35 FATIR

 • 35:1

  Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima: dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 35:2

  Ono što Allah otvori ljudima od milosti - pa nema tog ko će je zadržati; a šta zadrži - pa nema joj pošiljaoca poslije Njega; a On je Moćni, Mudri.

 • 35:3

  O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove prema vama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vas opskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega, pa kud se odvraćate?

 • 35:4

  A ako te poreknu, pa već su poricani poslanici prije tebe. A Allahu se vraćaju stvari.

 • 35:5

  O ljudi! Zaista je obećanje Allahovo Istina! Zato neka vas nikako ne zavara život Dunjaa, i neka vas nikako ne zavara o Allahu garur.

 • 35:6

  Uistinu, šejtan vam je neprijatelj, zato ga uzmite neprijateljem. Poziva jedino partiju svoju, da budu od stanovnika seira.

 • 35:7

  Oni koji ne vjeruju - imaće oni kaznu žestoku. A oni koji vjeruju i rade dobra djela - imaće oni oprost i nagradu veliku.

 • 35:8

  Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djela njegovog, pa ga vidi lijepim...? Pa uistinu, Allah zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. Zato nek ne ide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allah je Znalac o onom što rade.

 • 35:9

  A Allah je Taj koji šalje vjetrove, pa dižu oblak, te ga tjeramo ka zemlji mrtvoj, pa oživljavamo njime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo će biti proživljenje!

 • 35:10

  Ko želi moć - pa Allahova je moć sva. Njemu se uzdiže riječ lijepa; a dobro djelo - uzvisuje ga; a oni koji planiraju zla djela, imaće oni kaznu žestoku; a spletkarenje takvih - ono će propasti.

 • 35:11

  A Allah vas je stvorio od prašine, zatim od kapi sperme, potom vas učinio parovima. I ne zatrudni nijedna žena i ne rodi bez znanja Njegovog. I ne produži se nijednom dugovječnom, niti umanji od života njegovog, a da nije u Knjizi: uistinu, to je Allahu lahko.

 • 35:12

  I nisu jednaka dva mora: ovo svježe, slatkovodno, pitko je piće njegovo, a ovo slano, gorko, a iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, da tražite iz blagodati Njegove i da biste vi zahvaljivali.

 • 35:13

  Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, i potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi roku određenom. To je Allah, Gospodar vaš!; Njegova je vlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladaju opnom na hurminoj košpici.

 • 35:14

  Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu, a da čuju - ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta će poreći širk vaš, i neće te obavijestiti slično Obaviještenom.

 • 35:15

  O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah - On je Bogati, Hvaljeni.

 • 35:16

  Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenje novo;

 • 35:17

  A nije to Allahu teško.

 • 35:18

  I neće se opterećeni teretiti teretom drugog; a ako pretovareni pozove teretu svom, neće se ponijeti od njega nimalo, makar bio rod. Samo ćeš opomenuti one koji se boje Gospodara svog u nevidljivosti i obavljaju salat; a ko se čisti, pa doista se čisti za dušu svoju. A Allahu je dolazište!

 • 35:19

  I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,

 • 35:20

  Niti tmine, niti svjetlo,

 • 35:21

  Ni hlad, niti žega,

 • 35:22

  I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah daje da čuje kome hoće. I nisi ti taj koji će pročuti onog ko je u kaburima.

 • 35:23

  Ti si samo opominjač.

 • 35:24

  Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom, donosiocem radosnih vijesti i opominjačem. A nema umme a da nije (kroz) nju prošao opominjač.

 • 35:25

  A ako te poreknu, pa već su poricali oni prije njih. Dolazili su im poslanici njihovi sa dokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom.

 • 35:26

  Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali; pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

 • 35:27

  Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa izvodimo njome plodove različitih boja njihovih; a (ima) planina bijelih i crvenih pruga - različitih boja njihovih - i jako crnih;

 • 35:28

  A ljudi i životinje i stoka su također različitih boja njihovih. Samo se boje Allaha između robova Njegovih, učeni. Uistinu! Allah je Moćni, Oprosnik.

 • 35:29

  Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja) neće propasti,

 • 35:30

  Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao im iz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.

 • 35:31

  A ono što smo ti objavili od Knjige, to je Istina, potvrda onome što je ispred nje. Uistinu! Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.

 • 35:32

  Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima koje smo odabrali od robova naših, pa je od njih zalim duši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a (neki) od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolom Allahovom. To je to, blagodat velika!

 • 35:33

  Bašče Adna! Ući će u njih, nosiće u njima narukvice od zlata i biser, a odjeća njihova će u njima biti svila.

 • 35:34

  I reći će: "Hvala Allahu koji je odstranio od nas tugu. Uistinu! Gospodar naš je Oprosnik, Zahvalni,

 • 35:35

  Koji nas je nastanio u kući boravka, iz dobrote Svoje. Neće nas dotaći u njoj umor, niti će nas u njoj dotaći klonulost."

 • 35:36

  A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatru Džehennema. Neće se s njima svršiti pa da umru, i neće im se olakšati (ništa) od kazne njegove. Tako ćemo platiti svakog nezahvalnika.

 • 35:37

  I oni će u njemu zvati u pomoć: "Gospodaru naš! Izbavi nas; radićemo dobro, ne šta smo radili." "Zar vam nismo dali dug život, da se pouči u njemu ko se poučava? - i došao vam je opominjač. Zato kušajte!" Pa nemaju zalimi nikakva pomagača.

 • 35:38

  Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa i Zemlje. Uistinu! On je Znalac grudi.

 • 35:39

  On je Taj koji vas je učinio halifama na Zemlji; pa ko ne vjeruje, ta protiv njega je nevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicima nevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedino mržnju, i povećava nevjernicima kufr njihov samo gubitak.

 • 35:40

  Reci: "Vidite li ortake vaše koje prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo im dali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje? Naprotiv! Zalimi jedni drugima obećavaju samo obmanu."

 • 35:41

  Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da ne nestanu. A ako krenu da nestanu, neće ih zadržati niko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.

 • 35:42

  I kunu se Allahom, najjačom od zakletvi njihovih (da će) ako im dođe opominjač sigurno biti upućeniji od svih ummeta; pa pošto im je došao opominjač, povećalo im je samo izbjegavanje,

 • 35:43

  Oholost na Zemlji i planiranje zla; a planiranje zla opkoljava jedino počinitelje njegove. Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa nećeš naći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći u sunnetu Allahovom promjenu.

 • 35:44

  Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav je bio kraj onih prije njih, a bili su jači od njih u sili? I nije Allah takav da će Mu umaći ikakva stvar u nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac, Moćni.

 • 35:45

  A da ščepava Allah ljude za ono šta su zaslužili, ne bi na površini njenoj ostavio nijedno živo biće; ali, ostavlja ih do roka određenog; pa kad dođe rok njihov, ta uistinu je Allah robova svojih Vidilac.

Paylaş
Tweet'le