38 SAD

 • 38:1

  Sad. Tako mi Kur'ana, posjednika Opomene,

 • 38:2

  Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su i razdoru.

 • 38:3

  Koliko smo prije njih uništili pokoljenja, pa su prizivali, a prošlo bi vrijeme za uzmicanje.

 • 38:4

  A čudili su se da im je došao opominjač između njih, i govorili nevjernici: "Ovo je čarobnjak, lažac.

 • 38:5

  Je li učinio bogove Bogom Jedinim? Uistinu, ovo je stvar čudesna!"

 • 38:6

  I krenuše velikani izmeđe njih: "Idite i ustrajte uz bogove svoje! Uistinu, ovo je stvar koja se želi!

 • 38:7

  Nismo o ovome čuli u milletu zadnjem. Ovo je samo izmišljotina!

 • 38:8

  Zar je njemu objavljena Opomena između nas?" Naprotiv! Oni su u sumnji o Opomeni Mojoj. Naprotiv, još nisu okusili kaznu Moju.

 • 38:9

  Zar su kod njih riznice milosti Gospodara tvog, Moćnog, Darivaoca?

 • 38:10

  Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onog šta je između njih? Pa neka se uspnu (kakvim) sredstvima!

 • 38:11

  Vojska su što je ondje poražena od saveznika.

 • 38:12

  Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad i faraon, posjednik stubova,

 • 38:13

  I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke - takve su partije.

 • 38:14

  Svaki je samo poricao poslanike, pa se obistinila kazna Moja.

 • 38:15

  A takvi čekaju samo krik jedan, za kojeg nema odlaganja.

 • 38:16

  I govore: "Gospodaru naš! Ubrzaj nam dio naš prije Dana obračuna."

 • 38:17

  Strpi se nad onim šta govore, i sjeti se roba Našeg Dawuda, posjednika moći. Uistinu, on je bio taj koji se obraćao (Allahu).

 • 38:18

  Uistinu! Mi smo potčinili brda (da) s njim slave u sutonu i obasjavanju,

 • 38:19

  I ptice okupljene; svako je Njemu obraćenik.

 • 38:20

  I ojačali smo carstvo njegovo, i dali mu mudrost i odlučan govor.

 • 38:21

  A da li je tebi stigla vijest o parničarima? - kad se ispeše na mihrab;

 • 38:22

  Kad uđoše Dawudu, pa se prestraši od njih, rekoše: "Ne boj se! Dva smo parničara, učinili smo nepravdu jedan drugom, zato među nama presudi s Istinom; i ne budi nepravedan; i uputi nas putu ravnom.

 • 38:23

  Uistinu, ovo je brat moj. On ima devedeset devet ovaca, a ja imam jednu ovcu, pa je rekao: 'Povjeri je meni!' - i nadmaši me u govoru."

 • 38:24

  (Dawud) reče: "Zaista ti je učinio zulm traženjem ovce tvoje ovcama svojim. A uistinu, mnogi od ortaka čine nasilje jedni drugima, izuzev koji vjeruju i čine dobra djela - a njih je malo." I Dawud pomisli da ga iskušavamo, pa zamoli oprost Gospodara svog i pade na ruku' i pokaja se.

 • 38:25

  Tad smo mu to oprostili, a uistinu, on ima kod Nas bliskost i lijepo povratište.

 • 38:26

  O Dawude! Uistinu! Mi smo te učinili halifom na Zemlji, zato sudi među ljudima s Istinom, i ne slijedi strast, pa da te zavede s puta Allahovog. Uistinu, koji zavode s puta Allahovog, imaće oni kaznu žestoku što su zaboravili Dan obračuna.

 • 38:27

  I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta je između njih, uzaludno. To je mišljenje onih koji ne vjeruju. Pa teško onima koji ne vjeruju - od vatre!

 • 38:28

  Zar tretiramo one koji vjeruju i rade dobra djela, kao mufside na Zemlji? Ili tretiramo bogobojazne kao razvratnike?

 • 38:29

  Knjiga koju smo ti objavili je blagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da se pouče posjednici razuma.

 • 38:30

  I podarili smo Dawudu Sulejmana. Divan rob! Uistinu, on je bio onaj koji se obraćao.

 • 38:31

  Kad mu se izvedoše u sumrak safinati brzi,

 • 38:32

  Tad reče: "Uistinu! Ja sam iskazao ljubav prema dobru (više) no zikru Gospodara svog" - dok ne bi skriveno u velu (noći).

 • 38:33

  "Vratite mi ih", pa je počeo glađenjem nogu i vratova.

 • 38:34

  I doista smo iskušavali Sulejmana, i bacili na prijesto njegov tijelo - zatim se obratio.

 • 38:35

  Reče: "Gospodaru moj! Oprosti mi, daruj mi vlast kakvu niko neće imati poslije mene! Uistinu, Ti, Ti si Darivalac."

 • 38:36

  Pa smo potčinili njemu vjetar - puhao je povjetarac po naredbi njegovoj blago kud je htio,

 • 38:37

  I šejtane, svakog graditelja i ronioca,

 • 38:38

  I druge povezane u okove.

 • 38:39

  "Ovo je poklon Naš, pa daruj ili zadrži, bez računa."

 • 38:40

  A uistinu, on kod Nas ima bliskost i lijepo povratište.

 • 38:41

  I spomeni roba Našeg Ejjuba, kad pozva Gospodara svog: "Uistinu me šejtan dotiče jadom i patnjom."

 • 38:42

  "Udri nogom svojom!" Ovo je mjesto pranja - hladno, i (voda za) piće.

 • 38:43

  I podarili smo mu porodicu njegovu, i slično njima uz njih - milost od Nas - i Opomenu za imaoce razuma.

 • 38:44

  "I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i ne prekrši zakletvu!" Uistinu, Mi smo ga našli strpljivim. Divan rob! Uistinu, on je bio pokajanik.

 • 38:45

  I spomeni robove Naše, Ibrahima i Ishaka i Jakuba - posjednike čvrstine i zapažanja.

 • 38:46

  Uistinu! Mi smo ih pročistili čistom (osobinom), sjećanjem Kuće.

 • 38:47

  I uistinu, oni su kod Nas od odabranih, najbolji.

 • 38:48

  I spomeni Isma'ila i Eljese'a i Zul'kifla; a svaki je bio od najboljih.

 • 38:49

  Ovo je podsjećanje; a uistinu, bogobojazni će imati divno povratište,

 • 38:50

  Bašče Adna, za njih otvorenih kapija,

 • 38:51

  Naslonjeni u njima, tražiće u njima mnogo voća, i piće.

 • 38:52

  A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda, vršnjakinje.

 • 38:53

  Ovo je ono šta vam se obećava za Dan obračuna.

 • 38:54

  Uistinu, ovo je opskrba Naša, nema za nju nikakva iscrpljenja.

 • 38:55

  Ovo! A uistinu, prevršitelji će imati zlo povratište,

 • 38:56

  Džehennem - pržiće se njime, ta loše je odmorište.

 • 38:57

  Ovo! Zato neka ga kušaju - ključalu tekućinu i ledenu,

 • 38:58

  I druge, od sličnih tome, u parovima!

 • 38:59

  Ovo je skupina koja se s vama gura; neće za njih biti dobrodošlice! Uistinu, oni će biti prženi vatrom.

 • 38:60

  Reći će: "Naprotiv, vi - vama nema merhaba: vi ste ga pripremili za nas, pa loše je stanište!"

 • 38:61

  Reći će: "Gospodaru naš! Ko je ovo pripremio za nas, pa dodaj mu dvostruku kaznu u vatri!"

 • 38:62

  I govoriće: "Šta nam je, ne vidimo ljude koje smo brojali ozloglašenima?

 • 38:63

  Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli s njih pogledi (naši)?"

 • 38:64

  Doista, to će biti istina: svađa stanovnika vatre.

 • 38:65

  Reci: "Ja sam samo opominjač, i nema nikakva boga, izuzev Allaha Jedinog, Onog koji pokorava,

 • 38:66

  Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih, Moćnog, Oprosnika."

 • 38:67

  Reci: "To je vijest veličanstvena,

 • 38:68

  Vi ste od nje odvraćeni!

 • 38:69

  Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvišem, kad su raspravljali;

 • 38:70

  Meni se objavljuje da sam ja samo opominjač jasni."

 • 38:71

  Kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu, Ja sam Tvorac smrtnika od ilovače,

 • 38:72

  Zato kad ga sredim i udahnem u njega od Duha Svog, tad padnite njemu ničice."

 • 38:73

  Pa su učinili sedždu meleci, svi oni zajedno,

 • 38:74

  Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika.

 • 38:75

  (Allah) reče: "O Iblisu! Šta te je spriječilo da padneš na sedždu onom šta sam stvorio rukama Svojim? Jesi li se uzoholio ili si od uzvišenih?"

 • 38:76

  Reče: "Ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovače."

 • 38:77

  (Allah) reče: "Pa izlazi iz njega, pa uistinu si ti protjeran,

 • 38:78

  I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje do Dana sudnjeg."

 • 38:79

  Reče: "Gospodaru moj! Pa odgodi mi do Dana kad će biti podignuti."

 • 38:80

  (Allah) reče: "Pa uistinu si ti od onih kojima se odgađa,

 • 38:81

  Do Dana - wakta poznatog."

 • 38:82

  Reče: "Pa tako mi moći Tvoje, sigurno ću ih sve zavesti,

 • 38:83

  Izuzev robova Tvojih - od njih čistih."

 • 38:84

  (Allah) reče: "Pa Istina je, a Istinu govorim,

 • 38:85

  Sigurno je da ću napuniti Džehennem tobom i onim ko te između njih bude slijedio - svima."

 • 38:86

  Reci (Muhammede): "Ne tražim od vas za njega nikakvu nagradu, i nisam ja od izvještačenih.

 • 38:87

  On je samo Opomena svjetovima.

 • 38:88

  A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena."

Paylaş
Tweet'le