18 KEHF

 • 18:1

  Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljuje Knjigu - a nije učinio njenu iskrivljenost -

 • 18:2

  Ispravnu, da opominje silom žestokom od Njega i obraduje vjernike koji rade dobra djela, da će oni imati nagradu lijepu,

 • 18:3

  U kojoj će oni ostati vječito.

 • 18:4

  I (da) upozori one koji govore: "Allah je uzeo dijete."

 • 18:5

  Nemaju oni niti očevi njihovi o tome nikakvo znanje. Velika riječ izlazi iz usta njihovih; govore jedino laž.

 • 18:6

  Pa možda bi ti ubio dušu svoju tugom nad tragovima njihovim, ako neće da vjeruju u ovaj govor.

 • 18:7

  Uistinu! Mi smo ono što je na Zemlji učinili ukrasom njenim, da bismo ih iskušali - koji od njih je bolji djelom.

 • 18:8

  I uistinu, Mi smo Ti koji će učiniti ono šta je na njoj tlom neplodnim.

 • 18:9

  Ili misliš da su stanovnici pećine i Rekima bili od znakova Naših čudo?

 • 18:10

  Kad se mladići sklonuše u pećinu pa rekoše: "Gospodaru naš! Daj nam od Sebe milost i pripremi nam od stvari naše ispravnost."

 • 18:11

  Tad smo udarili na uši njihove u pećini godine brojne;

 • 18:12

  Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvije stranke je bolja za proračun onog što su vremenski proveli.

 • 18:13

  Mi ti pričamo vijest njihovu s Istinom. Uistinu! Oni su bili mladići, vjerovali su u Gospodara svog, a povećali smo im uputu.

 • 18:14

  I utvrdili smo srca njihova, kad ustadoše pa rekoše: "Gospodar naš je Gospodar nebesa i Zemlje, nećemo prizivati mimo Njega boga (drugog). Zaista bismo tad govorili pretjeranost."

 • 18:15

  Ovi naši ljudi su uzeli mimo Njega bogove. Zašto im ne donesu dokaz jasan? Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž?

 • 18:16

  I kad napustite njih i ono šta obožavaju sem Allaha, tad se sklonite u pećinu; raširiće vam Gospodar vaš (nešto) od milosti Svoje i pripremiće vam za stvar vašu korisno.

 • 18:17

  I vidiš Sunce kad se diže, obilazi pećinu njihovu desno; a kad zalazi, prolazi ih lijevo, a oni u otvoru njenom. To je od znakova Allahovih. Koga uputi Allah, tad je on upućen; a koga zavede, tad mu nećeš naći zaštitnika vodiča.

 • 18:18

  I smatraš ih budnima, a oni usnuli. I prevrtali smo ih desno i lijevo, a pas njihov je opruženih šapa svojih bio na pragu. Da si na njih pogledao, sigurno bi se okrenuo od njih bježeći, i od njih bi se ispunio strahom.

 • 18:19

  I tako smo ih podigli, da se međusobno raspituju. Govornik između njih reče: "Koliko ste ostali?" Rekoše: "Ostali smo dan ili dio dana." Rekoše: "Gospodar vaš je Najbolji znalac toga što ste ostali. Zato pošaljite vas jednog sa ovim vašim srebrenjacima u grad, pa neka vidi ko je najčišće hrane, te nek vam dođe s opskrbom od njega, i neka bude blag. I neka nikako o vama ne obavještava nikoga.

 • 18:20

  Uistinu će oni, ako za vas saznaju - kamenovati vas ili vas vratiti u millet njihov, a tada nećete nikada uspjeti."

 • 18:21

  I tako smo upoznali o njima, da znaju da je obećanje Allahovo Istina, i da u Čas nema sumnje. Kad su međusobno raspravljali stvar svoju, pa rekli: "Sagradite nad njima građevinu, Gospodar njihov je Najbolji znalac o njima." Oni koji su dominirali nad stvari njihovom, rekoše: "Sigurno ćemo nad njima sagraditi mesdžid."

 • 18:22

  Govorit će: "Trojica, četvrti im je pas njihov." I govorit će: "Peterica, šesti im je pas njihov", nagađajući o nevidljivom; i govoriće: "Sedam, a osmi im je pas njihov." Reci: "Gospodar moj je Najbolji znalac broja njihovog." O njima zna samo malo (njih). Zato o njima ne raspravljaj, izuzev raspravom površnom, i ne pitaj o njima od njih nijednog,

 • 18:23

  I nikako ne reci ni za koju stvar: "Uistinu, učiniću to sutra",

 • 18:24

  Bez: "InšaAllah." I spomeni Gospodara svog kad zaboraviš, i reci: "Možda će me uputiti Gospodar moj ispravnosti bližoj od ove."

 • 18:25

  I ostali su u pećini svojoj tri stotine godina i dodali devet.

 • 18:26

  Reci: "Allah je Najbolji znalac tog što su ostali. Njegovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Kakvog je On vida i kakvog sluha! Nemaju oni mimo Njega nikakva zaštitnika, a ne pridružuje u sudu Svom nikoga."

 • 18:27

  I recitiraj šta ti se objavljuje iz Knjige Gospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove, i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.

 • 18:28

  I strpi dušu svoju sa onima koji zazivaju Gospodara svog ujutro i navečer, želeći lice Njegovo; i ne skidaj oči svoje s njih, želeći sjaj života Dunjaa; i ne slušaj onog čije smo srce učinili nemarnim za spominjanje Naše i (koji) slijedi strast svoju, a stvar njegova je zanemarena.

 • 18:29

  I reci: "Istina je od Gospodara vašeg! Pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće - pa nek ne vjeruje." Uistinu! Mi smo zalimima pripremili vatru, obuhvatiće ih šator njen. I ako zatraže pomoć, odgovoriće im se vodom kao rastopljen metal, spržiće lica. Loše je piće i zlo počivalište!

 • 18:30

  Uistinu! Onima koji vjeruju i čine dobra djela, uistinu - Mi nećemo uništiti nagradu onoga ko čini dobro djelo.

 • 18:31

  Ti takvi će imati bašče Adna, ispod njih će teći rijeke; kitit će se u njemu narukvicama od zlata i nosiće zelena odijela od svile i brokata, naslonjeni u njemu na sofama. Divne li nagrade i lijepog počivališta!

 • 18:32

  I navedi im primjer dvojice ljudi: Načinili smo dvije bašče grožđa jednom od njih i okružili ih palmama, i između njih dvije načinili njivu.

 • 18:33

  Obje bašče su dale plod svoj i ništa od njega nije falilo; i dali smo da kroz njih dvije poteče rijeka;

 • 18:34

  I imao je on plodove; pa reče drugu svom - a on je govorio s njim: "Veći sam od tebe bogatstvom, i jači ljudstvom."

 • 18:35

  I uđe u bašču svoju - a on je bio zalim duši svojoj - reče: "Ne mislim da će ovo ikada propasti;

 • 18:36

  I ne mislim da će Čas doći, a ako budem vraćen Gospodaru svom, sigurno ću naći bolje povratište od ovog."

 • 18:37

  Drug njegov mu reče - a on je govorio s njim: "Zar ne vjeruješ u Onog koji te je stvorio od prašine, zatim kaplje (sjemena), zatim te upotpunio u čovjeka?

 • 18:38

  Međutim, On, Allah, je Gospodar moj, i ne pridružujem Gospodaru svom nikoga.

 • 18:39

  A zašto nisi, kad si ušao u bašču svoju, rekao: "MašaAllah! Nema moći, izuzev u Allaha!" Ako me vidiš da sam manji od tebe imetkom i djetetom,

 • 18:40

  Pa možda će Gospodar moj da mi da bolje od tvoje bašče - i poslati na nju obračun s neba, pa će osvanuti tlom klizavim,

 • 18:41

  Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je nećeš moći naći."

 • 18:42

  I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad poče okretati dlanove svoje nad onim šta je na nju utrošio, a ona je bila pusta na potpornjima svojim, i reče: "O da ja nisam pridruživao Gospodaru svom nikoga!"

 • 18:43

  I nije za njega bilo grupe koja će ga pomoći mimo Allaha i nije se mogao odbraniti.

 • 18:44

  Ondje je zaštita Allaha Istinskog; On je Najbolji nagradom i Najbolji završetkom.

 • 18:45

  I navedi im primjer života Dunjaa kao vode: spuštamo je s neba pa se miješa njome zemaljsko bilje, te (potom) postanu suharci koje raznosi vjetar. A Allah nad svakom stvari ima moć!

 • 18:46

  Bogatstvo i sinovi su ukras života Dunjaa; a trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodara tvog i bolja nadom.

 • 18:47

  A na Dan kad pokrenemo brda i vidiš Zemlju istaknutu, i njih saberemo, tad nećemo ostaviti nijednog od njih,

 • 18:48

  I budu izvedeni pred Gospodara tvog u redovima: "Doista ste nam došli kao što smo vas stvorili prvi put. Naprotiv, tvrdili ste da vam nećemo učiniti rok."

 • 18:49

  I postaviće se Knjiga, pa ćeš vidjeti prestupnike brižne zbog onog šta je u njoj, a govoriće: "O teško nama! Kakva je ovo knjiga? Ne ostavlja malo, niti veliko, da ga nije pobrojala!" I naći će šta su radili prisutno, a Gospodar tvoj neće učiniti zulm nikome.

 • 18:50

  I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedždu Ademu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa. Bio je od džinna, pa se ogriješio o naredbu Gospodara svog. Pa zar ćete uzeti njega i potomstvo njegovo zaštitnicima mimo Mene?, a oni su vam neprijatelji. Loša je zalimima zamjena!

 • 18:51

  Nisam učinio da oni svjedoče stvaranje nebesa i Zemlje, niti stvaranje duša njihovih, i nisam uzimalac zavodnika (kao) pomagača.

 • 18:52

  A na Dan kad rekne: "Pozovite ortake Moje - koje ste smatrali." Tad će ih pozvati, pa im se neće odazvati, a načinićemo među njima stratište.

 • 18:53

  I vidjeće prestupnici vatru, pa će shvatiti da će oni u nju pasti, i neće od nje naći spasa.

 • 18:54

  I doista smo izložili ljudima u ovom Kur'anu od svačeg primjer. A čovjek je više od ičeg raspravljač.

 • 18:55

  A zadržava ljude da vjeruju - kad im je došla Uputa i da traže oprost Gospodara svog - jedino što će im doći sunnet ranijih ili će im doći kazna sučelice.

 • 18:56

  I ne šaljemo izaslanike, izuzev (kao) donosioce radosnih vijesti i opominjače. A oni koji ne vjeruju, raspravljaju neistinom, radi pobijanja njome Istine, i uzimaju ajete Moje i ono čim su upozoreni, ruglom.

 • 18:57

  A ko je nepravedniji od onog ko je opomenut ajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih i zaboravi šta su unaprijed poslale ruke njegove? Uistinu, Mi smo na srcima njihovim načinili velove da ga ne razumiju, i u ušima njihovim gluhoću. I ako ih pozoveš Uputi, pa tad se nikad neće uputiti.

 • 18:58

  A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti. Da ih ščepava za ono šta su zaradili, sigurno bi im ubrzao kaznu. Naprotiv, imaju oni rok, neće naći mimo njega utočište.

 • 18:59

  A to su gradovi - uništili smo ih pošto su činili zulm, i dali za uništenje njihovo rok.

 • 18:60

  I kad reče Musa sluzi svom: "Neću prestati dok ne stignem sastajalištu dvaju mora, ili ću ići godinama."

 • 18:61

  Pa pošto stigoše sastajalištu njih dvoje, zaboraviše ribu svoju, pa (ona) uze put svoj u more tunelom.

 • 18:62

  Pa pošto su prešli, reče sluzi svom: "Daj nam naš doručak. Doista smo na ovom našem putovanju naišli na umor."

 • 18:63

  Reče: "Jesi li vidio kad smo se sklonuli na stijenu? Tad sam ja uistinu zaboravio ribu - a samo je šejtan učinio da zaboravim sjetiti je se, i uzela je put svoj u more, čudnovato!"

 • 18:64

  (Musa) reče: "To je ono što smo tražili." Pa se vratiše na svoje tragove, slijedeći (ih).

 • 18:65

  Tad nađoše roba između robova Naših kojem smo dali milost Našu, i poučili ga od Nas znanjem.

 • 18:66

  Musa mu reče: "Hoću li te slijediti da me naučiš onom čemu si naučen - ispravnosti?"

 • 18:67

  (Hidr) reče: "Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja."

 • 18:68

  I kako da se strpiš nad onim šta ne obuhvataš znanjem?

 • 18:69

  (Musa) reče: "Naći ćeš me, ako htjedne Allah, strpljivim, i neću se opirati tvojoj naredbi."

 • 18:70

  (Hidr) reče: "Pa ako me budeš slijedio, tad me ništa ne pitaj, dok ti o njemu spomen ne ispričam."

 • 18:71

  Tad odoše, dok - kad su se ukrcali na lađu, (Hidr) je probuši. Reče: "Jesi li je probušio da potopiš ljudstvo njeno? Doista si učinio stvar tešku!"

 • 18:72

  (Hidr) reče: "Zar nisam rekao: 'Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja?"

 • 18:73

  (Musa) reče: "Ne kori me što sam zaboravio, i ne preopterećuj me od posla teškoćom."

 • 18:74

  Pa odoše, dok - kad susretoše dječaka, tad ga (Hidr) ubi. (Musa) reče: "Jesi li ubio dušu čistu koja nije (ubila) drugu dušu? Doista si učinio stvar strašnu!"

 • 18:75

  (Hidr) reče: "Zar ti ne rekoh: 'Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja?"

 • 18:76

  (Musa) reče: "Ako te poslije ovog išta upitam, tad se ne druži sa mnom. Već si od mene dobio opravdanje."

 • 18:77

  Tad odoše, dok - kad dođoše stanovnicima grada, zatražiše od stanovnika njegovih hranu, pa odbiše da ih ugoste. Tad u njemu nađoše zid sklon padu, pa ga (Hidr) uspravi. (Musa) reče: "Da si htio, sigurno bi za to uzeo naknadu."

 • 18:78

  (Hidr) reče: "Ovo je rastanak između mene i između tebe! Obavijestiću te o tumačenju onog zbog čega nisi mogao imati strpljenja.

 • 18:79

  Što se tiče lađe, pa pripadala je siromasima koji rade na moru, pa sam želio da je oštetim - a iza njih je bio vladar koji svaku lađu uzima nasilno.

 • 18:80

  A što se tiče dječaka, pa bili su roditelji njegovi vjernici, te smo se bojali da će ih pritisnuti buntovnošću i nevjerovanjem,

 • 18:81

  Pa smo željeli da im zamijeni Gospodar njihov boljeg od njega čistoćom i bližeg samilosti.

 • 18:82

  A što se tiče zida, pa pripadao je dvojici dječaka, siročadi u gradu, a bilo je ispod njega blago njihovo i bio je otac njihov pravedan, pa je želio Gospodar tvoj da dostigu zrelost svoju i izvade blago svoje; milost od Gospodara tvog. I nisam to učinio po odredbi svojoj. To je tumačenje onog nad čim nisi mogao imati strpljenja."

 • 18:83

  I pitaju te o Zul-karnejnu. Reci: "Izrecitovaću vam o njemu spomen."

 • 18:84

  Uistinu, Mi smo ga učvrstili na Zemlji i dali mu od svake stvari put.

 • 18:85

  Pa je slijedio put.

 • 18:86

  Dok, kad stiže zapadu Sunca, nađe ga zalazi u izvor muljevit, i nađe kod njega narod. Rekosmo: "O Zul-karnejne! Ili kazni, ili im iskaži dobrotu."

 • 18:87

  Reče: "Što se tiče onog ko čini zulm, pa kaznićemo ga, zatim će biti vraćen Gospodaru svom, te će ga kazniti kaznom strašnom.

 • 18:88

  A što se tiče onog ko vjeruje i čini dobro, pa imaće on plaću dobru, i govorićemo mu iz odredbe Naše lahko."

 • 18:89

  Zatim je slijedio put,

 • 18:90

  Dok - kad stiže izlazištu Sunca, nađe ga izlazi nad ljudima kojima nismo od njega načinili zaštitu.

 • 18:91

  Tako! I doista smo ono šta je kod njega obuhvatili znanjem.

 • 18:92

  Zatim je slijedio put.

 • 18:93

  Dok - kad stiže među dva brda, nađe pored njih narod, jedva razumiju govor.

 • 18:94

  Rekoše: "O Zul-karnejne! Uistinu su Jedžudž i Medžudž mufsidi na Zemlji, pa hoćemo li ti dati naknadu da između nas i njih načiniš barijeru?"

 • 18:95

  Reče: "Ono u čemu me je učvrstio Gospodar moj je bolje, zato me pomozite snagom; načiniću između vas i njih bedem;

 • 18:96

  Dajte mi komade gvožđa", dok - kad izravna između dva obronka, reče: "Pušite!"; dok - kad ga učini vatrom, reče: "Dajte mi da na njega izlijem (rastopljen) bakar."

 • 18:97

  Tad nisu mogli da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju.

 • 18:98

  (Zul-karnejn) reče: "Ovo je milost od Gospodara mog, pa kad dođe obećanje Gospodara mog, učiniće ga sravnjenim. A obećanje Gospodara mog je istinito."

 • 18:99

  I ostavićemo da se oni Tog dana zatalasaju jedni u druge, i puhnuće se u sur, pa ćemo ih sve sabrati.

 • 18:100

  I izložićemo Tog dana Džehennem nevjernicima, izlaganjem,

 • 18:101

  Onima čije su oči bile pod pokrivkom prema Opomeni Mojoj, i nisu mogli da čuju.

 • 18:102

  Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu) uzeti robove Moje mimo Mene zaštitnicima? Uistinu! Mi smo za nevjernike pripremili Džehennem kao ugošćenje.

 • 18:103

  Reci: "Hoćete li da vas obavijestimo o najvećim gubitnicima djelima?

 • 18:104

  Oni koji zalutaju trudom svojim u životu Dunjaa, a oni računaju da oni rade dobar posao!"

 • 18:105

  Takvi su oni koji ne vjeruju u ajete Gospodara svog i susret s Njim. Zato će propasti djela njihova, pa nećemo njima na Dan kijameta dati (nikakvu) težinu.

 • 18:106

  To je plaća njihova: Džehennem, što nisu vjerovali i uzimali ajete Moje i poslanike Moje ruglom.

 • 18:107

  Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela, imaće oni bašče Firdewsa (kao) ugošćenje,

 • 18:108

  Vječno će biti u njima. Neće želiti iz njih premještanje.

 • 18:109

  Reci: "Kad bi more bilo tinta za riječi Gospodara mog, sigurno bi se iscrpilo more prije no što bi se iscrpile riječi Gospodara mog, makar mi donijeli slično njemu, (kao) pojačanje.

 • 18:110

  Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama! Meni se objavljuje da je Bog vaš, Bog Jedini! Pa ko se nada susretu Gospodara svog, onda nek čini dobro djelo i ne pridružuje u obožavanju Gospodara svog, nikoga."

Paylaş
Tweet'le