75 KIYAMET

 • 75:1

  Кълна се в Деня на възкресението.

 • 75:2

  И кълна се в многоукоряващата [се] душа.

 • 75:3

  Нима човек смята, че Ние не ще съберем костите му?

 • 75:4

  Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръстите му.

 • 75:5

  Ала човек упорства в греха си

 • 75:6

  и пита: “Кога е Денят на възкресението?”

 • 75:7

  Тогава, когато погледът се заслепи

 • 75:8

  и луната се затъмни,

 • 75:9

  и слънцето, и луната се слеят,

 • 75:10

  човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”

 • 75:11

  Ала не! Няма убежище.

 • 75:12

  При твоя Господ в този Ден е местопребиванието.

 • 75:13

  Човекът в този Ден ще бъде известен за ранните си дела и за късните.

 • 75:14

  Да, човекът сам за себе си ще е свидетел,

 • 75:15

  дори да дава извинения.

 • 75:16

  Не си движи езика с това Слово [о, Мухаммад], за да избързаш [да го запомниш]!

 • 75:17

  Да бъде събрано [в твоите гърди] и четено [от теб] е Наша грижа.

 • 75:18

  И когато го четем, следвай неговото четене!

 • 75:19

  После неговото разясняване е Наша грижа.

 • 75:20

  Ала не! Вие обичате преходността [на земния живот]

 • 75:21

  и изоставяте отвъдния.

 • 75:22

  Едни лица в този Ден ще възсияят,

 • 75:23

  към своя Господ ще гледат,

 • 75:24

  а други в този Ден ще бъдат мрачни,

 • 75:25

  ще се убедят, че ги е сполетяла беда, пречупваща гръбнака.

 • 75:26

  А когато душата стигне гръкляна

 • 75:27

  и се рече: “Кой ще те избави?”,

 • 75:28

  и той се убеди, че [това] е раздялата,

 • 75:29

  и се преплете крак с крак -

 • 75:30

  тогава към твоя Господ ще е отправянето.

 • 75:31

  тогава към твоя Господ ще е отправянето.

 • 75:32

  Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата,

 • 75:33

  а отричаше и се отвръщаше.

 • 75:34

  После отиваше при своите хора с горделива походка.

 • 75:35

  Горко ти, горко!

 • 75:36

  И отново - горко ти, горко!

 • 75:37

  Нима човек смята, че ще бъде оставен без надзор?

 • 75:38

  После бе съсирек, а Той го сътвори и осъразмери.

 • 75:39

  И създаде от нея двата пола - мъжа и жената.

 • 75:40

  Нима Той не е способен да съживи мъртвите?

Paylaş
Tweet'le