88 GAŞİYE

 • 88:1

  Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?

 • 88:2

  Едни лица в този Ден ще са сведени,

 • 88:3

  обременени, изнурени,

 • 88:4

  ще горят в пламтящ огън,

 • 88:5

  ще им се даде от кипящ извор да пият,

 • 88:6

  не ще имат друга храна освен от тръни,

 • 88:7

  които нито угояват, нито избавят от глад.

 • 88:8

  А други лица в този Ден ще са блажени,

 • 88:9

  поради своето старание - доволни,

 • 88:10

  във възвишена Градина.

 • 88:11

  Не ще слушат в нея празнословие.

 • 88:12

  Има там течащ извор.

 • 88:13

  Има там въздигнати престоли

 • 88:14

  и готови чаши,

 • 88:15

  и подредени възглавници,

 • 88:16

  и разстлани килими.

 • 88:17

  И нима не виждат как бяха сътворени камилите

 • 88:18

  и как бе въздигнато небето,

 • 88:19

  и как бяха възправени планините,

 • 88:20

  и как бе разпростряна земята?

 • 88:21

  И напомняй! Ти си само за да напомняш.

 • 88:22

  Не си над тях властващ,

 • 88:23

  но който се отвърне и не повярва,

 • 88:24

  него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].

 • 88:25

  При Нас е тяхното завръщане.

 • 88:26

  После Наша грижа е тяхната равносметка.

Paylaş
Tweet'le