78 NEBE

 • 78:1

  За какво се питат един друг?

 • 78:2

  За Великата вест,

 • 78:3

  за която са в разногласие.

 • 78:4

  Ала не! Те ще узнаят.

 • 78:5

  И пак - не! Те ще узнаят.

 • 78:6

  Не сторихме ли Ние земята постеля

 • 78:7

  и планините - подпори?

 • 78:8

  И ви сътворихме по двойки,

 • 78:9

  и сторихме съня ви покой,

 • 78:10

  и сторихме нощта покров,

 • 78:11

  и сторихме деня за препитание,

 • 78:12

  и съградихме над вас седем непоклатими небеса,

 • 78:13

  и сторихме [слънцето] горящ светилник,

 • 78:14

  и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,

 • 78:15

  за да извадим чрез нея зърна и растения,

 • 78:16

  и гъсти градини.

 • 78:17

  Денят на разделението е уречен -

 • 78:18

  Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,

 • 78:19

  и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,

 • 78:20

  и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.

 • 78:21

  Адът е в очакване

 • 78:22

  за престъпващите - място за завръщане,

 • 78:23

  където ще останат столетия.

 • 78:24

  Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,

 • 78:25

  освен вряща вода и гной -

 • 78:26

  съответстващо въздаяние.

 • 78:27

  Не се надяваха те на равносметка.

 • 78:28

  И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.

 • 78:29

  Но всяко нещо вписахме в книга.

 • 78:30

  Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението.

 • 78:31

  За богобоязливите има убежище [-Рая] -

 • 78:32

  градини и лозя,

 • 78:33

  и с напъпили гърди - девствени връстнички,

 • 78:34

  и пълни чаши.

 • 78:35

  Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа -

 • 78:36

  въздаяние от твоя Господ - достатъчен дар,

 • 78:37

  Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивия. Не ще могат с Него да говорят

 • 78:38

  в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица. Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият позволи, и той правдиво ще говори.

 • 78:39

  Този е Денят на истината. А който пожелае, да търси пристан при своя Господ.

 • 78:40

  Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си. И неверникът ще каже: “О, да можех да съм прах!”

Paylaş
Tweet'le