77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Кълна се в изпращаните поред

 • 77:2

  и в бушуващите бурно,

 • 77:3

  и в пръскащите навред,

 • 77:4

  и в разделящите ясно,

 • 77:5

  и в донасящите откровение,

 • 77:6

  с извинение или предупреждение -

 • 77:7

  онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.

 • 77:8

  Когато звездите бъдат угасени

 • 77:9

  и когато небето бъде разцепено,

 • 77:10

  и когато планините бъдат разпилени,

 • 77:11

  и когато за пратениците бъде определено време

 • 77:12

  за кой ден бяха отсрочени?

 • 77:13

  За Деня на разделението.

 • 77:14

  А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?

 • 77:15

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:16

  Не погубихме ли Ние предците?

 • 77:17

  Към тях ще добавим и сетните.

 • 77:18

  Така се отнасяме с престъпващите.

 • 77:19

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:20

  Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?

 • 77:21

  И я сложихме на сигурно място

 • 77:22

  за определен срок.

 • 77:23

  И сме способни. И как прекрасни са способните!

 • 77:24

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:25

  Не сторихме ли земята да събере

 • 77:26

  и живи, и мъртви,

 • 77:27

  и положихме върху нея непоклатими високи планини, и ви дадохме за пиене прясна вода.

 • 77:28

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:29

  “Тръгнете към онова, което отричахте!

 • 77:30

  Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения,

 • 77:31

  която не носи прохлада и не избавя от пламъците!

 • 77:32

  Те пръскат искри, колкото дворци -

 • 77:33

  сякаш са жълти камили.”

 • 77:34

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:35

  Това е Денят, в който не ще проговорят.

 • 77:36

  И не ще им бъде позволено да се оправдават.

 • 77:37

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:38

  Това е Денят на разделението. Събираме ви с предците.

 • 77:39

  И ако имате коварство, коварствайте срещу Мен!

 • 77:40

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:41

  Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори,

 • 77:42

  и плодове, каквито пожелаят.

 • 77:43

  “Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

 • 77:44

  Така награждаваме Ние благодетелните.”

 • 77:45

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:46

  “Яжте [на земята] и се наслаждавайте за кратко! Вие сте престъпници.”

 • 77:47

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:48

  И когато им се каже: “Поклонете се!”, не се покланят.

 • 77:49

  Горко в този Ден за отричащите!

 • 77:50

  В кое слово след този [Коран] ще повярват?

Paylaş
Tweet'le