70 MEARİC

 • 70:1

  Един човек попита за неизбежното мъчение.

 • 70:2

  Никой не ще го отблъсне от неверниците.

 • 70:3

  То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

 • 70:4

  Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

 • 70:5

  затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

 • 70:6

  Те го виждат далечен.

 • 70:7

  А Ние го виждаме близък.

 • 70:8

  В този Ден небето ще е като разтопена мед

 • 70:9

  и планините ще са като вълна,

 • 70:10

  и не ще пита приятел за приятеля,

 • 70:11

  въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

 • 70:12

  и съпругата си, и брат си,

 • 70:13

  и рода си, който го подслонява,

 • 70:14

  и всички, които са на земята, само за да се спаси.

 • 70:15

  Ала не! Това е лумнал Огън,

 • 70:16

  смъкващ кожата,

 • 70:17

  зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,

 • 70:18

  и трупа, и не раздава.

 • 70:19

  Човекът бе създаден колеблив -

 • 70:20

  щом го настигне злото - страхлив,

 • 70:21

  а щом го настигне доброто - скъперник,

 • 70:22

  освен отслужващите молитвата,

 • 70:23

  които в своята молитва са постоянни

 • 70:24

  и в чиито имоти е заделен дял

 • 70:25

  за просяка и бедняка,

 • 70:26

  и които смятат за истина Съдния ден,

 • 70:27

  и които се страхуват от мъчението на своя Господ -

 • 70:28

  мъчението на техния Господ не е безопасно,-

 • 70:29

  и които целомъдрието си пазят,

 • 70:30

  освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.

 • 70:31

  А които се стремят към друго освен това - тези са престъпващите.

 • 70:32

  И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,

 • 70:33

  и които в своите свидетелства са правдиви,

 • 70:34

  и които молитвите си усърдно отслужват,

 • 70:35

  те ще бъдат на почит в Градините.

 • 70:36

  Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи

 • 70:37

  отдясно и отляво на тълпи?

 • 70:38

  Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?

 • 70:39

  Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

 • 70:40

  И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни

 • 70:41

  да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

 • 70:42

  Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

 • 70:43

  Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,

 • 70:44

  със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.

Paylaş
Tweet'le