79 NAZİAT

 • 79:1

  Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

 • 79:2

  и в изваждащите [ги] нежно,

 • 79:3

  и в спускащите се бързо,

 • 79:4

  и в гонещите се в надпревара,

 • 79:5

  и в изпълняващите повелите!

 • 79:6

  В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

 • 79:7

  ще последва второто [протръбяване].

 • 79:8

  Някои сърца в този Ден ще тръпнат.

 • 79:9

  Погледите им ще бъдат сведени.

 • 79:10

  Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,

 • 79:11

  нима, след като бяхме прогнили кости?”

 • 79:12

  Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”

 • 79:13

  То е само едно протръбяване -

 • 79:14

  и ето всички - възкръснали!

 • 79:15

  [О, Мухаммад], стигна ли до теб разказът за Муса?

 • 79:16

  Когато неговият Господ го призова в свещената долина Туа:

 • 79:17

  “Иди при Фараона! Той престъпи.

 • 79:18

  И кажи: “Не ще ли се пречистиш,

 • 79:19

  да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””

 • 79:20

  И му показа [Муса] най-голямото знамение.

 • 79:21

  И взе го за лъжа, и се възпротиви.

 • 79:22

  После се отвърна с упорство.

 • 79:23

  И насъбра [хората си], и прогласи.

 • 79:24

  Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”

 • 79:25

  И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.

 • 79:26

  В това има поучение за всеки богобоязлив.

 • 79:27

  Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.

 • 79:28

  Въздигна неговия свод и го изравни,

 • 79:29

  и потъмни нощта му, и изведе утрото му,

 • 79:30

  и земята след това разпростря.

 • 79:31

  Извади от нея водите и пасбищата й,

 • 79:32

  и планините поби

 • 79:33

  за ползване от вас и от вашия добитък.

 • 79:34

  И когато настъпи Голямото прииждане,

 • 79:35

  тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,

 • 79:36

  и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда...

 • 79:37

  За който е престъпвал

 • 79:38

  и е предпочел земния живот,

 • 79:39

  обиталището е Адът.

 • 79:40

  За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,

 • 79:41

  обиталището е Раят.

 • 79:42

  Питат те [о, Мухаммад] за Часа: “Кога ще настъпи?”

 • 79:43

  Какво [знание имаш] ти да го споменеш?

 • 79:44

  При твоя Господ е пределът му.

 • 79:45

  Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.

 • 79:46

  В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.

Paylaş
Tweet'le