81 TEKVİR

 • 81:1

  Когато слънцето бъде обвито [в мрак]

 • 81:2

  и когато звездите изпопадат,

 • 81:3

  и когато планините бъдат раздвижени,

 • 81:4

  и когато бременните камили бъдат изоставени,

 • 81:5

  и когато зверовете бъдат насъбрани,

 • 81:6

  и когато моретата закипят,

 • 81:7

  и когато душите се съединят,

 • 81:8

  и когато живопогребаното момиче бъде попитано

 • 81:9

  за какъв грях е било убито,

 • 81:10

  и когато книгите [за делата] бъдат разгърнати,

 • 81:11

  и когато небето бъде премахнато,

 • 81:12

  и когато Адът бъде нажежен,

 • 81:13

  и когато Раят бъде приближен,

 • 81:14

  тогава всеки ще узнае какво е извършил.

 • 81:15

  О, кълна се в залязващите планети,

 • 81:16

  движещи се, скриващи се,

 • 81:17

  и в нощта, когато се здрачава,

 • 81:18

  и в утринта, когато се развиделява -

 • 81:19

  той [Коранът] е слово на достоен пратеник,

 • 81:20

  имащ сила, утвърден при Владетеля на Трона.

 • 81:21

  Покоряват му се [ангелите] там, доверен е.

 • 81:22

  И не е луд вашият другар [Мухаммад].

 • 81:23

  Той го видя на ясния хоризонт.

 • 81:24

  И [вести] от неведомото не укрива.

 • 81:25

  И не е [Коранът] слово на прокуден сатана.

 • 81:26

  Къде отивате тогава?

 • 81:27

  Това е само поучение за световете -

 • 81:28

  за всеки от вас, който желае да е на Правия път.

 • 81:29

  Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господът на световете.

Paylaş
Tweet'le