98 BEYYİNE

 • 98:1

  Онези от хората на Писанието и съдружаващите, които не вярваха, не се разделиха [с неверието си], докато при тях не дойде ясният знак -

 • 98:2

  Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

 • 98:3

  в които има правдиви писания.

 • 98:4

  И дарените с Писанието се разединиха едва след като при тях дойде ясният знак.

 • 98:5

  И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия.

 • 98:6

  Онези от хората на Писанието и от съдружаващите, които не вярваха, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите от създанията.

 • 98:7

  Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията.

 • 98:8

  Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.

Paylaş
Tweet'le