80 ABESE

 • 80:1

  Той се намръщи и обърна гръб,

 • 80:2

  че при него е дошъл слепецът.

 • 80:3

  Но ти откъде знаеш, може да се пречисти.

 • 80:4

  Или да се поучи, та да му е от полза поуката.

 • 80:5

  А онзи, който е безразличен,

 • 80:6

  с него си се заел.

 • 80:7

  И не е твоя грижа, че не се пречиства.

 • 80:8

  А от онзи, който е дошъл при теб с упоритост

 • 80:9

  и е богобоязлив,

 • 80:10

  от него ти се отклоняваш.

 • 80:11

  Ала не! Това е поучение

 • 80:12

  и който пожелае, той се поучава -

 • 80:13

  в Писания почитани,

 • 80:14

  въздигнати, пречистени,

 • 80:15

  [преписани] от ръце на [ангели-] писари

 • 80:16

  достойни, благочестиви.

 • 80:17

  Проклет да е човекът! Колко е неблагодарен!

 • 80:18

  От какво нещо го е сътворил Той?

 • 80:19

  От частица сперма Той го сътвори и осъразмери.

 • 80:20

  После пътя му облекчи.

 • 80:21

  После го умъртви и повели да бъде погребан.

 • 80:22

  После, когато Той пожелае, ще го възкреси.

 • 80:23

  Ала не! Не изпълни той Неговата повеля.

 • 80:24

  Да погледне човекът своето препитание!

 • 80:25

  Ние проливаме обилно водата.

 • 80:26

  После разпукваме земята

 • 80:27

  и правим от нея да поникнат зърна

 • 80:28

  и грозде, и зеленина,

 • 80:29

  и маслини, и палми,

 • 80:30

  и гъсти градини,

 • 80:31

  и плод, и трева -

 • 80:32

  за ползване от вас и от вашия добитък.

 • 80:33

  И когато Грохотът настъпи,

 • 80:34

  в Деня, когато мъжът избяга от брат си

 • 80:35

  и от майка си, и от баща си,

 • 80:36

  и от жена си, и от децата си -

 • 80:37

  всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща.

 • 80:38

  Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи,

 • 80:39

  засмени, възрадвани,

 • 80:40

  а по други в този Ден ще има прах,

 • 80:41

  ще ги покрива чернилка.

 • 80:42

  Тези са неверниците, нечестивците.

Paylaş
Tweet'le