92 LEYL

 • 92:1

  Кълна се в нощта, когато се спуска

 • 92:2

  и в деня, когато засиява,

 • 92:3

  и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, -

 • 92:4

  вашите стремежи са различни!

 • 92:5

  Който раздава и се бои,

 • 92:6

  и вярва в Най-прекрасното,

 • 92:7

  ще го улесним към лесното.

 • 92:8

  А който е скъперник и пренебрегва,

 • 92:9

  и взима за лъжа Най-прекрасното,

 • 92:10

  ще го улесним към трудното

 • 92:11

  и не ще го избави неговото богатство, когато пропадне.

 • 92:12

  Наша грижа е напътването.

 • 92:13

  На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето.

 • 92:14

  И ви предупредих за Огъня пламтящ.

 • 92:15

  Ще гори в него само злият,

 • 92:16

  който отрича и се отвръща.

 • 92:17

  И ще бъде предпазен от него богобоязливият,

 • 92:18

  който раздава своето богатство, за да се пречисти,

 • 92:19

  на никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден,

 • 92:20

  а само в стремеж към Лика на своя Господ, Върховния.

 • 92:21

  И непременно ще е доволен.

Paylaş
Tweet'le