84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Когато небето се разцепи

 • 84:2

  и се вслуша в своя Господ, и се подчини,

 • 84:3

  и когато земята бъде разстлана,

 • 84:4

  и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,

 • 84:5

  и се вслуша в своя Господ, и се подчини...

 • 84:6

  О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и ще Го срещнеш.

 • 84:7

  А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,

 • 84:8

  ще се потърси лека сметка

 • 84:9

  и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.

 • 84:10

  А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,

 • 84:11

  той ще зове за [своето] унищожение

 • 84:12

  и ще гори в пламъци.

 • 84:13

  Той бе сред своите хора щастлив [на земята],

 • 84:14

  той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].

 • 84:15

  Да, неговият Господ бе над него зрящ.

 • 84:16

  Но не! Кълна се в заревото

 • 84:17

  и в нощта, и в онова, което тя събира,

 • 84:18

  и в луната, когато се изпълни -

 • 84:19

  ще преминавате от състояние в състояние.

 • 84:20

  Какво им е, та не вярват

 • 84:21

  и когато им се чете Коранът, не свеждат чела до земята в суджуд?

 • 84:22

  Да, онези, които не вярват, отричат.

 • 84:23

  Но Аллах най-добре знае какво потулват.

 • 84:24

  И възвести ги за болезнено мъчение,

 • 84:25

  освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тях има безспирна награда.

Paylaş
Tweet'le