32 SECDE

 • 32:1

  Alif. Lam. Mim.

 • 32:2

  Objava Knjige je - nema sumnje u to - od Gospodara svjetova.

 • 32:3

  Zar govore: "Izmislio ju je?" Naprotiv, ona je Istina od Gospodara tvog, da opominješ narod kojem nije došao nikakav opominjač prije tebe, da bi se oni uputili.

 • 32:4

  Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana, zatim se postavio na Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, niti posrednika. Pa zar se nećete poučiti?

 • 32:5

  Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim se uspinje Njemu u danu čija je mjera hiljadu godina od onog šta računate.

 • 32:6

  To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni, Milosrdni,

 • 32:7

  Koji je uljepšao svaku stvar, stvorio je i počeo stvaranje čovjeka od ilovače;

 • 32:8

  Zatim je načinio potomstvo njegovo od ekstrakta tekućine prezrene,

 • 32:9

  Potom ga uredio i udahnuo u njega od Duha Svog; i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo što zahvaljujete!

 • 32:10

  I govore: "Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji, uistinu mi biti u stvaranju novom?" Naprotiv, oni su u susret Gospodara svog nevjernici!

 • 32:11

  Reci: "Uzeće vas melek smrti koji vam je određen, zatim ćete Gospodaru svome biti vraćeni."

 • 32:12

  A da vidiš kad prestupnici objese glave svoje kod Gospodara svog: "Gospodaru naš! Vidjeli smo i čuli, zato nas povrati: radićemo dobro. Uistinu, mi smo uvjereni."

 • 32:13

  A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakoj duši uputu njenu, ali, obistinila se Riječ od Mene: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudima zajedno."

 • 32:14

  Zato kušajte što ste zaboravili na susret ovog dana svog. Uistinu, Mi smo vas zaboravili; i iskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste radili.

 • 32:15

  Jedino u Naše znakove vjeruju oni koji - kad se opomenu njima, padaju na sedždu i slave sa hvalom Gospodara svog, a oni se ne ohole.

 • 32:16

  Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivaju Gospodara svog iz straha i nade, i od onog čim smo ih opskrbili, udjeljuju.

 • 32:17

  Pa ne zna duša šta je za njih skriveno od osvježenja očiju, plaća za ono šta su radili.

 • 32:18

  Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko je grješnik? Nisu isti!

 • 32:19

  Što se tiče onih koji vjeruju i čine dobra djela, ta imaće oni bašče skloništem. Ugošćenje za ono šta su radili.

 • 32:20

  A što se tiče onih koji su griješili, pa sklonište njihovo biće vatra. Kad god zažele da izađu iz nje, biće vraćeni u nju, i biće im rečeno: "Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali."

 • 32:21

  I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznu manju, pred kaznu veću, da bi se oni povratili.

 • 32:22

  A ko je nepravedniji od onog ko se opomene ajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati? Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici.

 • 32:23

  I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budi u sumnji o susretu njegovom, i učinili je Uputom sinovima Israilovim.

 • 32:24

  I učinili smo od njih imame: upućivali su po naredbi Našoj, pošto su bili strpljivi i u ajete Naše uvjereni.

 • 32:25

  Uistinu, Gospodar tvoj - On će presuditi među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.

 • 32:26

  Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njih uništili naraštaja - hodaju po nastambama njihovim? Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće oslušnuti?

 • 32:27

  Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemlji jalovoj, pa izvodimo njome usjev - jedu od njega, stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće osmotriti?

 • 32:28

  I govore: "Kad će ova pobjeda, ako ste istiniti?"

 • 32:29

  Reci: "Na Dan pobjede neće koristiti onima koji nisu vjerovali, vjerovanje njihovo, niti će im se odgoditi.

 • 32:30

  Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu, oni su čekaoci.

Paylaş
Tweet'le