук за него  ближен,

 • 69:36

  нито храна освен кръв и гной.

 • 69:37

  Ядат я само грешниците.”

 • 69:38

  Ала не! Кълна се в това, което съзирате

 • 69:39

  и в това, което не съзирате,

 • 69:40

  наистина то е слово на достоен Пратеник,

 • 69:41

  а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

 • 69:42

  И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

 • 69:43

  Низпослание от Господа на световете.

 • 69:44

  И ако той Ни приписваше някакви слова,

 • 69:45

  щяхме да го сграбчим с Десницата,

 • 69:46

  после да му прережем аортата.

 • 69:47

  И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

 • 69:48

  То е напомняне за богобоязливите.

 • 69:49

  И добре знаем, че сред вас има отричащи.

 • 69:50

  То е скръб за неверниците.

 • 69:51

  То е достоверната истина.

 • 69:52

  Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

Paylaş
Tweet'le