19 MERYEM

 • 19:1

  Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad.

 • 19:2

  Spomen milosti Gospodara tvog, robu Njegovom Zekerijjau,

 • 19:3

  Kad pozva Gospodara svog pozivom tajnim,

 • 19:4

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, meni je kost moja oslabila i sjaji glava sjedošću, a nisam bio dowom Tebi Gospodaru, nesretan.

 • 19:5

  A uistinu, ja se bojim svojih rođaka iza sebe, a moja žena je nerotkinja. Zato mi pokloni od Sebe nasljednika,

 • 19:6

  Da me naslijedi, i naslijedi iz porodice Jakubove. I učini ga Gospodaru moj, zadovoljnim."

 • 19:7

  "O Zekerijja! Uistinu, Mi ti donosimo radosnu vijest o dječaku, ime njegovo biće Jahja. Nismo mu ranije učinili imenjaka."

 • 19:8

  Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a žena moja je nerotkinja, i već sam dostigao staračku iznemoglost?"

 • 19:9

  Reče: "Tako. Rekao je Gospodar tvoj: 'To je Meni lahko, i već sam te stvorio ranije, a nisi bio ništa."

 • 19:10

  Reče: "Gospodaru moj! Učini mi znak." Reče: "Znak ti je da nećeš govoriti s ljudima tri noći, (a bićeš) zdrav."

 • 19:11

  Tad iziđe narodu svom iz mihraba, pa im objavi: "Slavite (Allaha) jutrom i navečer."

 • 19:12

  "O Jahja! Prihvati Knjigu snažno." I dali smo mu sud (kao) djetetu,

 • 19:13

  I nježnost od Nas i čistotu, a bio je bogobojazan,

 • 19:14

  I čestit roditeljima svojim, a nije bio nepokoran, neposlušan.

 • 19:15

  I mir neka je s njim na dan kad se rodio i dan kada je umro, i dan kad bude podignut živ!

 • 19:16

  I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla od porodice svoje u mjesto istočno,

 • 19:17

  Te uzela (da se zakloni) od njih zastor. Tad smo joj poslali Duha Našeg, te joj se prikazao čovjekom pravim.

 • 19:18

  Reče: "Uistinu, ja tražim zaštitu Milostivog od tebe, ako si bogobojazan."

 • 19:19

  (Duh) reče: "Ja sam samo izaslanik Gospodara tvog, da ti podarim dječaka čista."

 • 19:20

  Reče: "Otkud meni dječak, a nije me dotakao smrtnik i nisam bludnica?"

 • 19:21

  (Ona) reče: "Tako. Rekao je Gospodar tvoj: 'To je Meni lahko' - i da ga učinimo znakom ljudima i milošću od Nas" - a bila je stvar određena.

 • 19:22

  Tad ga je zanijela, te se s njim povukla u mjesto daleko.

 • 19:23

  Pa dovedoše nju porođajni bolovi ka stablu palme. Reče: "O da sam ja umrla prije ovog i bila zaboravom zaboravljena."

 • 19:24

  Tad pozva nju ispod nje: "Ne žalosti se! Doista je načinio Gospodar tvoj ispod tebe potočić.

 • 19:25

  I zatresi sebi stablo palme, pašće na te datule zrele.

 • 19:26

  Zato jedi i pij, i ohladi oko! Pa ako od smrtnika vidiš ijednog, tad reci: "Uistinu! Ja sam se Milostivom zavjetovala postom, zato danas neću govoriti s čovjekom."

 • 19:27

  Pa je došla s njim narodu svom, noseći ga. Rekoše: "O Merjem! Doista si došla sa stvari nečuvenom.

 • 19:28

  O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj loš čovjek, niti je majka tvoja bila bludnica."

 • 19:29

  Tad ga je pokazala. Rekoše: "Kako da govorimo s onim ko je u bešici, (s) djetetom?"

 • 19:30

  (Isa) reče: "Uistinu! Ja sam rob Allahov. Dao mi je Knjigu i učinio me vjerovjesnikom,

 • 19:31

  I učinio me blagoslovljenim ma gdje bio, i naredio mi salat i zekat dok sam živ,

 • 19:32

  I da budem čestit majci svojoj, a nije me učinio nepokornim, nesretnim.

 • 19:33

  I mir neka je nada mnom na dan kad sam rođen, i dan kad umrem, i dan kad budem podignut živ!"

 • 19:34

  To je Isa, sin Merjemin: Riječ Istine, ona o kojoj raspravljaju.

 • 19:35

  Nije Allahovo da uzima ikakvo dijete. Slavljen neka je On! Kad odredi stvar, tad tome samo kaže: "Budi" - tad biva.

 • 19:36

  A uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je put pravi.

 • 19:37

  Pa su se razišle stranke međusobno: zato teško onima koji ne vjeruju, od poprišta Dana strašnog.

 • 19:38

  Kako će oni čuti i vidjeti na Dan kad Nam dođu! Ali, zalimi su danas u zabludi očitoj.

 • 19:39

  I upozori ih Danom žalosti, kad bude svršena stvar; a oni su u ravnodušnosti i oni ne vjeruju.

 • 19:40

  Uistinu! Mi, Mi nasljeđujemo Zemlju i onog ko je na njoj, a Nama će biti vraćeni.

 • 19:41

  I spomeni u Knjizi Ibrahima. Uistinu, on je bio istinit, vjerovjesnik.

 • 19:42

  Kad reče ocu svom: "O oče moj! Zašto obožavaš ono šta ne čuje niti vidi, niti ti imalo koristi?

 • 19:43

  O oče moj! Uistinu meni, već mi je došlo od znanja šta nije došlo tebi. Zato me slijedi, uputiću te putu pravom.

 • 19:44

  O oče moj! Ne obožavaj šejtana. Uistinu, šejtan je Milostivom neposlušan.

 • 19:45

  O oče moj! Uistinu, ja se bojim da će te dotaći kazna od Milostivog, pa ćeš biti šejtanov drug."

 • 19:46

  Reče: "Jesi li ti odbojan prema bogovima mojim, o Ibrahime? Ako ne odustaneš, sigurno ću te kamenovati, i ostavi me dugo!"

 • 19:47

  Reče: "Selamun alejk! Tražiću ti oprost Gospodara svog. Uistinu, On mi je predusretljiv.

 • 19:48

  I povlačim se od vas i onog šta zazivate mimo Allaha, a prizivat ću Gospodara svog. Možda neću u dowi Gospodaru svom nesretan biti."

 • 19:49

  Pa pošto se povukao od njih i onog šta obožavaju mimo Allaha, podarili smo mu Ishaka i Jakuba, a svakojeg smo učinili vjerovjesnikom.

 • 19:50

  I darovali smo im iz milosti Naše, i učinili za njih jezik istinitošću visokim.

 • 19:51

  I spomeni u Knjizi Musaa. Uistinu, bio je odabran, i bio poslanik, vjerovjesnik.

 • 19:52

  I pozvali smo ga s desnog obronka Tura, i približili ga u povjerljivom razgovoru,

 • 19:53

  I darovali mu iz milosti Naše brata njegovog Haruna, vjerovjesnika.

 • 19:54

  I spomeni u Knjizi Ismaila. Uistinu, on je bio istinit obećanjem, i bio je poslanik, vjerovjesnik,

 • 19:55

  I naređivao je porodici svojoj salat i zekat, i bio je kod Gospodara svog zadovoljavajući.

 • 19:56

  I spomeni u Knjizi Idrisa. Uistinu, on je bio istinit, vjerovjesnik,

 • 19:57

  A uzdigli smo ga na mjesto visoko.

 • 19:58

  To su oni koje je obdario Allah od vjerovjesnika iz potomstva Ademovog - od onog koga smo nosili s Nuhom - i iz potomstva Ibrahimovog i Israilovog, i od onog koga smo uputili i odabrali. Kad su im se učili ajeti Milostivog, padali su na sedždu i plakali.

 • 19:59

  Pa je poslije njih došlo pokoljenje - zapustili su salat i slijedili strasti. Zato će sresti zabludu,

 • 19:60

  Izuzev ko se pokaje i vjeruje, i čini dobro. Pa takvi će ući u Džennet, i neće im se učiniti zulm nimalo -

 • 19:61

  Bašče Adna koje je obećao Milostivi robovima Svojim u nevidljivom. Uistinu! Obećanje Njegovo će doći -

 • 19:62

  Neće čuti u njemu naklapanje, samo "Selam" - i imaće oni svoju opskrbu u njemu, jutrom i navečer.

 • 19:63

  To je Džennet kojeg dajemo u naslijeđe onom od robova Naših ko bude bogobojazan.

 • 19:64

  "I ne spuštamo se, izuzev po naredbi Gospodara tvog. Njegovo je šta je ispred nas i šta je iza nas i šta je između toga, a nije Gospodar tvoj zaboravan."

 • 19:65

  Gospodar nebesa i Zemlje i šta je između njih! Zato Njega obožavaj, i istraj u obožavanju Njegovom. Da li znaš Njemu imenjaka?

 • 19:66

  I govori čovjek: "Hoću li kad umrem, zaista biti živ izveden?"

 • 19:67

  Zar se ne prisjeća čovjek, da smo ga Mi stvorili ranije, a nije bio ništa?

 • 19:68

  Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo sabrati njih i šejtane, zatim ćemo ih sigurno privesti oko Džehennema, klečeći.

 • 19:69

  Zatim ćemo sigurno iz svake sekte istrgnuti onog od njih koji je bio najžešći protiv Allaha buntovnošću.

 • 19:70

  Zatim, sigurno smo Mi Najbolji znalac onih koji su najdostojniji da budu u njemu izgarani.

 • 19:71

  I nema od vas nijednog, a da neće njemu stići. Do Gospodara tvog je odluka izvršna.

 • 19:72

  Zatim ćemo spasiti one koji su se bojali, a ostaviti zalime u njemu klečeći.

 • 19:73

  A kad im se uče ajeti Naši jasni, oni koji ne vjeruju govore onima koji vjeruju: "Koja od dvije skupine je bolja mjestom i bolja sazivom?"

 • 19:74

  A koliko smo pokoljenja uništili prije njih, (a) oni su bili bolji namještajem i izgledom!

 • 19:75

  Reci: "Ko je u zabludi, pa neka mu Milostivi produži dužinu. Dok, kad vide ono čime im se prijetilo, ili kaznu ili Čas, tad će saznati ko je taj (ko) je gori položajem i slabiji vojskom."

 • 19:76

  I povećava Allah uputu onima koji se upućuju. A trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodara tvog i bolja povratištem.

 • 19:77

  Pa da li si vidio onog koji ne vjeruje u ajete Naše i kaže: "Sigurno će mi biti dat imetak i dijete?"

 • 19:78

  Je li spoznao nevidljivo, ili je kod Milostivog uzeo obavezu?

 • 19:79

  Nikako! Zapisaćemo šta govori, i produžićemo mu dužinu kazne.

 • 19:80

  I naslijedićemo (od) njega šta govori, i doći će Nam sam.

 • 19:81

  A uzimali su mimo Allaha bogove, da budu za njih moć.

 • 19:82

  Nikako! Poreći će obožavanje njihovo i njima protivnik biti.

 • 19:83

  Zar ne vidiš da Mi šaljemo šejtane na nevjernike, podstiču ih podsticanjem.

 • 19:84

  Zato ne žuri protiv njih, samo im odbrojavamo broj.

 • 19:85

  Na Dan kad saberemo bogobojazne Milostivom (kao) izaslanstvo -

 • 19:86

  I potjeramo krivce ka Džehennemu žedne -

 • 19:87

  Neće vladati posredovanjem, izuzev ko je kod Allaha uzeo obećanje.

 • 19:88

  I govore: "Milostivi je uzeo dijete."

 • 19:89

  Doista iznosite stvar strašnu:

 • 19:90

  Gotovo da se od toga nebesa rascijepe i raspukne Zemlja, i padnu brda rušeći se,

 • 19:91

  Što prizivaju Milostivom dijete!

 • 19:92

  A nije Milostivom potrebno da uzima dijete.

 • 19:93

  Svako ko je u nebesima i Zemlji, samo će doći Milostivom kao rob.

 • 19:94

  Doista ih je sračunao i pobrojao ih brojanjem.

 • 19:95

  I svaki od njih će Mu doći na Dan kijameta sam.

 • 19:96

  Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobra djela, daće im Allah ljubav.

 • 19:97

  Pa olakšali smo ga na jeziku tvom, da obraduješ njime bogobojazne, i opomeneš njime narod svadljivaca.

 • 19:98

  A koliko smo prije njih uništili naraštaja! Da li osjećaš od njih ijednog, ili čuješ njihov tihi šum?

Paylaş
Tweet'le