86 TARIK

 • 86:1

  Кълна се в небето и във Вечерницата!

 • 86:2

  А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата?

 • 86:3

  Звездата с пронизваща светлина.

 • 86:4

  Над всяка душа има надзорник.

 • 86:5

  И да погледне човекът от какво бе сътворен!

 • 86:6

  Бе сътворен от изтласкваща се вода,

 • 86:7

  която излиза измежду гръбнака и ребрата.

 • 86:8

  Способен е Той да го върне -

 • 86:9

  в Деня, когато ще бъдат изявени тайните

 • 86:10

  и не ще има той нито сила, нито избавител.

 • 86:11

  Кълна се в небето, от което вали,

 • 86:12

  и в земята, която се разпуква,

 • 86:13

  че това е слово-разграничение.

 • 86:14

  А не е шега.

 • 86:15

  Те замислят с умисъл.

 • 86:16

  И Аз замислям с умисъл.

 • 86:17

  И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко!

Paylaş
Tweet'le