99 ZİLZAL

 • 99:1

  Когато земята бъде разтърсена в трус

 • 99:2

  и земята изхвърли своите товари,

 • 99:3

  и човек рече: “Какво й е?”,

 • 99:4

  в този Ден тя ще разкаже своите вести,

 • 99:5

  защото твоят Господ й е внушил.

 • 99:6

  В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

 • 99:7

  Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

 • 99:8

  И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

Paylaş
Tweet'le