71 NUH

 • 71:1

  Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”

 • 71:2

  Рече: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.

 • 71:3

  Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!

 • 71:4

  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочка за определено време. Срокът на Аллах, когато дойде, не ще бъде забавен, ако знаете.”

 • 71:5

  Рече: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,

 • 71:6

  но зовът ми само увеличи тяхното бягство.

 • 71:7

  И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.

 • 71:8

  После ги зовях открито,

 • 71:9

  после им прогласявах явно и им шепнех тайно.

 • 71:10

  И казвах: “Молете вашия Господ за опрощение - Той е многоопрощаващ,

 • 71:11

  за да ви праща обилен дъжд от небето,

 • 71:12

  и да ви подкрепя с имоти и синове, и да сторва за вас градини, и да сторва за вас реки.

 • 71:13

  Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?

 • 71:14

  Сътвори ви Той на етапи.

 • 71:15

  Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?

 • 71:16

  И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.

 • 71:17

  И ви създаде [от пръст] от земята да израснете.

 • 71:18

  После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден].

 • 71:19

  Аллах стори за вас от земята постеля,

 • 71:20

  за да ходите там по широки пътища.”

 • 71:21

  Рече Нух: “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба.

 • 71:22

  И лукавстваха те с огромно лукавство.

 • 71:23

  И казваха: “Никога не изоставяйте своите божества, не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!”

 • 71:24

  И вече заблудиха те мнозина. И надбавяй на угнетителите само заблуда!”

 • 71:25

  Заради своите грехове те бяха издавени и въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници вместо Аллах.

 • 71:26

  И рече Нух: “Господи мой, не оставяй по земята нито един неверник!

 • 71:27

  Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще родят само нечестивци, неблагодарници.

 • 71:28

  Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавяй на угнетителите само гибел!”

Paylaş
Tweet'le