17 İSRA

 • 17:1

  Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onog čiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazali neke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 17:2

  I dali smo Musau Knjigu i učinili je Uputom sinovima Israilovim: "Ne uzimajte mimo Mene nikakva zaštitnika."

 • 17:3

  Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom. Uistinu, on je bio rob zahvalan.

 • 17:4

  I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi: "Sigurno ćete napraviti fesad na Zemlji dva puta i sigurno ćete se uznijeti ohološću velikom."

 • 17:5

  Pa kad dođe obećanje prve od dvije (prijetnje), podigosmo na vas robove Naše, posjednike sile žestoke, pa su pretresali po kućama, i bijaše obećanje ispunjeno.

 • 17:6

  Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomogli vas imecima i sinovima, i učinili vas većom skupinom.

 • 17:7

  Ako činite dobro, činite dobro za duše svoje, a ako činite zlo, pa njihovo je. Pa kad dođe obećanje druge (prijetnje) - da ožaloste lica vaša, i da uđu u Mesdžid kao što su ušli u njega prvi put, i da potpuno unište šta zauzmu.

 • 17:8

  Možda će Gospodar vaš da vam se smiluje. A ako ponovite, ponovićemo, a učinili smo Džehennem za nevjernike tamnicom.

 • 17:9

  Uistinu, ovaj Kur'an upućuje onom šta je najispravnije, i donosi radosne vijesti vjernicima koji čine dobra djela, da će oni imati nagradu veliku,

 • 17:10

  I da oni koji ne vjeruju u Ahiret - pripremili smo za njih kaznu bolnu.

 • 17:11

  I priziva čovjek dowom svojom i zlo i dobro; a čovjek je brzoplet.

 • 17:12

  I učinili smo noć i dan dvama znacima. Pa brišemo znak noći i činimo znak dana vidnim, da biste tražili blagodat od Gospodara svog i da znate broj godina i računanje. A svaku stvar - razložili smo je podrobno.

 • 17:13

  I svakom čovjeku - pričvrstićemo mu njegov znamen za vrat njegov i izvadićemo mu na Dan kijameta knjigu koju će naći otvorenu:

 • 17:14

  "Čitaj knjigu svoju! Dovoljna je Danas duša tvoja protiv tebe obračunac."

 • 17:15

  Ko se upućuje - pa samo se upućuje za dušu svoju; a ko luta, pa samo luta protiv nje. I neće opterećeni nositi teret drugog. A nismo kažnjavali, dok ne bismo poslali poslanika.

 • 17:16

  A kad želimo da uništimo grad, naredimo u njemu raskošnicima njegovim, pa se odaju griješenju u njemu, te se ispuni na njemu Riječ, pa ga uništimo (potpunim) uništenjem.

 • 17:17

  I koliko smo uništili pokoljenja poslije Nuha! A dovoljno je (što je) Gospodar tvoj o grijesima robova Svojih Obaviješteni, Vidilac.

 • 17:18

  Ko želi ubrzano (ovog života), ubrzaćemo mu u njemu što hoćemo - kome želimo, zatim ćemo mu dodijeliti Džehennem. Pržiće se njime pokuđen, odbačen.

 • 17:19

  A ko želi Ahiret i zalaže se za njega trudom svojskim, a on bude vjernik - pa tim takvima će biti trud njihov pohvalan.

 • 17:20

  Svakom pružamo, takvima i ovakvima, iz dara Gospodara tvog. A nije dar Gospodara tvog ograničen.

 • 17:21

  Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne nad drugima, a sigurno je Ahiret veći stepenima i veći odlikovanjem.

 • 17:22

  Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa da sjedneš pokuđen, ostavljen.

 • 17:23

  A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate, izuzev Njega, a roditeljima - dobročinstvo. Ako jedno od njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost, tad im ne reci: "Uf!" i ne grdi ih i reci im riječ plemenitu.

 • 17:24

  I spusti im krilo poniznosti iz milosti, i reci: "Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao što su me odgajali (dok) sam bio mali."

 • 17:25

  Gospodar vaš je Najbolji znalac onog šta je u dušama vašim. Ako budete pravedni - pa uistinu, On je pokajanicima Oprosnik.

 • 17:26

  I daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu i sinu puta, i ne rasipaj rasipnošću.

 • 17:27

  Uistinu! Rasipnici su braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svom nezahvalan.

 • 17:28

  A ako se okreneš od njih, tražeći milost Gospodara svog kojoj se nadaš, tad im reci riječ lahku.

 • 17:29

  I ne čini ruku svoju vezanom za svoj vrat, i ne pružaj je svakim pružanjem, pa da sjedneš prekoren, ogoljen.

 • 17:30

  Uistinu, Gospodar tvoj pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje. Uistinu, On je o robovima Svojim Obaviješteni, Onaj koji vidi.

 • 17:31

  I ne ubijajte djecu svoju iz straha od siromaštva. Mi opskrbljujemo njih i vas. Uistinu, njihovo ubijanje je greška velika;

 • 17:32

  I ne približujte se bludu! Uistinu, to je razvrat i zao put;

 • 17:33

  I ne ubijte dušu koju je zabranio Allah, izuzev s pravom. A ko bude ubijen nepravedno, pa doista smo nasljedniku njegovom dali ovlaštenje, pa neka ne pretjera u ubijanju. Uistinu, on će biti pomognut.

 • 17:34

  I ne približujte se imetku siročeta, osim onako kako je najbolje, dok ne dostigne zrelost svoju. I ispunjavajte ugovor. Uistinu, za ugovor će se biti pitano.

 • 17:35

  I ispunjavajte mjeru kad mjerite, vagajte mjerilom ispravnim. To je dobro i najljepšeg ishoda.

 • 17:36

  I ne slijedi ono o čemu ti nemaš znanje. Uistinu, sluh i vid i srce, za svako od njih biće se pitano.

 • 17:37

  I ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu, ti nećeš probiti Zemlju, i nećeš doseći planine visinom.

 • 17:38

  Sve to je zlo kod Gospodara tvog, pokudno je.

 • 17:39

  To je od onog šta ti objavljuje Gospodar tvoj od mudrosti. I ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa da budeš bačen u Džehennem, prekoren, odbačen.

 • 17:40

  Pa zar je vas odlikovao Gospodar vaš sinovima, a uzeo od meleka ženske? Uistinu, vi govorite riječ strašnu.

 • 17:41

  I doista, izložili smo u ovom Kur'anu (opomene) da se pouče, a povećava im jedino izbjegavanje.

 • 17:42

  Reci: "Da su uz Njega bogovi kao što govore, tad bi doista tražili Vlasniku Arša put!"

 • 17:43

  Slavljen neka je On i Uzvišen od onog što govore - uzvišenošću velikom!

 • 17:44

  Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je u njima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalom Njegovom. Međutim, ne razumijete slavljenje njihovo. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.

 • 17:45

  I kad učiš Kur'an, načinimo između tebe i između onih koji ne vjeruju u Ahiret, barijeru skrivenu;

 • 17:46

  I stavljamo na srca njihova prekrivače da ga ne razumiju, a u uši njihove gluhoću. I kad spomeneš Gospodara svog u Kur'anu - Jedinog Njega - okrenu pozadine svoje bježeći.

 • 17:47

  Mi smo Najbolji znalac onog šta slušaju, kad te slušaju, i kad se oni tajno dogovaraju, kad govore zalimi: "Slijedite samo čovjeka začarana."

 • 17:48

  Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju, te ne mogu da nađu put.

 • 17:49

  I govore: "Zar ćemo kad budemo kosti i komadići, - hoćemo li uistinu mi biti podignuti (kao) stvorenje novo?"

 • 17:50

  Reci: "Budite kamenje ili gvožđe,

 • 17:51

  Ili stvorenje od onog šta je veliko u grudima vašim." Tad će reći: "Ko će nas povratiti?" Reci: "Onaj koji vas je stvorio prvi put." Tad će ti zatresti glavama svojim i reći: "Kad će to?" Reci: "Možda je blizu."

 • 17:52

  Na Dan kad vas pozove, tad ćete se odazvati s hvalom Njegovom, i mislićete da ste proboravili samo malo (vremena)!

 • 17:53

  I reci robovima Mojim (da) govore ono što je najbolje. Uistinu, šejtan sije razdor među njima. Uistinu, šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni.

 • 17:54

  Gospodar vaš je vaš Najbolji poznavalac. Ako hoće, smilovaće vam se, a ako hoće kazniće vas. I nismo poslali tebe nad njima zaštitnikom.

 • 17:55

  I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko je na nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovali vjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo Dawudu Zebur.

 • 17:56

  Reci: "Prizivajte one koje ste držali (bogovima) mimo Njega" - pa ne vladaju otklanjanjem nevolje od vas, niti (njenim) mijenjanjem.

 • 17:57

  Takvi koje oni prizivaju, traže način pristupa Gospodaru svom - koji od njih će biti najbliži - i nadaju se milosti Njegovoj i boje se kazne Njegove. Uistinu, kazna Gospodara tvog je ono čega se treba čuvati.

 • 17:58

  I nema nijednog naselja, a da ga Mi nećemo uništiti prije Dana kijameta ili ga kazniti kaznom žestokom. To je u Knjizi napisano.

 • 17:59

  A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedino što su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devu jasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakove smo slali samo (kao) zastrašivanje.

 • 17:60

  I kad ti rekosmo: "Uistinu, Gospodar tvoj obuhvata čovječanstvo." I učinili smo snoviđenje koji smo ti pokazali, jedino iskušenjem ljudima, i drvo prokleto u Kur'anu. A zastrašujemo ih, pa im (to) samo povećava pretjeranost veliku.

 • 17:61

  I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedždu Ademu!" Tad padoše ničice, izuzev Iblisa. Reče: "Zar da činim sedždu onome koga si stvorio od ilovače?"

 • 17:62

  Reče: "Vidiš li Ti ovo čemu si ukazao čast nada mnom, ako me ostaviš do Dana kijameta sigurno ću savladati potomstvo njegovo, izuzev malo (njih)."

 • 17:63

  (Allah) reče: "Odlazi! Pa ko te od njih bude slijedio, pa uistinu, Džehennem će biti plaća vaša, plaća potpuna.

 • 17:64

  I podbodi koga možeš od njih glasom svojim, i sakupi na njih konjicu svoju i pješadiju svoju, i sudjeluj im u imecima i djeci, i obećavaj im", a obećava im šejtan jedino obmanu.

 • 17:65

  Uistinu! Robovi Moji - nećeš ti imati nad njima autoritet. A dovoljan je Gospodar tvoj Zaštitnik.

 • 17:66

  Gospodar vaš je Taj koji goni za vas plovilo u moru, da tražite iz blagodati Njegove. Uistinu, On vam je Milosrdan.

 • 17:67

  I kad vas dotakne nevolja u moru, iščezne onaj koga prizivate mimo Njega. Pa pošto vas izbavi na kopno, odvratite se. A čovjek je nezahvalan.

 • 17:68

  Pa zar ste sigurni da neće učiniti da vas proguta obronak kopna ili poslati na vas pješčanu oluju?, potom nećete naći sebi zaštitnika.

 • 17:69

  Ili ste sigurni da vas neće vratiti u to drugi put, te poslati na vas uragan vjetra, pa vas potopiti što ste bili nezahvalni, zatim nećete sebi naći protiv Nas za to pristalicu.

 • 17:70

  A uistinu, ukazali smo čast sinovima Ademovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smo ih dobrim stvarima, i odlikovali ih prednošću nad mnogima od onog kog smo stvorili.

 • 17:71

  Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamom njihovim - pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im se učiniti zulm žilice hurmine košpice.

 • 17:72

  A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on će biti na Ahiretu slijepac i najodlutaliji od puta.

 • 17:73

  I skoro da te baš odvrate od onog šta ti objavljujemo, da bi protiv Nas izmišljao drugačije od tog, a tad bi te (oni) sigurno uzeli prijateljem.

 • 17:74

  I da te nismo učvrstili, skoro bi im se baš naklonuo nešto malo.

 • 17:75

  Tad bismo doista dali da ti iskusiš dvostruku (kaznu) života i dvostruku (kaznu) smrti, zatim ne bi sebi našao protiv Nas pomagača.

 • 17:76

  I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, da te iz nje istjeraju, a tad ne bi ostali iza tebe, izuzev malo.

 • 17:77

  Sunnet onog kog smo poslali prije tebe od poslanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naći izmjenu.

 • 17:78

  Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu), do mraka noći, i Kur'an (uči) zorom. Uistinu, Kur'an zorom je svjedočen.

 • 17:79

  A od noći - pa probdij je nafilom za sebe. Možda će Gospodar tvoj da te uzdigne na mjesto pohvalno.

 • 17:80

  I reci: "Gospodaru moj! Daj mi da uđem ulaskom istinskim, i izvedi me izvođenjem istinskim i dadni mi od Sebe snagu pomažuću."

 • 17:81

  I reci: "Došla je Istina, a nestala je neistina. Uistinu, neistina je nestajuća."

 • 17:82

  I objavljujemo od Kur'ana ono šta je lijek i milost vjernicima, a zalimima povećava jedino gubitak.

 • 17:83

  I kad obdarimo čovjeka, odvrati se i udalji na svoju stranu. A kad ga dotakne zlo, bude očajan.

 • 17:84

  Reci: "Svako radi na svoj način, pa Gospodar vaš je Najbolji znalac onog ko je najupućeniji putu."

 • 17:85

  I pitaju te o Duhu. Reci: "Duh je po naredbi Gospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo."

 • 17:86

  A da hoćemo, sigurno bismo povukli ono šta smo ti objavili, zatim ne bi sebi za to našao protiv Nas zaštitnika,

 • 17:87

  Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! Dobrota Njegova je prema tebi velika.

 • 17:88

  Reci: "Kad bi se sakupilo čovječanstvo i džinni, da donesu sličan ovom Kur'anu, ne bi sličan njemu donijeli, makar oni jedni drugima bili pomagači.

 • 17:89

  A doista smo čovječanstvu iznijeli u ovom Kur'anu od svakog primjera (ponešto), pa većina svijeta odbija (sve), osim nevjerstva.

 • 17:90

  I rekoše: "Nećemo ti vjerovati, dok ne učiniš da za nas provrije izvor iz zemlje;

 • 17:91

  Ili imadneš ti bašču palmi i grožđa, pa učiniš da kroz nju poteku rijeke izbijajući;

 • 17:92

  Ili daš da padne nebo - kao što tvrdiš - na nas u komadima, ili dovedeš Allaha i meleke sučelice;

 • 17:93

  Ili ti imadneš kuću od zlata; ili se popneš u nebo - a nećemo vjerovati u uspon tvoj, dok nam ne spustiš knjigu koju ćemo čitati." Reci: "Slavljen neka je Gospodar moj! Jesam li (išta), osim smrtnik, poslanik?"

 • 17:94

  A sprječavalo je ljude da vjeruju, kad bi im dolazila Uputa, samo što su govorili: "Zar je podigao Allah smrtnika poslanikom?"

 • 17:95

  Reci: "Da su na Zemlji meleci koji hode smireno, sigurno bismo im spustili s neba meleka poslanikom."

 • 17:96

  Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas." Uistinu! On je o robovima Svojim Obaviješteni, Onaj koji vidi.

 • 17:97

  A koga uputi Allah, tad je on upućen; a koga zabludi - tad im nećeš naći zaštitnike mimo Njega. I sakupićemo ih na Dan kijameta na licima njihovim slijepe i nijeme i gluhe; sklonište njihovo biće Džehennem. Kad god se stiša, povećaćemo im seir.

 • 17:98

  To je plaća njihova, zato što nisu vjerovali u ajete Naše i govorili: "Zar ćemo kad budemo kosti i komadi, uistinu mi biti podignuti stvaranjem novim?"

 • 17:99

  Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorio nebesa i Zemlju, kadar da stvori slične njima i dadne im rok u koji nema sumnje. Pa odbijaju zalimi - osim nevjerstvo.

 • 17:100

  Reci: "Da vi vladate riznicama milosti Gospodara mog, tad biste se sigurno suzdržali zbog straha od potrošnje"; a čovjek je škrtac.

 • 17:101

  I doista, dali smo Musau devet znakova, dokaza jasnih - ta pitaj sinove Israilove - kad im dođe, te reče njemu faraon: "Uistinu, ja te smatram, o Musa, opčaranim."

 • 17:102

  Reče: "Doista znaš, ove (znakove) objavljuje samo Gospodar nebesa i Zemlje, kao znamenja, a uistinu, ja te smatram, o faraone, uništenim."

 • 17:103

  Tad je želio da ih protjera iz zemlje, pa potopismo njega i onog ko je bio s njim, sve.

 • 17:104

  I rekli smo poslije njega sinovima Israilovim: "Nastanite zemlju! Pa kad dođe obećanje Ahireta, dovešćemo vas grupisane."

 • 17:105

  A s Istinom smo ga spustili i s Istinom je sišao. I tebe smo poslali samo kao donosioca radosnih vijesti i opominjača.

 • 17:106

  A Kur'an - razdijelili smo ga, da ga učiš ljudima sa zadrškom, i spustili smo ga (postepenim) objavljivanjem.

 • 17:107

  Reci: "Vjerovali (vi) u njega ili ne vjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prije njega, kad im se uči, padaju na brade ničice,

 • 17:108

  I govore: 'Slava neka je Gospodaru našem! Doista je obećanje Gospodara našeg izvršno!'

 • 17:109

  I padaju na brade plačući, a (to) im povećava skrušenost."

 • 17:110

  Reci: "Prizivajte Allaha", ili "Prizivajte Milostivog." Kako god zovete - pa Njegova imena su najljepša. I ne budi glasan u salatu svom, i ne priguši (glas) u njemu, i traži između toga put,

 • 17:111

  I reci: "Hvala neka je Allahu Koji nije uzeo dijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nema zaštitnika od poniženja;" i veličaj Ga tekbirom!"

Paylaş
Tweet'le