74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  О, ти, който се обвиваш [в своите одежди],

 • 74:2

  стани и предупреждавай,

 • 74:3

  и твоя Господ възвеличавай,

 • 74:4

  и дрехите си почиствай,

 • 74:5

  и скверността отбягвай,

 • 74:6

  и давайки, не се стреми да получиш вповече,

 • 74:7

  и в името на твоя Господ бъди търпелив!

 • 74:8

  И когато се протръби с Рога,

 • 74:9

  тогава този Ден ще е тежък Ден,

 • 74:10

  за неверниците - нелек.

 • 74:11

  Остави на Мен онзи, когото сътворих самотен

 • 74:12

  и комуто отредих голямо богатство,

 • 74:13

  и синове до него,

 • 74:14

  и всичко му улесних!

 • 74:15

  А после той ламти да му надбавя.

 • 74:16

  Ала не! Пред Нашите знамения той упорства.

 • 74:17

  Ще го подложа на непоносимо мъчение.

 • 74:18

  Размисли той и прецени,

 • 74:19

  и - проклет да е! - как прецени!

 • 74:20

  И отново - проклет да е! - как прецени!

 • 74:21

  После погледна.

 • 74:22

  После се намръщи и навъси.

 • 74:23

  После се отвърна и се възгордя.

 • 74:24

  И рече: “Това е само разпространена магия.

 • 74:25

  Това е само хорска реч.”

 • 74:26

  Ще го пека Аз в Преизподнята.

 • 74:27

  И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята?

 • 74:28

  Тя нищо не оставя и не пощадява -

 • 74:29

  обгаря кожата.

 • 74:30

  Пазят я деветнадесет [ангели].

 • 74:31

  И сторихме пазители на Огъня само ангели, и сторихме броя им единствено за изпитание на неверниците, за да се убедят дарените с Писанието и да се усили вярата на повярвалите, и да не се съмняват дарените с Писанието и вярващите, и за да кажат онези, в чии

 • 74:32

  Ала не! Кълна се в луната

 • 74:33

  и в нощта, когато отминава,

 • 74:34

  и в утрото, когато засиява!

 • 74:35

  Този [Огън] е едно от великите изпитания

 • 74:36

  предупреждение за хората,

 • 74:37

  за всеки от вас, който пожелае да напредва или да изостава.

 • 74:38

  Всеки е заложник на онова, което е придобил,

 • 74:39

  освен владелците на десницата.

 • 74:40

  В градини те ще разпитват

 • 74:41

  за престъпниците.

 • 74:42

  “Какво ви отведе в Преизподнята?”

 • 74:43

  Ще рекат: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата

 • 74:44

  и не хранехме нуждаещия се,

 • 74:45

  и затъвахме в празнословие със затъващите,

 • 74:46

  и взимахме за лъжа Съдния ден,

 • 74:47

  докато ни застигна смъртта.”

 • 74:48

  Затова не ще им помогне ничие застъпничество.

 • 74:49

  Какво им е, защо се отдръпват от напомнянето,

 • 74:50

  сякаш са подплашени диви магарета,

 • 74:51

  бягащи от лъв?

 • 74:52

  И всеки от тях иска да му се даде разясняващата книга.

 • 74:53

  Ала не! Те не се страхуват от отвъдния живот.

 • 74:54

  Ала не! Той [- Коранът] е поучение.

 • 74:55

  И който пожелае, ще се поучи.

 • 74:56

  И не се поучават, без Аллах да пожелае. Той е Достойният да се боят от Него и е Достойният да опрости.

Paylaş
Tweet'le