34 SEBE

 • 34:1

  Hvala Allahu - Onome čije je šta je u nebesima i šta je u Zemlji - i Njemu hvala na Ahiretu; a On je Mudri, Obaviješteni.

 • 34:2

  Zna šta prodire u Zemlju i šta iz nje izlazi, i šta se spušta iz neba i šta uzlazi u njega; a On je Milosrdni, Oprosnik.

 • 34:3

  A oni koji ne vjeruju govore: "Neće nam doći Čas." Reci: "Svakako, i tako mi Gospodara mog, sigurno vam dolazi." - Znalca nevidljivog! Ne izmiče od Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, ni sitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizi jasnoj,

 • 34:4

  Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobra djela. Ti takvi će imati oprost i opskrbu plemenitu.

 • 34:5

  A oni koji se upinju protiv ajeta Naših - da (ih) oslabe - ti takvi će imati kaznu prljavštine bolne.

 • 34:6

  I vide oni kojima je dato znanje, da je ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog, to Istina, i vodi putu Moćnog, Hvaljenog.

 • 34:7

  A oni koji ne vjeruju, govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka (koji) će vas obavijestiti: 'Kad se budete raspadali potpunim raspadom, zaista ćete vi biti u stvaranju novom?'

 • 34:8

  Da li je izmislio protiv Allaha laž ili je u njemu ludilo?" Naprotiv! Oni koji ne vjeruju u Ahiret, u muci su i zabludi dalekoj.

 • 34:9

  Pa zar ne vide šta je ispred njih i šta je iza njih od neba i Zemlje? Da hoćemo učinili bismo da oni propadnu u Zemlju ili dali da padnu na njih komadi neba. Uistinu, u tome je znak za svakog roba koji se obraća.

 • 34:10

  I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: "O brda! Slavite (Allaha) s njim i pticama", i Mi smo mu omekšali gvožđe.

 • 34:11

  "Izrađuj prostrane pancire i određuj plet, i radite dobro. Uistinu, Ja sam onog šta radite Vidilac."

 • 34:12

  I Sulejmanu vjetar - jutro njegovo mjesec i večer njegova mjesec. I pustili smo da mu teče izvor bakra (rastopljenog); i od džinna onog ko je radio pred njim s dozvolom Gospodara njegovog; a ko je od njih odstupio od naredbe Naše, daćemo da on iskusi od kazne seira.

 • 34:13

  Radili su mu šta je htio od mihraba i statua i posuda kao rezervoari, i kotlove nepokretne. "Radite porodico Dawudova zahvaljujući." A malo je robova Mojih zahvalnih.

 • 34:14

  Pa pošto smo mu odredili smrt, ukazao im je na smrt njegovu jedino gmizavac zemlje, jedući štap njegov. Pa pošto je pao, bi jasno džinnima: da su znali nevidljivo, ne bi ostali u kazni prezrenoj.

 • 34:15

  Doista je za Sebu bio u njihovom prebivalištu znak: dvije bašče zdesna i slijeva: "Jedite od opskrbe Gospodara vašeg i zahvaljujte Mu: zemlja lijepa, a Gospodar Oprosnik!"

 • 34:16

  Pa su se odvratili, te smo poslali na njih bujicu Arima, i zamijenili smo im dvije bašče njihove sa dvije bašče gorkog okusa i tamariskom i nešto malo lotosa.

 • 34:17

  Tako smo ih platili što nisu vjerovali. A da li kažnjavamo (ikog) osim nezahvalnika?

 • 34:18

  I načinili smo između njih i između gradova koje smo blagoslovili, gradove vanjske i odredili u njima putovanje: "Putujte u njima noćima i danima, bezbjedni!"

 • 34:19

  Tad su govorili: "Gospodaru naš! Produži (razmak) među putovanjima našim!" Pa su činili zulm dušama svojim, te smo ih učinili pričama i rastrgali ih potpunim kidanjem. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog.

 • 34:20

  I doista je Iblis obistinio na njima pretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzev skupine vjernika.

 • 34:21

  A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta - izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je u sumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvari Čuvar.

 • 34:22

  Reci: "Zovite one koje pretpostavljate mimo Allaha! Ne vladaju težinom atoma u nebesima niti u Zemlji, i nemaju oni u njima nikakva udjela, i nema On među njima nikakva pomagača."

 • 34:23

  I neće koristiti kod Njega posredovanje, izuzev onom kome dopusti. Dok, kad se otkloni strah iz srca njihovih, reći će: " [ta to reče Gospodar naš?" Reći će: "Istinu." A On je Uzvišeni, Veliki.

 • 34:24

  Reci: "Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?" Reci: "Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili u zabludi očitoj."

 • 34:25

  Reci: "Nećete biti pitani za ono šta smo skrivili, niti ćemo biti pitani za ono šta ste radili."

 • 34:26

  Reci: "Sakupiće nas Gospodar naš, zatim će presuditi među nama s Istinom; a On je Sudac, Sveznajući."

 • 34:27

  Reci: "Pokažite mi one koje Mu (kao) rivale priključujete?" Nikako! Naprotiv! On je Allah, Moćni, Mudri.

 • 34:28

  I poslali smo te cijelom čovječanstvu, samo (kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača, ali, većina ljudi ne zna.

 • 34:29

  I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

 • 34:30

  Reci: "Imaćete vi rok na Dan kojeg nećete čas usporiti, niti ubrzati."

 • 34:31

  I govore oni koji ne vjeruju: "Nećemo vjerovati u ovaj Kur'an, niti u ono prije njega." A kad bi vidio kad zalimi budu zaustavljeni kod Gospodara svog, obraćaće se jedni drugima govorom. Oni koji su učinjeni slabima reći će onima koji su se oholili: "Da nije vas bilo, sigurno bismo bili vjernici."

 • 34:32

  Oni koji su se oholili reći će onima koji su učinjeni slabima: "Zar smo vas mi odvratili od Upute, nakon što vam je došla? Naprotiv, bili ste prestupnici!"

 • 34:33

  I reći će koji su učinjeni slabima, onima koji su se oholili: "Naprotiv! Spletkaranje noću i danju, kad ste nam naređivali da ne vjerujemo u Allaha i činimo Njemu ravne." I tajit će žal pošto vide kaznu. A načinićemo okove na vratovima onih koji nisu vjerovali. Zar će biti plaćeni, osim kako su radili?

 • 34:34

  I nismo u grad poslali nijednog opominjača, a da nisu rekli raskalašnici njegovi: "Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslani - nevjernici."

 • 34:35

  I govore: "Mi smo veći po bogatstvima i djeci, i nećemo mi biti kažnjeni!"

 • 34:36

  Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje", ali većina ljudi ne zna.

 • 34:37

  I nisu bogatstva vaša niti djeca vaša ono što će vas Nama približiti bliskošću, izuzev onog ko vjeruje i čini dobro. Pa ti takvi će imati plaću dvostruku za ono što su radili i oni će u odajama biti sigurni.

 • 34:38

  A oni koji se trude protiv ajeta Naših - da (ih) oslabe - takvi će u kaznu biti privedeni.

 • 34:39

  Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih i uskraćuje mu. A šta god udijelite od stvari, pa - On će to zamijeniti, i On je Najbolji od opskrbljivača."

 • 34:40

  A na Dan kad ih sve skupi, zatim kaže melecima: "Jesu li ovi vas obožavali?"

 • 34:41

  Reći će: "Slavljen neka si Ti! Ti si Zaštitnik naš mimo njih. Naprotiv, obožavali su džinne; većina njih su u njih bili vjernici."

 • 34:42

  Zato vi Danas ne vladate jedni za druge korišću, niti štetom. I reći ćemo onima koji su činili zulm: "Kušajte kaznu vatrom, onu koju ste poricali!"

 • 34:43

  I kad im se uče ajeti Naši jasni, kažu: "Ovo je samo čovjek, želi da vas odvrati od onog šta su obožavali očevi vaši", i kažu: "Ovo je samo laž izmišljena." A govore koji ne vjeruju za Istinu, pošto im je došla: "Ovo je samo sihr očiti."

 • 34:44

  A nismo im dali nikakve knjige da ih proučavaju, i nismo im poslali prije tebe nijednog opominjača.

 • 34:45

  I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi) dosegli desetinu onog šta smo njima dali, pa su poricali poslanike Moje! Pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

 • 34:46

  Reci: "Samo vas jednom savjetujem: da ustajete radi Allaha po dva i pojedinačno, zatim razmišljate: nije u drugu vašem nikakva ludost. On vam je samo opominjač pred kaznom žestokom."

 • 34:47

  Reci: "Ne tražim od vas nikakvu nagradu, ta ona je vaša; nagrada moja je jedino od Allaha, a On je nad svakom stvari Svjedok."

 • 34:48

  Reci: "Uistinu, Gospodar moj spušta Istinu, Znalac nevidljivih."

 • 34:49

  Reci: "Došla je Istina, i neće se pojaviti neistina, niti se vratiti."

 • 34:50

  Reci: "Ako zalutam, pa samo lutam protiv duše svoje, a ako se uputim, pa to je stoga što mi objavljuje Gospodar moj. Uistinu! On je Onaj koji čuje, Bliski."

 • 34:51

  A kad bi vidio kad se preplaše, pa ne bude uzmicanja, i budu dograbljeni iz mjesta bliskog,

 • 34:52

  I reknu: "Vjerujemo u njega!" A otkud im da prihvate iz mjesta dalekog?

 • 34:53

  A doista nisu vjerovali u njega od ranije, i ciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog.

 • 34:54

  A između njih i onog šta žele je prepreka, kao što je učinjeno prije sa njima sličnima. Uistinu, oni su bili u sumnji ozbiljnoj.

Paylaş
Tweet'le