73 MÜZEMMİL

 • 73:1

  О, ти, който се загръщаш,

 • 73:2

  ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,

 • 73:3

  а наполовина, или по-малко от това,

 • 73:4

  или повече, и чети Корана отмерено!

 • 73:5

  Ще ти пратим Ние тежко Слово.

 • 73:6

  Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл.

 • 73:7

  През деня ти си много зает.

 • 73:8

  И споменавай името на своя Господ, и с всеотдайност се посвети на Него -

 • 73:9

  Господа на Изтока и на Запада! Няма друг Бог освен Него. Него вземи за покровител!

 • 73:10

  И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство!

 • 73:11

  И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие, и им дай малка отсрочка!

 • 73:12

  При Нас има окови и пламъци,

 • 73:13

  и храна, която присяда, и болезнено мъчение

 • 73:14

  в Деня, в който ще се разтресат земята и планините, и ще станат планините купища от пясък.

 • 73:15

  Изпратихме ви Пратеник - свидетел за вас, както изпратихме при Фараона пратеник.

 • 73:16

  Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го сграбчихме.

 • 73:17

  И как ще се предпазите, ако сте неверници, от Деня, който ще направи и децата да посивеят?

 • 73:18

  Небето тогава ще се разцепи. Обещанието Му се сбъдва.

 • 73:19

  Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ.

 • 73:20

  Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, - и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете,

Paylaş
Tweet'le