41 FUSSİLET

 • 41:1

  Ha. Mim.

 • 41:2

  Objava je od Milostivog, Milosrdnog.

 • 41:3

  Knjiga čiji su ajeti razloženi, Kur'an na arapskom, za ljude koji znaju.

 • 41:4

  Donosilac je radosne vijesti i Opomene. Pa odvratila se većina njih, pa oni ne čuju,

 • 41:5

  I govore: "Srca su naša pod pokrivkama prema onom čemu nas pozivaš, i u ušima našim je gluhoća, a između nas i između tebe je veo; zato radi, uistinu, mi smo radnici."

 • 41:6

  Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama. Meni se objavljuje da je uistinu Bog vaš, Bog Jedini, zato uzmite put pravi Njemu i tražite oprost Njegov. A teško mušricima,

 • 41:7

  Onima koji ne daju zekat, a oni su u Ahiret nevjernici.

 • 41:8

  Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni nagradu neprekidnu."

 • 41:9

  Reci: "Ne vjerujete li uistinu vi u Onog ko je stvorio Zemlju u dva dana, i pripisujete Mu suparnike? To je Gospodar svjetova!"

 • 41:10

  I načinio je u njoj planine stabilne - iznad nje, i blagoslovio je i odmjerio na njoj njene proizvode prehrane u četiri dana jednaka - (informacija) za one koji pitaju.

 • 41:11

  Zatim se usmjerio nebu - a ono je bilo dim - pa rekao njemu i Zemlji: "Dođite milom ili silom!" Rekoše: "Dolazimo poslušni."

 • 41:12

  Potom ih je uredio kao sedam nebesa u dva dana i objavio u svakom nebu stvar njegovu. A uljepšali smo nebo najbliže svjetiljkama i zaštitom. To je diktat Moćnog, Znalca.

 • 41:13

  Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozoravam vas munjom sličnoj munji Ada i Semuda",

 • 41:14

  Kad su im dolazili poslanici ispred njih i iza njih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha!" Rekli su: "Da je htio Gospodar naš, sigurno bi spustio meleke. Pa uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati, nevjernici."

 • 41:15

  Pa što se tiče Ada - pa oholili su se na Zemlji bez ikakvog prava i govorili: "Ko je žešći od nas u sili?" Zar nisu vidjeli da je Allah koji ih je stvorio - On žešći od njih u sili; a znakove Naše su nijekali.

 • 41:16

  Zato smo na njih poslali vjetar olujni u danima nesretnim, da damo da oni iskuse kaznu poniženja u životu Dunjaa; a sigurno je kazna Ahireta sramnija, i oni neće biti pomognuti.

 • 41:17

  A što se tiče Semuda, upućivali smo ih, pa su više voljeli sljepilo od Upute, te ih je pogodila munja kazne ponižavajuće zbog onog što su zaslužili,

 • 41:18

  A spasili smo one koji su vjerovali i bili bogobojazni.

 • 41:19

  A na Dan kad budu sakupljeni neprijatelji Allahovi k vatri - tad će oni biti raspodijeljeni.

 • 41:20

  Dok, kad joj dođu, svjedočiće protiv njih sluh njihov i vidovi njihovi i kože njihove, o onom šta su radili.

 • 41:21

  I reći će kožama svojim: "Zašto svjedočite protiv nas?" Reći će: "Dao nam je Allah da govorimo - Onaj koji je govorom obdario svaku stvar" - a On vas je stvorio prvi put, i Njemu se vraćate.

 • 41:22

  A niste se krili da ne svjedoči protiv vas sluh vaš, niti vidovi vaši, niti kože vaše, nego ste mislili da Allah ne zna mnogo od onog šta ste radili.

 • 41:23

  A to vaše mišljenje koje ste pretpostavljali o Gospodaru svom, upropastilo vas je, pa ste postali od gubitnika.

 • 41:24

  Pa ako trpe - pa vatra je boravište njihovo; a ako pitaju za naklonost, pa nisu oni od onih kojima je ona data.

 • 41:25

  I dodijelili smo im drugove, pa su im uljepšali ono što je ispred njih i što je iza njih. I obistinila se na njima Riječ u zajednicama već prošlim prije njih od džinna i ljudi. Uistinu, oni su bili gubitnici.

 • 41:26

  I kažu oni koji ne vjeruju: "Ne slušajte ovaj Kur'an i brbljajte u njemu, da biste vi nadvladali."

 • 41:27

  Pa sigurno ćemo dati da oni koji ne vjeruju iskuse kaznu žestoku, i sigurno ćemo ih platiti za najgore šta su radili.

 • 41:28

  To je plaća neprijateljima Allahovim: Vatra! Imaće oni u njoj kuću vječnosti: plaća što su ajete Naše nijekali.

 • 41:29

  I reći će oni koji nisu vjerovali: "Gospodaru naš! Pokaži nam one od džinna i ljudi koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, da budu od najdonjih."

 • 41:30

  Uistinu, oni koji govore: "Gospodar naš je Allah", zatim budu ispravni, spuštaju se na njih meleci: "Ne plašite se i ne žalostite i radujte se Džennetu koji vam se obećava.

 • 41:31

  Mi smo zaštitnici vaši u životu Dunjaa i na Ahiretu. A imaćete vi u njemu šta zažele duše vaše, i imaćete vi u njemu šta zatražite,

 • 41:32

  Ugošćenje od Oprosnika, Milosrdnog.

 • 41:33

  A ko je bolji govorom od onog ko poziva Allahu i radi dobro i kaže: "Uistinu! Ja sam od muslimana."

 • 41:34

  I nije isto dobro i zlo. Odbij (zlo) s onim što je bolje, tad gle! onaj što je između tebe i njega neprijateljstvo - kao da je on prijatelj prisan.

 • 41:35

  A pružiće se to samo onima koji se strpe, i neće se to pružiti, izuzev posjedniku sreće goleme.

 • 41:36

  A ako te navede od šejtana podsticaj, tad potraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 41:37

  I od znakova Njegovih je noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte na sedždu Suncu, ni Mjesecu, a padajte na sedždu Allahu koji ih je stvorio, ako Njega obožavate!

 • 41:38

  Pa ako se uzohole, ta oni koji su kod Gospodara tvog, slave Ga noću i danju i oni se ne umaraju.

 • 41:39

  I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemlju smirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi i uzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava je Oživljavač mrtvih. Uistinu, On nad svakom stvari ima moć.

 • 41:40

  Uistinu, oni koji iskreću ajete Naše, neće se od Nas sakriti. Pa je li ko u vatru bude bačen, bolji, ili ko dođe siguran na Dan kijameta? Radite šta hoćete! Uistinu, On je onog šta radite Vidilac.

 • 41:41

  Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu pošto im je došla a uistinu, on je Knjiga silna.

 • 41:42

  Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti iza nje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog.

 • 41:43

  Govori ti se samo ono što je već rečeno poslanicima prije tebe. Uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik oprosta i Vlasnik kazne bolne.

 • 41:44

  A da smo ga učinili Kur'anom na stranom (jeziku), sigurno bi rekli: "Što nisu razjašnjeni ajeti njegovi? Zar strani (jezik) a Arap?" Reci: "On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek." A koji ne vjeruju, u ušima njihovim je gluhoća i on je za njih sljepilo. Takvi će biti pozivani iz mjesta dalekog.

 • 41:45

  I doista smo Musau dali Knjigu, pa se o njoj prepiralo. A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.

 • 41:46

  Ko radi dobro - pa za dušu je njegovu, a ko čini zlo - pa protiv nje je; i nije Gospodar tvoj nikako zalim robovima.

 • 41:47

  Njemu se vraća znanje Časa. I ne izlaze plodovi iz čaški svojih, i ne nosi nijedno žensko, niti rodi - osim sa znanjem Njegovim. A na Dan kad ih zovne: "Gdje su ortaci Moji?" - reći će: "Objavljujemo Ti: nije od nas nijedan svjedok."

 • 41:48

  I nestaće od njih ono šta su prizivali ranije i znaće da oni neće imati nikakvog pribježišta.

 • 41:49

  Ne zamara čovjeka nimalo iskanje dobra, a ako ga dodirne zlo, tad je onaj koji zdvaja, očajan je.

 • 41:50

  A ako damo da on okusi milost od Nas, nakon što ga je nesreća dotakla, sigurno govori: "Ovo je moje i ne mislim da će Čas nastupiti. A ako se vratim Gospodaru svom, uistinu ću ja kod Njega imati dobro." Pa sigurno ćemo obavijestiti one koji ne vjeruju, o onome šta su radili, i sigurno ćemo dati da oni okuse kaznu grubu.

 • 41:51

  I kad čovjeka obdarimo, odvrati se i udalji u svoju stranu, a kad ga dotakne zlo, tad je dowe široke.

 • 41:52

  Reci: "Da li vidite, ako je od Allaha, potom niste vjerovali u njega, ko je zabludjeliji od onog ko je u protivrječju dalekom?"

 • 41:53

  Pokazivaćemo im znakove Naše na horizontima i u dušama njihovim, dok im ne bude jasno da je on Istina. Zar nije dovoljno, Gospodar tvoj, što je On nad svakom stvari svjedok?

 • 41:54

  Uistinu! Oni su u sumnji o susretu Gospodara svog! Besumnje! Uistinu! On je svake stvari Okružitelj!

Paylaş
Tweet'le