15 HİCİR

 • 15:1

  Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur'ana jasnog!

 • 15:2

  Često će voljeti oni koji ne vjeruju, da su muslimani.

 • 15:3

  Ostavi ih da jedu i uživaju i neka ih zavara nada. Pa saznaće!

 • 15:4

  I nismo uništili nijedan grad, a da mu Knjiga nije bila poznata.

 • 15:5

  Neće preteći nijedna umma rok svoj, i neće zadržati.

 • 15:6

  I govore: "O ti kojem se objavljuje Zikr, uistinu si ti luđak!

 • 15:7

  Zašto nam ne dovedeš meleke, ako si od iskrenih?"

 • 15:8

  Ne spuštamo meleke, izuzev s Istinom, a oni tad ne bi bili oni kojima se odlaže.

 • 15:9

  Uistinu! Mi, Mi objavljujemo Zikr, i uistinu!, Mi smo njegovi čuvari.

 • 15:10

  I doista, slali smo prije tebe (poslanike) među stranke ranijih (naroda).

 • 15:11

  I nije im došao nijedan poslanik, a da se nisu njime ismijavali.

 • 15:12

  Tako tome činimo put u srca prestupnika.

 • 15:13

  Ne vjeruju u njega, a već je prošao sunnet ranijih.

 • 15:14

  I da im otvorimo kapiju neba, pa da stalno kroz nju uzlaze,

 • 15:15

  Sigurno bi rekli: "Samo su opijeni vidovi naši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni."

 • 15:16

  I doista, načinili smo u nebu galaksije i uljepšali ih za posmatrače.

 • 15:17

  I čuvamo ga od svakog šejtana prokletog,

 • 15:18

  Izuzev ko ukrade ono šta se čuje - tad ga slijedi svjetlica očita.

 • 15:19

  I Zemlju - prostrli smo je i razbacali po njoj stabilne planine, i dali da na njoj izraste od svake stvari odmjereno.

 • 15:20

  I načinili smo u njoj sredstva za život vama i onom kome niste opskrbitelji.

 • 15:21

  I nema niti jedne stvari, a da kod Nas nisu riznice njene, a spuštamo je samo s mjerom poznatom.

 • 15:22

  I šaljemo vjetrove oplođavajuće, pa spuštamo s neba vodu, te vas njome napajamo, a niste vi njeni rizničari.

 • 15:23

  A uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo i Mi smo Nasljednici.

 • 15:24

  I doista znamo prethodnike vaše, i doista znamo one koji slijede.

 • 15:25

  A uistinu, Gospodar tvoj, On će ih sakupiti. Uistinu! On je Mudri, Znalac.

 • 15:26

  I doista, stvorili smo čovjeka od gline zvečeće, od blata oblikovanog,

 • 15:27

  A džinna - stvorili smo ga ranije od vatre vrele.

 • 15:28

  I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu! Ja sam Taj koji će stvoriti smrtnika od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog.

 • 15:29

  Pa kad ga sredim i udahnem u njega od Duha Svog, tad mu padnite ničice."

 • 15:30

  Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih, zajedno,

 • 15:31

  Izuzev Iblisa; odbio je da bude sa onima koji padaju na sedždu.

 • 15:32

  (Allah) reče: "O Iblisu! Šta ti je, zar nećeš biti sa onima koji padaju na sedždu?"

 • 15:33

  Reče: "Neću da činim sedždu smrtniku kojeg si stvorio od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog."

 • 15:34

  (Allah) reče: "Onda izlazi iz njega, pa uistinu, ti si proklet,

 • 15:35

  I uistinu, na tebi će biti prokletstvo do Dana sudnjeg."

 • 15:36

  Reče: "Gospodaru moj! Ta odloži mi do Dana kad će (mrtvi) biti podignuti."

 • 15:37

  (Allah) reče: "Pa uistinu, ti si od onih kojima se odlaže,

 • 15:38

  Do Dana, wakta poznatog."

 • 15:39

  Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me zaveo, sigurno ću im (zlo) učiniti lijepim na Zemlji i sigurno ću ih sve zavesti,

 • 15:40

  Izuzev robova Tvojih - od njih odanih."

 • 15:41

  (Allah) reče: "Ovo je put zbog Mene ispravan!

 • 15:42

  Uistinu, robovi Moji - nemaš ti nad njima vlast, izuzev ko te slijedi od zalutalih."

 • 15:43

  A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njih svih:

 • 15:44

  Ima on sedam kapija, svaka od tih kapija ima dio odijeljen.

 • 15:45

  Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i (među) izvorima:

 • 15:46

  "Uđite u njih sa selamom, sigurni."

 • 15:47

  I istrgnućemo šta je u grudima njihovim od zlobe, (kao) braća će biti na sofama, naspramni.

 • 15:48

  Neće ih u njima dotaći umor, i neće oni iz njih biti izvedeni.

 • 15:49

  Obavijesti robove Moje da sam Ja, Ja Oprosnik, Milosrdni,

 • 15:50

  I da je Moja kazna - to kazna bolna.

 • 15:51

  I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,

 • 15:52

  Kad mu uđoše, pa rekoše: "Selam!" reče: "Uistinu, mi vas se plašimo."

 • 15:53

  rekoše: "Ne boj se! Uistinu, mi ćemo te obradovati dječakom, znalcem."

 • 15:54

  (Ibrahim) reče: "Zar ćete me obradovati kad me je pritiskla starost? Pa čime ćete me obradovati?"

 • 15:55

  Rekoše: "Obradovaćemo te Istinom, zato ne budi od očajnih."

 • 15:56

  Reče: "A ko gubi nadu u milost Gospodara svog, osim zalutalih?"

 • 15:57

  Reče: "Pa šta je posao vaš, o izaslanici?"

 • 15:58

  (Meleci) rekoše: "Uistinu, mi smo poslani narodu prestupnika,

 • 15:59

  Izuzev porodice Lutove. Uistinu, Mi ćemo ih sve spasiti,

 • 15:60

  Osim žene njegove; odredili smo da ona uistinu bude od izostalih."

 • 15:61

  Pa pošto izaslanici dođoše porodici Lutovoj,

 • 15:62

  Reče: "Uistinu, vi ste ljudi neznani."

 • 15:63

  Rekoše: "Naprotiv, došli smo ti s onim u što sumnjaju,

 • 15:64

  A donijeli smo ti Istinu, i uistinu, mi istinu govorimo.

 • 15:65

  Zato otputuj s porodicom svojom u dijelu noći, i slijedi pozadine njihove, i nek se niko od vas ne okreće, i idite kamo vam se naređuje."

 • 15:66

  I javili smo mu tu stvar, da će korijen takvih biti odsječen u zoru.

 • 15:67

  I dođoše stanovnici grada, radujući se.

 • 15:68

  (Lut) reče: "Uistinu, ovo su moji gosti, zato me ne sramotite,

 • 15:69

  I bojte se Allaha, i ne ponižavajte me!"

 • 15:70

  Rekoše: "Zar ti nismo zabranili svjetove?"

 • 15:71

  Reče: "Evo kćeri mojih, ako ste izvršitelji."

 • 15:72

  Tako mi života tvog, uistinu su oni u opijenosti svojoj lutali.

 • 15:73

  Pa ih pogodi krik dok se Sunce rađalo,

 • 15:74

  Te učinismo visoko njegovo niskim njegovim, i sasusmo na njih kamenje od gline otvrdnute.

 • 15:75

  Uistinu! U tome su znaci za one koji čitaju biljege,

 • 15:76

  I uistinu! Oni su uz put postojeći:

 • 15:77

  Uistinu! U tome je znak za vjernike.

 • 15:78

  A doista su stanovnici Ejke bili zalimi:

 • 15:79

  Zato smo im se osvetili; a uistinu, njih dvoje su na drumu vidljivom.

 • 15:80

  I doista su stanovnici Hidžra poricali izaslanike,

 • 15:81

  A dali smo im znakove Naše, pa su od njih bili odvraćeni.

 • 15:82

  I klesali su iz brda kuće sigurni,

 • 15:83

  Pa ih je pogodio krik jutrom,

 • 15:84

  Te im nije koristilo ono što su stekli.

 • 15:85

  I stvorili smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih samo s Istinom; a uistinu, Čas dolazi, zato praštaj oprostom lijepim.

 • 15:86

  Uistinu! Gospodar tvoj, On je Tvorac, Znalac.

 • 15:87

  I doista smo ti dali sedam (ajeta) ponavljajućih, i Kur'an veličanstveni.

 • 15:88

  Ne upravljaj oči svoje onome što smo dali da uživaju parovi između njih, i ne žali za njima, i spusti krilo svoje vjernicima,

 • 15:89

  I reci: "Uistinu! Ja, ja sam opominjač jasan."

 • 15:90

  Kao što smo objavili djeliteljima,

 • 15:91

  Koji su Kur'an učinili odlomcima:

 • 15:92

  Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo ih sve pitati,

 • 15:93

  O onom šta su radili.

 • 15:94

  Zato iznesi šta ti se naređuje i kloni se mušrika.

 • 15:95

  Uistinu! Mi smo ti dovoljni protiv podrugljivaca,

 • 15:96

  Koji uz Allaha stavljaju boga drugog, pa saznaće.

 • 15:97

  I doista znamo da ti tišti grudi tvoje ono šta govore.

 • 15:98

  Zato slavi sa hvalom Gospodara svog, i budi od onih koji padaju na sedždu,

 • 15:99

  I obožavaj Gospodara svog, dok ti nije došlo zagarantovano.

Paylaş
Tweet'le