83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Горко на ощетяващите,

 • 83:2

  които щом взимат от хората, изпълват мярката,

 • 83:3

  а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!

 • 83:4

  Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

 • 83:5

  за великия Ден -

 • 83:6

  Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

 • 83:7

  Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

 • 83:8

  Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин?

 • 83:9

  Книга ясно записана.

 • 83:10

  Горко в този Ден за отричащите,

 • 83:11

  които взимат за лъжа Съдния ден!

 • 83:12

  Взима го за лъжа само всеки престъпник, грешник.

 • 83:13

  Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

 • 83:14

  Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.

 • 83:15

  Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.

 • 83:16

  После ще горят в Ада.

 • 83:17

  После ще се каже: “Това е, което отричахте!”

 • 83:18

  Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.

 • 83:19

  Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун?

 • 83:20

  Книга ясно записана.

 • 83:21

  Свидетелстват за нея приближените.

 • 83:22

  Праведниците са в блаженство,

 • 83:23

  от престоли гледат [към техния Господ].

 • 83:24

  Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

 • 83:25

  Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.

 • 83:26

  Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!

 • 83:27

  Сместа му е от Тасним -

 • 83:28

  извор, от който пият приближените.

 • 83:29

  Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.

 • 83:30

  И когато минаваха край тях, си смигваха.

 • 83:31

  И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.

 • 83:32

  И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

 • 83:33

  А те не бяха пратени за техни надзиратели.

 • 83:34

  Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.

 • 83:35

  От престоли гледат.

 • 83:36

  Не се ли въздаде на неверниците за онова, което са вършили?

Paylaş
Tweet'le