76 İNSAN

 • 76:1

  Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?

 • 76:2

  Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

 • 76:3

  Ние му показахме пътя - или признателен, или неблагодарник.

 • 76:4

  Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.

 • 76:5

  Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор -

 • 76:6

  извор, от който пият рабите на Аллах - пускат го в обилие да бликва.

 • 76:7

  Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.

 • 76:8

  И дават храна - въпреки че и те я обичат - на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:

 • 76:9

  “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност.

 • 76:10

  Страхуваме се от [мъчението на] Нашия Господ в Деня свъсен, зловещ.”

 • 76:11

  Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.

 • 76:12

  И ще ги възнагради - защото бяха търпеливи - с Градина и с коприна,

 • 76:13

  облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.

 • 76:14

  Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете й ниско.

 • 76:15

  Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши

 • 76:16

  от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.

 • 76:17

  И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил,

 • 76:18

  от извор там, наречен Салсабил,

 • 76:19

  и ще ги обикалят вечномлади юноши - когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.

 • 76:20

  Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение.

 • 76:21

  Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения - гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка.

 • 76:22

  “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.”

 • 76:23

  Ние ти низпослахме Корана постепенно.

 • 76:24

  Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята на твоя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник!

 • 76:25

  И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер,

 • 76:26

  и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй!

 • 76:27

  Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.

 • 76:28

  Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем, напълно ще ги заменим с подобни на тях.

 • 76:29

  Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.

 • 76:30

  Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.

 • 76:31

  Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за угнетителите е приготвил болезнено мъчение.

Paylaş
Tweet'le