21 ENBİYA

 • 21:1

  Približava se ljudima obračun njihov, a oni u bezbrižnosti odvraćeni.

 • 21:2

  Nije im došla nijedna nova opomena od Gospodara njihovog, a da je nisu slušali i oni se zabavljali,

 • 21:3

  Zauzetih srca svojih. A oni koji čine zulm kriju sašaptavanje: "Je li ovo samo smrtnik sličan vama? Pa zar ćete ići sihru, a vi vidite?"

 • 21:4

  (Muhammed) reče: "Gospodar moj zna govor na nebu i Zemlji, a On je Onaj koji čuje, Znalac."

 • 21:5

  Naprotiv, govore: "Zbrka od snova, štaviše izmišlja ga, štaviše on je pjesnik. Pa neka nam donese znak kao što su slati raniji."

 • 21:6

  Nije prije njih vjerovao nijedan grad kojeg smo uništili. Pa zar će oni vjerovati?

 • 21:7

  A prije tebe smo slali samo ljude kojima smo objavljivali, ta pitajte sljedbenike Opomene, ako ne znate.

 • 21:8

  I nismo ih učinili tijelima (koja) ne jedu hranu, i nisu bili besmrtnici.

 • 21:9

  Zatim smo im obistinili obećanje, te spasavali njih i koga smo htjeli, a uništavali razuzdane.

 • 21:10

  Doista, objavili smo vam Knjigu, u njoj je zikr vaš. Pa zar ne razumijete?

 • 21:11

  A koliko smo gradova smrskali koji su bili zulumčarski i stvorili poslije njih narode druge?

 • 21:12

  Pa pošto bi osjetili silu Našu, gle! oni iz njih bježe.

 • 21:13

  "Ne bježite i vratite se onom šta vas je raskalašilo u njemu i nastambama vašim, da biste bili pitani."

 • 21:14

  Rekli bi: "O teško nama! Uistinu, mi smo bili zalimi."

 • 21:15

  Pa nije prestajalo to njihovo zazivanje dok ih ne bismo učinili pokošenim, ugaslim.

 • 21:16

  I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta je između njih za igru.

 • 21:17

  Da smo željeli da uzmemo zabavu, sigurno bismo to uzeli od Nas - nismo bili (toga) činitelji.

 • 21:18

  Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa je poništava, tad gle: ona nestala. A jao vama zbog onog šta pripisujete.

 • 21:19

  I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. A ko je kod Njega, ne ohole se prema obožavanju Njegovom, niti umaraju;

 • 21:20

  Slave (Ga) noću i danju, ne malaksavaju.

 • 21:21

  Zar uzimaju bogove od Zemlje koji proživljuju?

 • 21:22

  Da ima na njima bogova osim Allaha, sigurno bi bili u neredu. Pa slava neka je Allahu, Gospodaru Arša, od onog šta pripisuju!

 • 21:23

  Neće biti pitan za ono što čini, a oni će biti pitani.

 • 21:24

  Zar mimo Njega uzimaju bogove? Reci: "Donesite dokaz vaš." Ovo je opomena onom ko je sa mnom i opomena onog ko je bio prije mene." Naprotiv, većina njih ne zna Istinu, pa su oni odvraćeni.

 • 21:25

  I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene", zato Mene obožavajte.

 • 21:26

  I govore: "Milostivi je uzeo dijete." Slava Njemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni,

 • 21:27

  Ne pretiču Ga govorom, i oni po naredbi Njegovoj rade.

 • 21:28

  Zna šta je pred njima i šta je iza njih. I neće (oni) posredovati, izuzev za onog s kim bude zadovoljan. A oni od straha pred Njim strepe.

 • 21:29

  A ko od njih kaže: "Uistinu, ja sam bog pored Njega", pa tog takvog ćemo platiti Džehennemom. Tako plaćamo zalime.

 • 21:30

  Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar. Pa zar neće vjerovati?

 • 21:31

  I načinili smo na Zemlji stabilne planine, da se njima ne potresa, i načinili na njoj široke puteve, da bi se oni uputili.

 • 21:32

  I učinili smo nebo svodom zaštićenim; a oni su od znakova njegovih odvraćeni.

 • 21:33

  I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mjesec: Svakoje u orbiti plovi.

 • 21:34

  I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost. Pa hoće li, ako umreš, tad oni biti besmrtni?

 • 21:35

  Svakoj duši (predstoji) kušanje smrti, a iskušavamo vas zlom i dobrom kušnjom, i Nama ćete biti povraćeni.

 • 21:36

  A kad te vide oni koji ne vjeruju, samo te uzimaju ruglom: "Je li ovo onaj koji spominje bogove vaše?" A oni su na spomen Milostivog nevjernici.

 • 21:37

  Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću vam znakove Svoje, zato Me ne požurujte.

 • 21:38

  I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

 • 21:39

  Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kad neće od lica svojih otkloniti vatru, niti s leđa svojih, niti će oni biti pomognuti...

 • 21:40

  Naprotiv, doći će im iznenada, pa će ih preneraziti. Tad to neće moći odbiti, niti će im se odložiti.

 • 21:41

  A doista se izrugivalo poslanicima prije tebe, pa je one od njih koji su se rugali, pogodilo ono čemu su se rugali.

 • 21:42

  Reci: "Ko vas štiti noću i danju od Milostivog?" Naprotiv, oni su od spominjanja Gospodara svog odvraćeni!

 • 21:43

  Zar oni imaju bogove koji će ih zaštititi mimo Nas? Neće moći pomoći dušama svojim, niti će oni od Nas biti odbranjeni.

 • 21:44

  Naprotiv, dali smo da uživaju ovi i očevi njihovi, dok im nije odužio život. Pa zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih? Pa zar će oni biti pobjednici?

 • 21:45

  Reci: "Samo vas opominjem Objavom." A gluhi ne čuju poziv, kad budu opomenuti.

 • 21:46

  A da ih dotakne dašak kazne Gospodara tvog, sigurno bi rekli: "O teško nama! Uistinu, mi smo bili zalimi."

 • 21:47

  I postavićemo mjerila pravde za Dan kijameta, pa se duši neće učiniti zulm nimalo. I ako bude težine zrnca gorušice, iznijet ćemo ga. I dovoljni smo Mi Obračunci.

 • 21:48

  I doista smo dali Musau i Harunu furkan i svjetlo, i Opomenu za bogobojazne,

 • 21:49

  One koji se boje Gospodara svog tajno, a oni su zbog Časa brižni.

 • 21:50

  A ovo je Opomena blagoslovljena, spustili smo je (na zemlju); pa zar ćete vi biti njeni poricatelji?

 • 21:51

  I doista smo Ibrahimu dali ispravnost njegovu ranije i bili smo o njemu Znalci.

 • 21:52

  Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta su ovi kipovi, ovi kojima ste vi privrženi?"

 • 21:53

  Rekoše: "Našli smo očeve svoje, njihove obožavatelje."

 • 21:54

  Reče: "Doista ste vi i očevi vaši bili u zabludi očitoj."

 • 21:55

  Rekoše: "Jesi li nam donio Istinu, ili si ti od zabavljača?"

 • 21:56

  Reče: "Naprotiv, Gospodar vaš je Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji ih je stvorio; a ja sam za to od svjedoka.

 • 21:57

  I tako mi Allaha, sigurno ću splanirati protiv idola vaših, nakon što se udaljite okrenuvši leđa."

 • 21:58

  Tad ih je učinio komadićima, izuzev velikog njihovog, da bi se njemu vratili.

 • 21:59

  Rekoše: "Ko ovo učini bogovima našim? Uistinu, on je od zalima."

 • 21:60

  Rekoše: "Čuli smo mladića, spominje ih; on se zove Ibrahim."

 • 21:61

  Rekoše: "Pa dajte ga na oči ljudima da oni svjedoče."

 • 21:62

  Rekoše: "Jesi li ti ovo učinio bogovima našim o Ibrahime?"

 • 21:63

  Reče: "Naprotiv, učinio je to najveći njihov, ovaj, ta pitajte ih ako mogu da govore."

 • 21:64

  Tad se povratiše dušama svojim, pa rekoše: "Uistinu, vi, vi ste zalimi."

 • 21:65

  Zatim oboriše glave svoje: "Doista znaš, ovi ne govore."

 • 21:66

  (Ibrahim) reče: "Pa zar obožavate mimo Allaha ono šta vam nimalo ne koristi, niti vam šteti?

 • 21:67

  Jao vama i onom što obožavate mimo Allaha! Pa zar ne shvatate?"

 • 21:68

  Rekoše: "Spalite ga i pomozite bogovima svojim, ako ste radini."

 • 21:69

  Rekosmo: "O vatro, budi hladnoća, i spas Ibrahimu!"

 • 21:70

  I željeli su mu varku, pa smo njih učinili najvećim gubitnicima,

 • 21:71

  I spasili njega i Luta u zemlju koju smo blagoslovili svjetovima.

 • 21:72

  I podarili smo mu Ishaka, i Jakuba (kao) unuka. A svakojeg smo učinili od dobrih.

 • 21:73

  I učinili smo ih imamima, (da) upućuju po naredbi Našoj, i objavili im činjenje dobrih djela, i obavljanje salata i davanje zekata; i bili su Naši obožavatelji.

 • 21:74

  A Lutu - dali smo mu sud i znanje i izbavili ga iz naselja koje je činilo gadosti. Uistinu, oni su bili narod zao, grješnici;

 • 21:75

  I dali smo da on uđe u milost Našu. Uistinu, on je bio od dobrih.

 • 21:76

  I Nuhu - kad je pozivao ranije, pa smo mu se odazvali, i spasili njega i porodicu njegovu od jada golemog.

 • 21:77

  I pomogli ga protiv ljudi koji su poricali ajete Naše. Uistinu, oni su bili narod zao, zato smo ih sve potopili.

 • 21:78

  I Dawudu i Sulejmanu - kad su njih dvojica sudili o usjevu, kad se u njemu noću napasao brav narodni; a bili smo suđenju njihovom Svjedoci.

 • 21:79

  Tad smo učinili da to razumije Sulejman; i svakojem smo dali sud i znanje. I potčinili smo brda (da) sa Dawudom slave (Allaha) i ptice; a bili smo Izvršioci.

 • 21:80

  I naučili smo ga proizvodnji pancira za vas, da vas zaštite od sile vaše. Pa jeste li vi zahvalni?

 • 21:81

  I (potčinili smo) Sulejmanu vjetar silan - puhao je po naredbi njegovoj prema onoj zemlji koju smo blagoslovili. A o svakoj stvari smo Znalci;

 • 21:82

  I neke šejtane koji su ronili za njega i radili posao pored toga, a bili smo njihovi Čuvari.

 • 21:83

  I Ejjubu - kad zovnu Gospodara svog: "Dotakla me je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih."

 • 21:84

  Tad smo mu se odazvali i otklonili šta je s njim bilo od nevolje. I dali smo mu porodicu njegovu, i slične njima uz njih milošću od Nas, i Opomenu za obožavatelje;

 • 21:85

  I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je bio od strpljivih.

 • 21:86

  I dali smo da oni uđu u milost Našu. Uistinu, oni su od dobrih.

 • 21:87

  I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio da nećemo imati nad njim moć - pa je dozivao u tminama: "Nema boga osim Tebe, slava neka je Tebi! Uistinu, ja sam od zalima."

 • 21:88

  Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada. A tako spašavamo vjernike.

 • 21:89

  I Zekerijjaa - kad zovnu Gospodara svog: "Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti si Najbolji od nasljednika."

 • 21:90

  Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa, i osposobili mu ženu njegovu. Uistinu, oni su se natjecali u dobrim djelima i zazivali Nas dragovoljno i iz straha, i bili su Nama ponizni.

 • 21:91

  I onu koja je sačuvala ferdž svoj, pa smo udahli u nju od Duha Našeg, i učinili nju i sina njenog znakom za svjetove.

 • 21:92

  Uistinu, ova vaša umma, je umma jedna, a Ja sam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte.

 • 21:93

  I rastrgali su stvar svoju između sebe - (a) svi su Nama povratnici.

 • 21:94

  Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tad nema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smo njegovi Pisari.

 • 21:95

  I zabrana je za naselje koje smo uništili, da se oni neće povratiti.

 • 21:96

  Dok, kad se pusti Jedžudž i Medžudž - a oni će se sa svake uzvisine spuštati -

 • 21:97

  I približi se obećanje istinito, tad gle: ukočeni pogledi onih koji nisu vjerovali. "O teško nama! Doista smo bili u nemaru prema ovom, štaviše, bili smo zalimi."

 • 21:98

  Uistinu! Vi i ono što ste obožavali mimo Allaha, bićete gorivo Džehennema; vi ćete biti ti koji ćete mu doći.

 • 21:99

  Da su ovi bili bogovi, ne bi mu došli, a svi će u njemu biti vječito.

 • 21:100

  Imaće oni u njemu stenjanje i oni u njemu neće čuti.

 • 21:101

  Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilo najljepše - takvi će od njega biti otklonjeni.

 • 21:102

  Neće čuti ni najmanji šum njegov i oni će u onom šta zažele duše njihove vječno biti.

 • 21:103

  Neće ih brinuti strah najveći, a susretaće ih meleci: "Ovo je vaš Dan koji vam se obećavao":

 • 21:104

  Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka za knjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemo ga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo biti Izvršitelji.

 • 21:105

  A doista smo zapisali u Zeburu nakon Opomene, da će Zemlju naslijediti robovi Moji dobri.

 • 21:106

  Uistinu, u ovom je poruka za narod obožavatelja.

 • 21:107

  I poslali smo te samo (kao) milost svjetovima.

 • 21:108

  Reci: "Samo mi se objavljuje da je Bog vaš Bog Jedini! Pa jeste li vi muslimani?"

 • 21:109

  Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozorio sam vas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko ono čime vam se prijeti.

 • 21:110

  Uistinu! On zna javni govor i zna šta krijete.

 • 21:111

  I ne znam: možda je to iskušenje za vas i uživanje do nekog vremena."

 • 21:112

  (Muhammed) reče: "Gospodaru moj! Presudi s Istinom" - a Gospodar naš je Milostivi, Onaj od kog se traži pomoć protiv onog što pripisujete.

Paylaş
Tweet'le