42 ŞURA

 • 42:1

  Ha. Mim.

 • 42:2

  'Ain. Sin. Kaf.

 • 42:3

  Tako objavljuje tebi (kao) i onima prije tebe, Allah, Moćni, Mudri.

 • 42:4

  Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Uzvišeni, Veličanstveni.

 • 42:5

  Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, a meleci slave sa hvalom Gospodara svog, i traže oprost za onog ko je na Zemlji. Besumnje, uistinu Allah - On je Oprosnik, Milosrdni.

 • 42:6

  A oni koji mimo Njega uzimaju zaštitnike, Allah je Čuvar nad njima; a nisi ti nad njima zaštitnik.

 • 42:7

  I tako ti objavljujemo Kur'an na arapskom, da upozoriš Majku gradova i onog ko je oko nje, i upozoriš Danom okupljanja u koji nema sumnje. Skupina će u Džennet, a skupina u seir.

 • 42:8

  A da je htio Allah, sigurno bi ih učinio ummom jednom, međutim, uvodi koga hoće u milost Svoju. A zalimi - neće oni imati nikakva zaštitnika, niti pomagača.

 • 42:9

  Zar su uzeli mimo Njega zaštitnike? Pa Allah - On je Zaštitnik! A On oživljava mrtve i On nad svakom stvari ima moć.

 • 42:10

  A ono od stvari u čemu se razilazite, sud toga je Allahov. To je Allah, Gospodar moj; u Njega se pouzdavam i Njemu se obraćam:

 • 42:11

  Stvoritelj nebesa i Zemlje! Načinio vam je od duša vaših parice, i od stoke parove - tako vas umnožava. Nema Njemu sličnosti ništa; a On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 42:12

  Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje; pruža opskrbu kome hoće, i uskraćuje. Uistinu, On je o svakoj stvari Znalac.

 • 42:13

  Propisao vam je od vjere ono što je naložio Nuhu, i šta smo objavili tebi, i šta smo naložili Ibrahimu i Musau i Isau: "Ispovijedajte vjeru i ne podvajajte se u njoj!" Teško je mušricima to čemu ih pozivaš. Allah odabire Sebi koga hoće i Sebi upućuje onog ko se obraća.

 • 42:14

  A podijelili su se jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću između njih. A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog do roka određenog, zaista bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni kojima je Knjiga data u naslijeđe poslije njih o njoj su u sumnji ozbiljnoj.

 • 42:15

  Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao što ti je naređeno, i ne slijedi strasti njihove, i reci: "Vjerujem u ono što je Allah objavio od Knjige, i naređeno mi je da među vama budem pravedan. Allah je Gospodar naš i Gospodar vaš. Nama djela naša, a vama djela vaša. Nema dokazivanja između nas i između vas. Allah će nas sastaviti, a Njemu je dolazište!

 • 42:16

  A oni koji raspravljaju o Allahu, nakon što Mu se odazvalo, dokaz njihov je ništavan kod Gospodara njihovog i na njima je srdžba, a imaće oni kaznu žestoku.

 • 42:17

  Allah je Taj koji je objavio Knjigu s Istinom i mjerilom. A šta znaš ti? Možda je Čas blizu!

 • 42:18

  Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, a oni koji vjeruju, boje ga se i znaju da je on Istina. Besumnje! Uistinu, oni koji raspravljaju o Času, u zabludi su dalekoj?

 • 42:19

  Allah je Fin robovima Svojim. Opskrbljuje koga hoće; a On je Silni, Moćni.

 • 42:20

  Ko bude želio usjev Ahireta, povećaćemo mu usjev njegov, a ko bude želio usjev Dunjaa, daćemo mu od njega i neće on imati u Ahiretu nikakva udjela.

 • 42:21

  Zar oni imaju ortake koji su im od vjere propisali ono što Allah ne dozvaljava? A da nije Riječi odlučujuće, sigurno bi bilo presuđeno među njima. A uistinu, zalimi - imaće oni kaznu bolnu.

 • 42:22

  Vidjećeš zalime brižne zbog onog šta su zaradili, a to će pasti na njih. A oni koji budu vjerovali i radili dobra djela, biće u bujnim vrtovima Dženneta. Imat će šta hoće kod Gospodara svog. To je to, blagodat velika.

 • 42:23

  To je ono čime Allah obveseljava robove Svoje koji vjeruju i čine dobra djela. Reci: "Ne tražim od vas za to nagradu, osim ljubavi prema rodbini." A ko zaradi dobro, dodaćemo mu u tome dobro. Uistinu! Allah je Oprosnik, Zahvalni.

 • 42:24

  Zar govore: "Izmislio je o Allahu laž?" Pa da je htio Allah, zapečatio bi srce tvoje. A briše Allah neistinu i utvrđuje Istinu riječima Svojim. Uistinu! On je Znalac grudi.

 • 42:25

  I On je Taj koji prima pokajanje robova Svojih. A oprašta zla djela i zna šta činite,

 • 42:26

  I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobra djela, i uvećava im iz dobrote Svoje. A kafiri - imaće oni kaznu žestoku.

 • 42:27

  I kad bi Allah pružio opskrbu robovima Svojim, sigurno bi se pobunili na Zemlji, ali, spušta po mjeri, šta hoće. Uistinu! On je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.

 • 42:28

  I On je Taj koji spušta kišu nakon što postanu očajni, i rasprostire milost Svoju; a On je Zaštitnik, Hvaljeni.

 • 42:29

  I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I on je za skupljanje njihovo - kad bude htio - kadar.

 • 42:30

  A šta vas pogodi od nesreće - to je šta ste zaradili rukama svojim, a oprašta mnogo.

 • 42:31

  I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, a nemate vi mimo Allaha nikakvog zaštitnika, niti pomagača.

 • 42:32

  I od znakova Njegovih su plovila na moru kao brda;

 • 42:33

  Ako hoće umiri vjetar, pa postanu nepomična na površini njegovoj. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog -

 • 42:34

  Ili ih uništi zbog onog šta su zaradili, a oprašta mnogo.

 • 42:35

  A znaju oni koji raspravljaju o ajetima Našim, (da) njima nema nikakva pribježišta.

 • 42:36

  Pa šta vam je od stvari dato - pa (to) je uživanje života Dunjaa, a šta je kod Allaha, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju,

 • 42:37

  I one koji se klonu velikih grijeha i nemorala, a kad se rasrde, oni opraštaju,

 • 42:38

  I one koji se odazovu Gospodaru svom i obave salat - a posao njihov je (predmet) savjetovanja među njima - i od onog čim smo ih opskrbili udjeljuju,

 • 42:39

  I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni se brane.

 • 42:40

  A plaća za zlodjelo je zlodjelo slično tome. Zato ko oprosti i popravi, pa njegova nagrada je od Allaha. Uistinu! On ne voli zalime.

 • 42:41

  I doista, ko se odupre nakon zulma (nanešenog) njemu - pa takvi - nema protiv njih nikakva puta.

 • 42:42

  Jedino je put protiv onih koji čine zulm ljudima i bune se na Zemlji bez ikakva prava; ti takvi će imati kaznu bolnu.

 • 42:43

  A doista, ko se strpi i oprosti - uistinu, to je od odlučujućih stvari.

 • 42:44

  A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvog zaštitnika poslije Njega. I vidjećeš zalime pošto vide kaznu, govoriće: "Ima li povratku ikakva puta?"

 • 42:45

  I vidjećeš ih, izlagaće se na nju poniženi od srama, gledaće ispod oka prikriveno. I reći će oni koji vjeruju: "Uistinu! Gubitnici su oni koji su izgubili duše svoje i porodice svoje na Dan kijameta." Besumnje! Uistinu! Zalimi će biti u kazni trajnoj!

 • 42:46

  I neće oni imati nikakvih zaštitnika da im pomognu mimo Allaha. A koga zabludi Allah - pa nema za njega nikakva puta.

 • 42:47

  Odazovite se Gospodaru svom prije nego dođe Dan kojem od Allaha neće biti odbijanja. Nećete vi Tog dana imati nikakvo sklonište i nećete vi imati (mogućnost) nikakvog poricanja.

 • 42:48

  Pa ako se odvrate - ta nismo te poslali nad njima čuvarom. Na tebi je jedino dostava. A uistinu, kad Mi damo da čovjek od Nas okusi milost, raduje joj se. A ako ih pogodi zlo zbog onog šta su pripravile ruke njihove, tad je čovjek uistinu nezahvalan.

 • 42:49

  Allahova je vlast nebesa i Zemlje. Stvara šta hoće! Daruje kome hoće žensko, a daruje kome hoće muško;

 • 42:50

  Ili ih sparuje, muške i ženske, a koga hoće - učini ga neplodnim. Uistinu! On je Znalac, Moćni.

 • 42:51

  A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzev objavom, ili iza hidžaba, ili (da) pošalje poslanika, pa se objavljuje s dopuštanjem Njegovim šta hoće. Uistinu! On je Uzvišeni, Mudri.

 • 42:52

  I tako smo ti objavili Duh naredbe Naše. Nisi znao šta je Knjiga, niti iman. Ali, učinili smo je svjetlom - upućujemo njime koga hoćemo od robova Naših. I uistinu, ti upućuješ putu pravom,

 • 42:53

  Putu Allahovom, Onog čije je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Besumnje! Allahu putuju stvari!

Paylaş
Tweet'le