85 BURUC

 • 85:1

  Кълна се в небето със съзвездията

 • 85:2

  и в обещания Ден,

 • 85:3

  и в свидетел, и в освидетелстван!

 • 85:4

  Проклети да бъдат хората, изкопали ямата

 • 85:5

  за огъня, пълнен с гориво!

 • 85:6

  Когато седяха около нея

 • 85:7

  и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели.

 • 85:8

  И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния,

 • 85:9

  Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. Аллах на всяко нещо е свидетел.

 • 85:10

  За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на кладата.

 • 85:11

  За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са Градините, сред които реки текат. Това е голямото спасение.

 • 85:12

  Сграбчването на твоя Господ е могъщо.

 • 85:13

  Той начева и Той пресъздава.

 • 85:14

  Той е Опрощаващия, Любящия,

 • 85:15

  Владетеля на Трона, Предостойния,

 • 85:16

  Извършващия всичко онова, което пожелае.

 • 85:17

  Стигна ли до теб разказът за войските,

 • 85:18

  за Фараона и за самудяните?

 • 85:19

  Да, онези, които не вярват, отричат.

 • 85:20

  Но Аллах ги обгражда в гръб.

 • 85:21

  Да, това е славен Коран

 • 85:22

  в съхраняван скрижал.

Paylaş
Tweet'le