36 YA-SİN

 • 36:1

  Ja. Sin.

 • 36:2

  Tako Mi Kur'ana mudrog,

 • 36:3

  Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,

 • 36:4

  Na putu pravom:

 • 36:5

  Objavom Moćnog, Milosrdnog,

 • 36:6

  Da opominješ ljude čiji očevi nisu bili opominjani, pa su oni nemarni.

 • 36:7

  Doista se obistinila Riječ na većini njih, pa oni ne vjeruju.

 • 36:8

  Uistinu! Mi smo na vratovima njihovim načinili okove, pa su oni do brada, zato su oni uzdignutih glava.

 • 36:9

  I načinili smo ispred njih barijeru i iza njih barijeru, pa ih prekrili - zato oni ne vide.

 • 36:10

  A isto im je, opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni) neće vjerovati.

 • 36:11

  Jedino opominješ onog ko slijedi Opomenu i boji se Milostivog u nevidljivosti. Zato ga obraduj oprostom i nagradom plemenitom.

 • 36:12

  Uistinu! Mi, Mi ćemo oživiti mrtve, a pišemo šta su unaprijed poslali, i tragove njihove. A svaku stvar - pobrojat ćemo je u Vodiču jasnom.

 • 36:13

  I navedi im primjer stanovnika grada, kad mu dođoše izaslanici;

 • 36:14

  Kad poslasmo njima dvojicu - pa porekoše njih dvojicu - te pojačasmo trećim, te rekoše: "Uistinu, mi smo vama izaslanici!"

 • 36:15

  Rekoše: "Vi ste samo smrtnici slični nama, a nije objavio Milostivi ništa; vi samo lažete!"

 • 36:16

  Rekoše: "Gospodar naš zna. Uistinu, mi smo vama izaslanici,

 • 36:17

  A na nama je jedino dostava jasna."

 • 36:18

  Rekoše: "Uistinu, mi s vama zlo slutimo; ako ne odustanete, sigurno ćemo vas kamenovati, i sigurno će vas od nas dotaći kazna bolna."

 • 36:19

  (Izaslanici) rekoše: "Vaša zla kob je sa vama! Zar zato što ste opomenuti? Naprotiv, vi ste ljudi koji pretjeruju."

 • 36:20

  I dođe s najdaljeg kraja grada čovjek, trčeći. Reče: "O narode moj! Slijedite izaslanike!

 • 36:21

  Slijedite onog ko od vas ne traži nagradu, a oni su upućeni.

 • 36:22

  I zašto (da) ja ne obožavam Onog ko me je stvorio, a Njemu ćete biti vraćeni?

 • 36:23

  Zar da uzmem mimo Njega bogove? Ako mi Milostivi želi štetu, neće mi njihovo posredovanje koristiti nimalo, niti će me oni spasiti.

 • 36:24

  Uistinu, ja bih tad bio u zabludi očitoj.

 • 36:25

  Uistinu! Ja vjerujem u Gospodara vašeg, zato me čujte!"

 • 36:26

  Rečeno je: "Uđi u Džennet." Rekao je: "O da moj narod zna,

 • 36:27

  Zašto mi je oprostio Gospodar moj i učinio me od počašćenih!"

 • 36:28

  I nismo na narod njegov poslije njega spustili nikakvu vojsku s neba, i nismo (nikad) spuštali.

 • 36:29

  Bio je samo krik jedan, tad gle: oni ugašeni.

 • 36:30

  O žalosti nad robovima! Nije im došao nijedan poslanik, a da mu se nisu rugali!

 • 36:31

  Zar ne vide koliko smo prije njih uništili naraštaja, da im se oni ne vraćaju?

 • 36:32

  A svi zajedno će kod nas biti privedeni.

 • 36:33

  A znak za njih je zemlja zamrla: oživljavamo je i izvodimo iz nje žito, pa od njega jedu;

 • 36:34

  I načinili smo na njoj bašče od palmi i loza, i provrili smo na njoj izvore,

 • 36:35

  Da jedu od voća njenog - a nisu to uradile ruke njihove. Pa zar neće zahvaljivati?

 • 36:36

  Slava neka je Onom koji je stvorio parove svega: od onog šta izrasta iz zemlje, i od duša njihovih, i od onog šta ne znaju!

 • 36:37

  A znak za njih je noć: povlačimo od nje dan, tad gle! oni zamračeni.

 • 36:38

  I Sunce plovi staništu svom. To je diktat Moćnog, Znalca;

 • 36:39

  I Mjesec, odredili smo mu faze dok se vraća kao grančica stara.

 • 36:40

  Sunce - ne treba njemu da dostigne Mjesec, niti noći da pretekne dan. A svakoje u orbiti plovi.

 • 36:41

  I znak im je što smo Mi nosili potomke njihove u lađi natovarenoj.

 • 36:42

  I stvorili smo za njih nešto njoj slično, (na čemu) se transportuju,

 • 36:43

  A ako htjednemo, potopićemo ih, pa im neće biti pomoći, niti će oni biti izbavljeni,

 • 36:44

  Izuzev milošću od Nas, i (kao) uživanje do izvjesnog vremena.

 • 36:45

  I kad im se kaže: "Bojte se onog šta je ispred vas i šta je iza vas, da bi vam se smilovalo."

 • 36:46

  I nije im došao nijedan znak od znakova Gospodara njihovog, a da nisu bili od njega odvraćeni!

 • 36:47

  I kad im se kaže: "Udjeljujte od onog čim vas je opskrbio Allah", govore oni koji ne vjeruju, onima koji vjeruju: "Zar da hranimo onog koga bi, da je htio Allah, nahranio? Vi ste samo u zabludi očitoj!"

 • 36:48

  I govore: "Kad će ova prijetnja, ako ste istiniti?"

 • 36:49

  Očekuju samo krik jedan, obuzeće ih, a oni će se prepirati.

 • 36:50

  Tad neće moći wasijet (sačiniti), niti će se porodicama svojim vratiti.

 • 36:51

  I puhnuće se u sur, tad gle: oni iz kabura ka Gospodaru svom hitaju.

 • 36:52

  Reći će: "O teško nama! Ko nas podiže iz spavališta našeg?" "Ovo je ono šta je obećavao Milostivi, a Istinu su govorili izaslanici."

 • 36:53

  Biće samo krik jedan, tad gle: oni svi kod Nas privedeni!

 • 36:54

  Pa Danas neće duši biti učinjen zulm nimalo, i bićete plaćeni jedino kako ste radili.

 • 36:55

  Uistinu, stanovnici Dženneta će Danas biti zauzeti, veseli,

 • 36:56

  Oni i žene njihove, u sjenci, na divanima naslonjeni;

 • 36:57

  Imaće oni u njemu voće, i imaće oni šta zatraže.

 • 36:58

  "Selam!" - biće riječ Gospodara Milosrdnog.

 • 36:59

  "I odvojite se Danas o prestupnici!"

 • 36:60

  Zar vam nisam naložio, o sinovi Ademovi, da ne obožavate šejtana? Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni -

 • 36:61

  Već da Mene obožavate? Ovo je put pravi.

 • 36:62

  I zaista je između vas zaveo mnoštvo veliko. Pa zar niste razumjeli?

 • 36:63

  Ovo je Džehennem kojim vam je prijećeno!

 • 36:64

  Pržite se njime Danas što niste vjerovali.

 • 36:65

  Danas ćemo zapečatiti usta njihova, a govoriće Nam ruke njihove, i svjedočiće noge njihove, za ono šta su zaradili.

 • 36:66

  A da smo htjeli, sigurno bismo ugasili oči njihove, te bi se utrkivali putem, pa kako bi vidjeli?

 • 36:67

  I da smo htjeli, sigurno bismo ih preoblikovali u mjestu njihovom, pa ne bi mogli otići, niti se vratiti.

 • 36:68

  A onog koga poživimo, unazadimo ga u stvaranju, pa zar ne shvataju?

 • 36:69

  I nismo ga poučili pjesništvu, niti mu priliči, to je samo Opomena i Kur'an jasni,

 • 36:70

  Da opomene onog ko je živ, i obistini Riječ protiv nevjernika.

 • 36:71

  Zar ne vide da smo Mi stvorili za njih - od onog šta su uradile ruke Naše - stoku, pa su oni njeni gospodari?

 • 36:72

  I potčinili smo ih njima, pa su od njih jahalice njihove, i od njih jedu.

 • 36:73

  I imaju oni u njima korist i piće; pa zar neće zahvaljivati?

 • 36:74

  A uzimaju mimo Allaha bogove, da bi se oni pomogli.

 • 36:75

  Ne mogu im (dati) pomoć i oni su za njih vojska privedenih.

 • 36:76

  Zato neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu! Mi znamo šta kriju i šta objelodanjuju.

 • 36:77

  Zar ne vidi čovjek da smo ga Mi stvorili od kapi sperme, pa gle! on protivnik otvoreni.

 • 36:78

  I Nama navodi primjer, a zaboravio je stvaranje svoje. Govori: "Ko će oživiti kosti - a one budu truhle?"

 • 36:79

  Reci: "Oživiće ih ko ih je sazdao prvi put, a On je o svakom stvaranju Znalac,

 • 36:80

  Koji vam je iz drveta zelenog načinio vatru, pa gle! vi od nje pripaljujete."

 • 36:81

  Zar nije Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju kadar da stvori slične njima? Svakako!, a On je Tvorac, Znalac!

 • 36:82

  Zaista, komanda Njegova kad nešto želi, jest da mu rekne: "Budi!" - tad biva.

 • 36:83

  Pa slavljen neka je Onaj u ruci čijoj je vlast svake stvari, a Njemu se vraćate!

Paylaş
Tweet'le