26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta. Sin. Mim.

 • 26:2

  To su znaci Kitaba jasnog.

 • 26:3

  Možda bi ti bio uništitelj duše svoje, što (oni) nisu vjernici.

 • 26:4

  Kad bismo htjeli, spustili bismo na njih s neba znak, pa bi mu povili vratove svoje ponizno.

 • 26:5

  I nije im došla nijedna nova opomena od Milostivog, a da nisu bili od nje odvraćeni.

 • 26:6

  Pa doista su poricali, pa doći će im vijesti o onom čemu su se izrugivali.

 • 26:7

  Zar ne vide zemlju, koliko smo dali da iz nje iznikne od svake vrste plemenite?

 • 26:8

  Uistinu, u tome je znak. A nisu većina njih vjernici.

 • 26:9

  I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:10

  A kad Gospodar tvoj pozva Musaa: "Idi narodu zalima,

 • 26:11

  Narodu faraonovom. Zar se neće pobojati?"

 • 26:12

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja se bojim da će me poreći,

 • 26:13

  I stežu se grudi moje, i ne oslobađa se jezik moj, zato pošalji Haruna;

 • 26:14

  I imaju oni protiv mene zločin, pa se bojim da će me ubiti."

 • 26:15

  Reče: "Nikako! Pa idite obojica sa znacima Našim. Uistinu, Mi ćemo biti uz vas slušajući.

 • 26:16

  Pa dođite faraonu, te recite: 'Uistinu, mi smo poslanici Gospodara svjetova,

 • 26:17

  Pošalji s nama sinove Israilove!"

 • 26:18

  (Faraon) reče: "Zar te nismo među nama odgojili (kao) dijete? I boravio si među nama (mnoge) godine života svog,

 • 26:19

  I učinio si djelo svoje koje si učinio. A ti si od nezahvalnika."

 • 26:20

  Reče: "Počinio sam ga tad kad sam ja bio od zalutalih.

 • 26:21

  Tad sam pobjegao od vas pošto sam vas se uplašio, pa me je obdario Gospodar moj sudom, i učinio me (jednim) od izaslanika,

 • 26:22

  A to je blagodat kojom mi prigovaraš - da si porobio sinove Israilove."

 • 26:23

  Faraon reče: "A šta je Gospodar svjetova?"

 • 26:24

  (Musa) reče: "Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, ako ste uvjereni."

 • 26:25

  (Faraon) reče onima oko sebe: "Zar ne čujete?"

 • 26:26

  (Musa) reče: "Gospodar vaš i Gospodar očeva vaših ranijih."

 • 26:27

  (Faraon) reče: "Uistinu, poslanik vaš koji vam je poslan, je luđak!"

 • 26:28

  (Musa) reče: "Gospodar istoka i zapada i onog što je između njih, ako shvatate."

 • 26:29

  (Faraon) reče: "Ako uzmeš drugog boga sem mene, sigurno ću te učiniti (jednim) od zatvorenika."

 • 26:30

  (Musa) reče: "Zar kad ti donesem stvar očitu?"

 • 26:31

  (Faraon) reče: "Pa daj je, ako si od istinitih!"

 • 26:32

  Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle: on zmija očita,

 • 26:33

  I izvuče ruku svoju, tad gle: ona bijela za gledatelje.

 • 26:34

  (Faraon) reče uglednicima oko sebe: "Uistinu, ovo je čarobnjak znalac,

 • 26:35

  Želi da vas izvede iz zemlje vaše sihrom svojim; pa šta naređujete?"

 • 26:36

  Rekoše: "Ostavi njega i brata njegovog, a pošalji u gradove sakupljače,

 • 26:37

  Dovešće ti svakog čarobnjaka znalca."

 • 26:38

  Pa su sakupljeni čarobnjaci za određeno vrijeme dana poznatog,

 • 26:39

  I bi rečeno ljudima: "Jeste li vi sakupljeni,

 • 26:40

  Da bismo mi slijedili čarobnjake, ako oni budu pobjednici?"

 • 26:41

  Pa pošto čarobnjaci dođoše, rekoše faraonu: "Hoćemo li mi uistinu imati nagradu, ako mi budemo pobjednici?"

 • 26:42

  Reče: "Da, i uistinu ćete tad biti od približenih."

 • 26:43

  Musa im reče: "Bacite ono čega ste vi bacači!"

 • 26:44

  Tad baciše konope svoje i štapove svoje i rekoše: "Tako nam moći faraonove, uistinu mi, mi smo pobjednici."

 • 26:45

  Tad Musa baci štap svoj, pa gle: on proguta ono šta su lažirali.

 • 26:46

  Tad se čarobnjaci baciše na sedždu.

 • 26:47

  Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara svjetova,

 • 26:48

  Gospodara Musaovog i Harunovog."

 • 26:49

  Reče: "Povjerovaste mu prije no što sam vam dopustio. Uistinu, on je vaš velikan koji vas je poučio sihru! Pa sigurno ćete saznati. Sigurno ću odsijeći ruke vaše i noge vaše unakrst, i sigurno ću vas sve raspeti."

 • 26:50

  Rekoše: "Nije šteta! Uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici.

 • 26:51

  Uistinu! Mi žudimo da nam Gospodar naš oprosti greške naše jer smo prvi vjernici."

 • 26:52

  I objavismo Musau: "Kreni s robovima Mojim noću, uistinu, vi ćete biti slijeđeni."

 • 26:53

  Tad posla faraon u gradove sakupljače:

 • 26:54

  "Uistinu, ovi su grupa mala,

 • 26:55

  I uistinu, oni su nas rasrdili,

 • 26:56

  I uistinu, mi smo svi oprezni."

 • 26:57

  Pa ih izvedosmo iz vrtova i izvora,

 • 26:58

  I riznica i mjesta plemenitog.

 • 26:59

  Tako; i dali smo ih u naslijeđe sinovima Israilovim.

 • 26:60

  Pa su ih slijedili kad se Sunce rađalo,

 • 26:61

  Pa pošto se vidješe dvije skupine, drugovi Musaovi rekoše: "Uistinu, mi smo sustignuti."

 • 26:62

  Reče: "Nikako! Uistinu, sa mnom je Gospodar moj, uputiće me."

 • 26:63

  Tad objavismo Musau: "Udri štapom svojim more!" Tad se razdvoji, te svaki dio bi kao brijeg velik.

 • 26:64

  I približismo tamo druge,

 • 26:65

  I spasismo Musaa i onog ko je bio s njim, sve,

 • 26:66

  Potom potopismo druge.

 • 26:67

  Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:68

  I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:69

  I izrecituj im vijest o Ibrahimu.

 • 26:70

  Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta obožavate?"

 • 26:71

  Rekoše: "Obožavamo idole, pa smo stalno njima privrženi."

 • 26:72

  Reče: "Da li vas čuju kad prizivate,

 • 26:73

  Ili vam koriste ili štete?"

 • 26:74

  Rekoše: "Naprotiv, našli smo očeve naše, tako čine."

 • 26:75

  Reče: "Pa vidite li šta obožavaste,

 • 26:76

  Vi i očevi vaši stariji?"

 • 26:77

  Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzev Gospodara svjetova,

 • 26:78

  Koji me je stvorio, pa me On uputio,

 • 26:79

  I Onaj koji me hrani i napaja me.

 • 26:80

  I kad se razbolim, tad On liječi me,

 • 26:81

  I Koji će me usmrtiti, zatim me oživiti,

 • 26:82

  I Koji će mi - nadam se - oprostiti grešku moju na Danu sudnjem.

 • 26:83

  Gospodaru moj! Daruj mi sud i priključi me pravednima.

 • 26:84

  I učini me jezika istinitog u kasnijim (pokoljenjima),

 • 26:85

  I učini me od nasljednika bašče uživanja,

 • 26:86

  I oprosti ocu mom, uistinu, on je bio od zalutalih.

 • 26:87

  I ne ponizi me na Dan kad budu podignuti,

 • 26:88

  Dan kad neće koristiti bogatstvo, niti sinovi,

 • 26:89

  Izuzev onom ko dođe Allahu sa srcem zdravim.

 • 26:90

  I približiće se Džennet bogobojaznima,

 • 26:91

  I pokazaće se džehim zabludjelima,

 • 26:92

  I biće im rečeno: "Gdje je to šta ste obožavali

 • 26:93

  Mimo Allaha? Hoće li pomoći vama ili pomoći sebi?"

 • 26:94

  Tad će biti u njega strmoglavljeni oni, i oni koji su zavodili,

 • 26:95

  I vojske Iblisove zajedno.

 • 26:96

  Govoriće - a oni će se u njemu svađati:

 • 26:97

  "Tako nam Allaha, bili smo doista u zabludi očitoj,

 • 26:98

  Kad smo vas izjednačavali sa Gospodarom svjetova,

 • 26:99

  A zaveli su nas jedino prestupnici,

 • 26:100

  Zato mi nemamo nikakvih posrednika,

 • 26:101

  Niti prijatelja bliska.

 • 26:102

  Pa da nam je ponavljanje, pa da budemo od vjernika!"

 • 26:103

  Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisu vjernici!

 • 26:104

  A uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:105

  Narod Nuhov je poricao izaslanike,

 • 26:106

  Kad im reče brat njihov Nuh: "Zar se ne bojite?

 • 26:107

  Uistinu! Ja sam vama poslanik pouzdan,

 • 26:108

  Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!

 • 26:109

  A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

 • 26:110

  Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!"

 • 26:111

  Rekoše: "Zar da tebi vjerujemo, a slijede te najniži?"

 • 26:112

  Reče: "A nemam ja znanje o onom šta rade,

 • 26:113

  Obračun njihov je jedino do Gospodara mog, kad biste zapazili!

 • 26:114

  I nisam ja progonitelj vjernika,

 • 26:115

  Ja sam samo opominjač jasni."

 • 26:116

  Rekoše: "Ako ne prestaneš, o Nuhu, sigurno ćeš biti od kamenovanih."

 • 26:117

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, moj narod me poriče,

 • 26:118

  Zato presudi između mene i između njih presudom, i spasi mene i onog ko je sa mnom od vjernika."

 • 26:119

  Pa spasismo njega i onog ko je bio s njim, u lađi natovarenoj,

 • 26:120

  Zatim smo poslije potopili preostale.

 • 26:121

  Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:122

  I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:123

  Ad je poricao izaslanike,

 • 26:124

  Kad im reče brat njihov Hud: "Zar se ne bojite?

 • 26:125

  Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,

 • 26:126

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

 • 26:127

  A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

 • 26:128

  Gradite li na svakoj uzvišici obilježje, poigravate se,

 • 26:129

  I gradite tvrđave, da biste se vi ovjekovječili?

 • 26:130

  I kad napadate, napadate (kao) tirani.

 • 26:131

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

 • 26:132

  I bojte se Onog koji vas je pomogao onim šta znate.

 • 26:133

  Pomogao vas je stokom i sinovima,

 • 26:134

  I baščama i izvorima.

 • 26:135

  Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Dana strahovitog."

 • 26:136

  Rekoše: "Isto nam je da li ti wazio ili ne bio od waiza;

 • 26:137

  Ovo je samo običaj ranijih,

 • 26:138

  I nećemo mi biti kažnjeni."

 • 26:139

  Tad su ga porekli, pa smo ih uništili. Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:140

  A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:141

  Poricao je Semud izaslanike.

 • 26:142

  Kad im reče brat njihov Salih: "Zar se ne bojite?

 • 26:143

  Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,

 • 26:144

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

 • 26:145

  A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

 • 26:146

  Hoćete li biti ostavljeni u onom šta je ovdje, sigurni,

 • 26:147

  U baščama i izvorima,

 • 26:148

  I usjevima i palmama - plodovi njihovi zreli -

 • 26:149

  I klešete iz brda kuće spretno?

 • 26:150

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene,

 • 26:151

  I ne slušajte naredbu onih koji pretjeruju,

 • 26:152

  Koji čine fesad na Zemlji i ne popravljaju."

 • 26:153

  Rekoše: "Ti si samo od opčinjenih;

 • 26:154

  Ti si samo smrtnik sličan nama. Pa daj znak ako si od istinitih."

 • 26:155

  Reče: "Ovo je deva. Imaće ona napajanje, i vi ćete imati napajanje dana poznatog.

 • 26:156

  I ne dotičite je zlom, pa da vas snađe kazna Dana strahovitog."

 • 26:157

  Pa je raniše, i postaše pokajanici.

 • 26:158

  Tad ih spopade kazna. Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:159

  A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:160

  Narod Lutov je poricao izaslanike,

 • 26:161

  Kad im reče brat njihov Lut: "Zar se ne bojite?

 • 26:162

  Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,

 • 26:163

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

 • 26:164

  A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

 • 26:165

  Zar dolazite muškarcima od svjetova,

 • 26:166

  A ostavljate šta vam je stvorio Gospodar vaš od žena vaših? Naprotiv, vi ste narod prestupnika."

 • 26:167

  Rekoše: "Ako ne prestaneš o Lute, sigurno ćeš biti od protjeranih."

 • 26:168

  Reče: "Uistinu, ja sam od onih koji mrze posao vaš.

 • 26:169

  Gospodaru moj! Spasi mene i porodicu moju od onog šta rade!"

 • 26:170

  Pa smo spasili njega i svu njegovu porodicu,

 • 26:171

  Izuzev starice među zaostalima,

 • 26:172

  Zatim smo uništili druge,

 • 26:173

  A izlili smo na njih kišu. Pa zle li kiše opominjanih!

 • 26:174

  Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:175

  I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:176

  Poricali su stanovnici Ejke izaslanike,

 • 26:177

  Kad njima reče Šuajb: "Zar se ne bojite?

 • 26:178

  Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,

 • 26:179

  Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

 • 26:180

  A ne tražim od vas nikakvu nagradu za to, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

 • 26:181

  Ispunjavajte mjeru i ne budite od zakidatelja.

 • 26:182

  Mjerite mjerilom ispravnim.

 • 26:183

  I ne štetujte ljudima stvari njihove, niti pravite nered na Zemlji čineći fesad,

 • 26:184

  I bojte se Onog koji je stvorio vas i pokoljenja ranija."

 • 26:185

  Rekoše: "Ti si samo od opčinjenih;

 • 26:186

  I ti si samo smrtnik sličan nama i smatramo te sigurno (jednim) od lažaca.

 • 26:187

  Pa daj da padne na nas komad neba, ako si od istinitih."

 • 26:188

  Reče: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog šta radite."

 • 26:189

  Tad su ga porekli, pa ih je spopala kazna Dana tame. Uistinu, to je bila kazna Dana strahovitog.

 • 26:190

  Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

 • 26:191

  A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

 • 26:192

  I uistinu, to je Objava Gospodara svjetova,

 • 26:193

  Spušta ga Duh pouzdani,

 • 26:194

  Na srce tvoje, da budeš od opominjača,

 • 26:195

  Na jeziku arapskom, jasnom.

 • 26:196

  I uistinu, on je u zeburima ranijih.

 • 26:197

  Zar im nije znak (to) što ga znaju učeni sinovi Israilovi?

 • 26:198

  A da smo ga objavili nekom od stranaca,

 • 26:199

  Pa im ga čitao, ne bi bili u njega vjernici.

 • 26:200

  Tako to uvlačimo u srca prestupnika.

 • 26:201

  Neće vjerovati u njega, dok ne vide kaznu bolnu.

 • 26:202

  Pa doći će im iznenadno, a oni neće opaziti.

 • 26:203

  Tad će govoriti: "Hoće li nam se odložiti?"

 • 26:204

  Pa zar kaznu Našu požuruju?

 • 26:205

  Pa zar nisi vidio, ako im damo da uživaju godinama,

 • 26:206

  Zatim im dođe ono čime im se prijetilo,

 • 26:207

  Neće im koristiti ono šta uživaju.

 • 26:208

  I nismo uništili nijedan grad, a da on nije imao opominjače,

 • 26:209

  Opomenom, a nismo zalimi.

 • 26:210

  I nisu ga spustili šejtani,

 • 26:211

  I ne dolikuje im, niti mogu.

 • 26:212

  Uistinu, oni su od prisluškivanja odvojeni.

 • 26:213

  Zato ne prizivaj uz Allaha boga drugog, pa da budeš od kažnjenih.

 • 26:214

  I upozoravaj rodbinu svoju najbližu,

 • 26:215

  I spusti krilo svoje onom ko te slijedi od vjernika.

 • 26:216

  Pa ako te ne poslušaju, tad reci: "Uistinu, ja sam slobodan od onog šta radite."

 • 26:217

  Pa pouzdaj se u Moćnog, Milosrdnog,

 • 26:218

  Koji te vidi kad stojiš,

 • 26:219

  I kretanje tvoje među onima koji čine sedždu.

 • 26:220

  Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 26:221

  Hoću li vas obavijestiti na koga se spuštaju šejtani?

 • 26:222

  Spuštaju se na svakog lažljivca, grješnika,

 • 26:223

  Koriste sluh, a većina njih su lažljivci.

 • 26:224

  A pjesnike - slijede ih zalutali.

 • 26:225

  Zar ne vidiš da oni u svakoj dolini lutaju,

 • 26:226

  I da oni govore ono što ne rade?

 • 26:227

  Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela i spominju Allaha mnogo, i brane se nakon što im se učini zulm. A saznaće oni koji čine zulm, kojem povratištu se vraćaju!

Paylaş
Tweet'le