25 FURKAN

 • 25:1

  Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljuje furkan robu Svom, da bude svjetovima opominjač:

 • 25:2

  Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje; a nije uzeo djete, niti On ima druga u vlasti. A stvorio je svaku stvar, te joj odmjerio mjeru.

 • 25:3

  I uzimaju mimo Njega bogove, ne stvaraju ništa, a oni bivaju stvarani, i ne vladaju za duše svoje štetom niti korišću, i ne vladaju smrću niti životom, a ni proživljenjem.

 • 25:4

  I govore oni koji ne vjeruju: "Ovo je samo laž koju je izmislio, a pomogli su mu u tome drugi ljudi." Pa doista donose zulm i potvoru,

 • 25:5

  I kažu: "Priče ranijih, zapisao ih je pa mu se diktiraju jutrom i navečer."

 • 25:6

  Reci: "Objavio ga je Onaj koji zna tajnu na nebesima i Zemlji. Uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni."

 • 25:7

  I govore: "Šta je ovom Poslaniku? Jede hranu i hoda po trgovima. Što mu se ne spusti melek, pa da bude s njim opominjač?

 • 25:8

  Ili spusti njemu riznica, ili imadne on bašču (da) jede iz nje?" I govore zalimi: "Slijedite samo čovjeka opčinjenog."

 • 25:9

  Pogledaj kako navode za tebe primjere pa lutaju, te ne mogu (da nađu) put!

 • 25:10

  Blagoslovljen neka je Onaj koji će, ako hoće, načiniti tebi bolje od tog: bašče ispod kojih teku rijeke, i načiniti ti palače.

 • 25:11

  Naprotiv, poriču Čas, a onom ko poriče Čas, pripremili smo seir.

 • 25:12

  Kad ih ugleda iz mjesta dalekog, čuće ga pobješnjelog i pucketavog.

 • 25:13

  A kad budu bačeni u tijesno mjesto njegovo povezani, prizivaće tamo propast.

 • 25:14

  Ne prizivajte Danas propast jednu, nego prizivajte propast mnogu!

 • 25:15

  Reci: "Da li je to bolje ili Džennet vječnosti koji je obećan bogobojaznima? Bit će za njih plaćom i (konačnim) dolazištem!

 • 25:16

  Imaće oni u njemu šta htjednu, vječito." Do Gospodara tvog je obećanje traženo.

 • 25:17

  A na Dan kad skupi njih i ono šta su obožavali mimo Allaha, pa rekne: "Jeste li vi zaveli robove Moje ove, ili su oni zalutali s puta?"

 • 25:18

  Reći će: "Slavljen neka si Ti! Nije nam priličilo da mimo Tebe uzimamo ikakve zaštitnike, međutim, dao si da uživaju oni i očevi njihovi, dok nisu zaboravili Opomenu i bili narod propalih."

 • 25:19

  Tad će vas doista poreći u onom šta ćete govoriti, zato nećete moći (postići) otklon, niti pomoć. A ko od vas učini zulm, daćemo da on iskusi kaznu veliku.

 • 25:20

  I nismo poslali prije tebe nijednog od izaslanika, a da nisu uistinu oni jeli hranu i hodali po trgovima. A učinili smo vas jedne drugima iskušenjem. Izdržavate li? A Gospodar tvoj je Onaj koji vidi.

 • 25:21

  I govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: "Zašto se ne spuste na nas meleci, ili (ne) vidimo Gospodara svog?" Doista se uznose u dušama svojim i ohole ohološću velikom.

 • 25:22

  Na Dan kad vide meleke, neće Tog dana biti radosne vijesti za prestupnike, a govoriće (meleci): "Barijera zabranjena!"

 • 25:23

  I pristupićemo onom šta su uradili od posla pa ga učiniti prašinom raspršenom.

 • 25:24

  Stanovnici Dženneta će Tog dana biti boljeg boravišta i ljepšeg odmorišta.

 • 25:25

  Na Dan kad se rascijepi nebo oblacima, i meleci spuste (velikim) spuštanjem,

 • 25:26

  Vlast će Tog dana istinski biti Milostivog i biće Dan nevjernicima težak.

 • 25:27

  I na Dan kad zalim bude grizao ruke svoje, govoriće: "O da sam ja uzeo s Poslanikom put!

 • 25:28

  O teško meni! Da ja nisam uzeo tog i tog prijateljem!

 • 25:29

  Doista me je zaveo od Opomene, nakon što mi je došla." A šejtan je prema čovjeku dezerter.

 • 25:30

  I reći će Poslanik: "O Gospodaru moj! Uistinu, moj narod je držao ovaj Kur'an napuštenim!"

 • 25:31

  A tako smo svakom vjerovjesniku načinili neprijatelja između prestupnika. A dovoljan je Gospodar tvoj Vodič i Pomagač.

 • 25:32

  A oni koji ne vjeruju, govore: "Zašto mu se ne objavi cio Kur'an odjednom?" Tako, da bismo njime osnažili srce tvoje, a učimo ga tertilom.

 • 25:33

  I neće ti donijeti primjer, a da ti ne donesemo Istinu i bolje tumačenje.

 • 25:34

  Oni koji će biti sabrani na licima svojim Džehennemu: takvi će biti goreg položaja i najodlutaliji s puta.

 • 25:35

  I doista smo dali Musau Knjigu i učinili mu uz njega brata njegovog Haruna pomoćnikom,

 • 25:36

  Pa rekli: "Idite narodu onih koji poriču ajete Naše." Pa smo ih uništili (potpunim) uništenjem.

 • 25:37

  I narod Nuhov - pošto su porekli poslanike - potopili smo ih i učinili ih ljudima znakom. A pripremili smo za zalime kaznu bolnu.

 • 25:38

  I Ada i Semuda i stanovnike Ressa i pokoljenja mnoga između toga.

 • 25:39

  I svakom tom smo navodili primjere, i svakojeg potpuno razbili.

 • 25:40

  A doista prolaze pored grada na koji je izlivena kiša kobna. Pa zar ga ne vide? Naprotiv! Ne nadaju se proživljenju.

 • 25:41

  A kad vide te, samo te uzimaju ruglom. "Je li ovo onaj kojeg je Allah podigao poslanikom?

 • 25:42

  Skoro bi nas zaveo od bogova naših da nismo s njima ustrajali." A saznaće kad vide kaznu, ko je odlutaliji s puta.

 • 25:43

  Jesi li vidio ko je uzeo bogom svojim, strast svoju? Pa zar ti da budeš nad njim čuvar?

 • 25:44

  Ili računaš da većina njih čuje ili shvata? Oni su jedino kao stoka - naprotiv, oni su odlutaliji s puta!

 • 25:45

  Zar ne vidiš - Gospodar tvoj, kako izdužuje sjenu? A da hoće, sigurno bi je učinio nepomičnom; potom činimo nad njom Sunce pokazivačem;

 • 25:46

  Zatim je privlačimo Sebi privlačenjem lagahnim.

 • 25:47

  I On je Taj koji čini za vas noć pokrivkom, a san odmorom, i čini dan proživljenjem.

 • 25:48

  I On je Taj koji šalje vjetrove radosnom viješću ispred milosti Svoje, i spuštamo s neba vodu čistu,

 • 25:49

  Da oživimo njome zamrlu zemlju i napojimo njome onog koga smo stvorili: životinje i ljude mnoge.

 • 25:50

  I doista smo to raspodijelili među njima, da bi se poučili, pa odbija većina ljudi - izuzev nevjerstvo.

 • 25:51

  A da smo htjeli, sigurno bismo u svakom gradu podigli opominjača.

 • 25:52

  Zato ne slušaj nevjernike, i bori se protiv njih njime - džihadom velikim.

 • 25:53

  I On je Taj koji je pustio dva mora: ovo pitko, slatko, a ovo slano, gorko; i načinio je između njih dvoje berzeh i prepreku nesavladivu.

 • 25:54

  I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka, te mu načinio srodstvo i tazbinstvo. A Gospodar tvoj je Moćni.

 • 25:55

  I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne koristi, niti im šteti. A nevjernik je protiv Gospodara svog pomagač.

 • 25:56

  I poslali smo tebe samo kao donosioca radosnih vijesti i opominjača.

 • 25:57

  Reci: "Ne tražim od vas za njega nikakvu nagradu, izuzev ko hoće da uzme ka Gospodaru svome put."

 • 25:58

  I pouzdaj se u Živog, Onog koji ne umire, i slavi sa hvalom Njegovom - a dovoljno je (što je) On o grijesima robova Svojih Obaviješten,

 • 25:59

  Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, u šest dana, zatim se postavio na Arš. Milostivi! Pa pitaj o Njemu obaviještenog!

 • 25:60

  I kad im se kaže: "Padnite na sedždu Milostivom!" - govore: "A šta je Milostivi? Zar da na sedždu padamo što nam naređuješ?" - i povećava im izbjegavanje.

 • 25:61

  Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio u nebu galaksije, i načinio u njemu svjetiljku i Mjesec osvjetljavajućim!

 • 25:62

  I On je Taj koji je učinio dan i noć uzastopnim, za onog ko želi da se pouči ili želi zahvalnost.

 • 25:63

  A robovi Milostivog, oni koji hodaju po Zemlji ponizno, i kad im se obrate neznalice, kažu: "Selam!"

 • 25:64

  I oni koji provode noć pred Gospodarom svojim, čineći sedždu i stojeći,

 • 25:65

  I oni koji govore: "Gospodaru naš! Okreni od nas kaznu Džehennema; uistinu, kazna njegova je stalna;

 • 25:66

  Uistinu, on je loše boravište i stanište."

 • 25:67

  I oni koji, kad troše, ne rasipaju niti škrtare, i budu između ta (dva) stava;

 • 25:68

  I oni koji ne prizivaju uz Allaha boga drugog, niti ubijaju dušu koju je zabranio Allah - izuzev po pravdi - niti bludniče - a ko to čini, srest će kaznu,

 • 25:69

  Udvostručiće mu se kazna na Dan kijameta i boravit će u njoj prezren;

 • 25:70

  Izuzev ko se pokaje i vjeruje i bude činio djelo dobro; pa takvima će Allah zamijeniti loša djela njihova, dobrim djelima; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 25:71

  A ko se pokaje i čini dobro, pa uistinu on se obratio Allahu obraćenjem;

 • 25:72

  I oni koji ne svjedoče neistinu, i kad prođu pored besmislice, prođu dostojanstveno;

 • 25:73

  I oni koji - kad budu opomenuti znakovima Gospodara svog - ne padaju pred njima gluhi i slijepi.

 • 25:74

  I oni koji govore: "Gospodaru naš! Podari nam od žena naših i potomstva našeg radost očiju, i učini nas za bogobojazne imamima."

 • 25:75

  Takvi će biti nagrađeni visokom odajom, što su bili strpljivi, i biće susretani u njoj pozdravom i selamom.

 • 25:76

  Vječno će biti u njoj. Divno je boravište i stanište!

 • 25:77

  Reci: "Ne bi na vas obratio pažnju Gospodar moj, da nije dowe vaše." Pa doista, porekli ste, zato će biti nužna (kazna).

Paylaş
Tweet'le