90 BELED

 • 90:1

  Не! Кълна се в този град [Мека] -

 • 90:2

  на теб [о, Мухаммад] този град ти беше позволен, -

 • 90:3

  и в родителя [Адам], и в неговото потомство!

 • 90:4

  Ние сътворихме човека в трудности.

 • 90:5

  Нима смята, че никой не ще го надмогне?

 • 90:6

  Казва: “Пропилях огромно богатство.”

 • 90:7

  Нима смята, че никой не го е видял?

 • 90:8

  Не му ли дадохме Ние две очи

 • 90:9

  и език, и устни,

 • 90:10

  и му посочихме двата пътя,

 • 90:11

  ала той не пое стръмния път.

 • 90:12

  Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път?

 • 90:13

  Да се освободи роб

 • 90:14

  или да се даде храна в ден на глад

 • 90:15

  на сирак - роднина

 • 90:16

  или на окаян клетник.

 • 90:17

  И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.

 • 90:18

  Тези са хората на десницата.

 • 90:19

  А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата.

 • 90:20

  Ще бъдат затворени в Огъня.

Paylaş
Tweet'le