43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Ha. Mim.

 • 43:2

  Tako mi Kitaba jasnog!

 • 43:3

  Uistinu, Mi smo ga učinili Kur'anom na arapskom, da biste vi razumjeli.

 • 43:4

  A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nas uzvišen, mudar.

 • 43:5

  Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu što ste narod pretjerujućih?

 • 43:6

  A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!

 • 43:7

  I nije im došao nijedan vjerovjesnik, a da mu se nisu rugali.

 • 43:8

  Zato smo uništavali (one) žešće od ovih u sili, i prošao bi primjer ranijih.

 • 43:9

  A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Stvorio ih je Moćni, Znalac",

 • 43:10

  Onaj koji je za vas Zemlju učinio ležajem, i načinio vam na njoj puteve, da biste se vi uputili;

 • 43:11

  I Koji iz neba spušta vodu po mjeri, pa njome proživljujemo predio mrtvi - tako ćete biti izvedeni -

 • 43:12

  I Koji je stvorio parove svega, i načinio vam plovila i stoku što jašete,

 • 43:13

  Da se smjestite na leđa njena, potom sjetite blagodati Gospodara svog kad se na njoj uspravite, i reknete: "Slava Onom koji nam je ovo potčinio, a ne bismo mi bili njeni ukrotitelji."

 • 43:14

  A uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici!

 • 43:15

  I pripisuju Mu od robova Njegovih dio! Uistinu, čovjek je nezahvalnik očiti.

 • 43:16

  Zar uzima od onog šta stvara, kćeri, a vas odlikuje sinovima?

 • 43:17

  A kad se neki od njih obraduje onim šta je Milostivom navodio kao primjer, zasjeni lice njegovo crnilom, i on je pun gnjeva.

 • 43:18

  Zar onaj ko se podiže u nakitu, a on nije u prepirci jasan?

 • 43:19

  I tretiraju meleke - one koji su robovi Milostivog - ženskima. Jesu li bili svjedoci stvaranja njihovog? Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.

 • 43:20

  I govore: "Da je htio Milostivi, ne bismo ih obožavali." Nemaju oni o tome nikakvo znanje. Oni samo nagađaju.

 • 43:21

  Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa su oni ti koji je se pridržavaju?

 • 43:22

  Naprotiv, govore: "Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu i uistinu, mi smo na tragove njihove upućeni."

 • 43:23

  I isto tako, nismo u grad poslali nijednog od opominjača, a da nije rekao raskošnik njegov: "Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu, i uistinu, mi tragove njihove slijedimo."

 • 43:24

  Rekao bi: "Zar iako sam vam donio bolju Uputu od onog na čemu ste našli očeve svoje?" Rekli bi: "Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati, nevjernici."

 • 43:25

  Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakav je bio kraj poricatelja!

 • 43:26

  I kad reče Ibrahim ocu svom i narodu svom: "Uistinu, ja sam slobodan od onog šta obožavate,

 • 43:27

  Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu, On će me uputiti."

 • 43:28

  I učinio je to riječju trajnom u potomstvu svom, da bi se oni povratili.

 • 43:29

  Naprotiv, dao sam da uživaju ovi i očevi njihovi, dok im nije došla Istina i Poslanik jasni.

 • 43:30

  I pošto im je došla Istina, rekoše: "Ovo je sihr, i uistinu, mi smo u njega nevjernici."

 • 43:31

  I rekoše: "Što ovaj Kur'an nije objavljen velikom čovjeku iz dva grada?"

 • 43:32

  Hoće li oni dijeliti milost Gospodara tvog? Mi raspodjeljujemo između njih njihova sredstva za izdržavanje u životu Dunjaa, i uzdigli ih jedne nad drugima po stepenima, da jedan od njih drugog uzima u službu. A milost Gospodara tvog je bolja od onog šta skupljaju.

 • 43:33

  A da ljudi neće postati jedna zajednica, sigurno bismo onom ko ne vjeruje u Milostivog, za kuće njihove načinili krovove od srebra i stepeništa uz koja se penju,

 • 43:34

  I za kuće njihove vrata i sofe na koje se naslanjaju,

 • 43:35

  I zlatne ukrase, iako je to sve užitak života Dunjaa. A Ahiret je kod Gospodara tvog za bogobojazne.

 • 43:36

  A ko bude slijep na sjećanje Milostivog, dodijelit ćemo mu šejtana, pa će mu on biti drug.

 • 43:37

  I uistinu, oni će ih odvraćati s puta, a misliće da su oni upućeni!

 • 43:38

  Dok, kad Nam dođe, reći će: "O da je između mene i između tebe rastojanje dvaju istoka. O loš si drug!"

 • 43:39

  I neće vam koristiti (ovaj) Dan - kad ste zulm činili - što ste vi u kazni saučesnici.

 • 43:40

  Pa zar ti da pročuješ gluhe ili uputiš slijepce i onog ko je u zabludi očitoj?

 • 43:41

  Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi ćemo njima biti Osvetnici,

 • 43:42

  Ili ti pokažemo čime im prijetimo; pa uistinu, Mi smo nad njima Svemoćni.

 • 43:43

  Zato se drži onoga šta ti je objavljeno. Uistinu, ti si na putu pravom.

 • 43:44

  I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom; a bićete pitani.

 • 43:45

  I pitaj onog koga smo poslali prije tebe od poslanika Naših, jesmo li učinili mimo Milostivog bogove da budu obožavani?

 • 43:46

  I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim faraonu i uglednicima njegovim, pa je rekao: "Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova."

 • 43:47

  Pa pošto im dođe sa znakovima Našim, gle - oni su im se ismijavali.

 • 43:48

  I nismo im pokazali nijedan znak, a da on nije bio veći od sestre svoje, i dograbili smo ih kaznom, da bi se oni povratili.

 • 43:49

  I rekoše: "O čarobnjače! Zovi nam Gospodara svog s onim što je s tobom sklopio. Uistinu, mi ćemo biti upućeni."

 • 43:50

  Pa pošto smo otklonili od njih kaznu, gle - oni prekršiše.

 • 43:51

  I objavi faraon u narodu svom, reče: "O narode moj! Zar nije moja vlast Egipta, i ovih rijeka (što) teku ispod mene? Pa zar ne vidite?

 • 43:52

  Zar (nisam) ja bolji od ovog - njega koji je prezren i jedva jasan?

 • 43:53

  Pa zašto na njega nisu stavljene narukvice od zlata ili s njim došli meleci (kao) pratioci?"

 • 43:54

  Tad učini lahkim narod svoj, te ga poslušaše. Uistinu, oni su bili narod grješnika.

 • 43:55

  Pa pošto su Nas rasrdili, osvetili smo im se te ih sve potopili,

 • 43:56

  Te ih učinili (stvari) prošlom, i primjerom kasnijima.

 • 43:57

  I pošto je naveden sin Merjemin kao primjer - gle! narod tvoj na to zagalami.

 • 43:58

  I rekoše: "Jesu li bogovi naši bolji ili on?" Naveli su ti ga samo radi rasprave. Naprotiv, oni su narod svađalački.

 • 43:59

  On je samo rob. Obdarili smo ga i učinili ga primjerom sinovima Israilovim.

 • 43:60

  A da smo htjeli, sigurno bismo od vas načinili meleke na Zemlji, da naslijede.

 • 43:61

  I uistinu, to je znanje o Času, zato nikako ne sumnjajte u to, i slijedite Mene: ovo je put pravi.

 • 43:62

  I neka vas nikako ne odvrati šejtan; uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.

 • 43:63

  I pošto Isa dođe sa dokazima jasnim, reče: "Doista sam vam došao s mudrošću i da vam objasnim dio onog o čemu se razilazite. Zato se bojte Allaha i mene poslušajte.

 • 43:64

  Uistinu, Allah! On je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte; ovo je put pravi."

 • 43:65

  Tad su se razišle partije među njima. Pa teško onima koji čine zulm, od kazne Dana bolnog.

 • 43:66

  Čekuju li samo Čas da im dođe iznenada, a oni ne opaze?

 • 43:67

  Prijatelji će Tog dana jedni drugima neprijatelji biti - izuzev bogobojaznih.

 • 43:68

  "O robovi Moji! Nema za vas straha Danas, niti ćete vi tugovati;

 • 43:69

  Oni koji su vjerovali u ajate Naše i bili muslimani.

 • 43:70

  Uđite u Džennet vi i žene vaše, veseleći se."

 • 43:71

  Obilaziće se oko njih sa posudama od zlata i peharima, a u njima će biti ono šta zažele duše i naslađuju oči, a u njemu ćete vi biti vječito.

 • 43:72

  A to je Džennet koji vam je dat u naslijeđe zbog onog šta ste radili.

 • 43:73

  Imaćete u njemu mnogo voća - od njega ćete jesti.

 • 43:74

  Uistinu, krivci će biti u kazni Džehennema vječito.

 • 43:75

  Neće im se ublažiti, a oni će u njoj biti očajnici.

 • 43:76

  I nismo im učinili zulm, nego su oni bili zalimi.

 • 43:77

  I dozivat će: "O Malik! Nek svrši s nama Gospodar tvoj." Reći će: "Uistinu, vi ste ti koji ostajete!"

 • 43:78

  Doista, donijeli smo vam Istinu, međutim, većina vas ste ti koji Istinu mrze.

 • 43:79

  Zar postavljaju stvar? - pa uistinu, Mi smo Ti koji postavljamo.

 • 43:80

  Zar misle da Mi ne čujemo tajnu njihovu i sašaptavanje njihovo? Svakako! A izaslanici Naši su kod njih - zapisuju.

 • 43:81

  Reci: "Kad bi Milostivi imao dijete, pa ja bih prvi bio od obožavatelja."

 • 43:82

  Slavljen neka je Gospodar nebesa i Zemlje, Gospodar Arša, od onog šta pripisuju.

 • 43:83

  Zato ih ostavi - upuštaju se i zabavljaju, dok ne sretnu Dan njihov kojim im se prijeti.

 • 43:84

  A On je Taj koji je u nebu Bog i na Zemlji Bog, i On je Mudri, Znalac.

 • 43:85

  I neka je blagoslovljen Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje i onog što je između njih; a kod Njega je znanje Časa i Njemu ćete biti vraćeni.

 • 43:86

  I ne vladaju posredništvom oni koje mimo Njega prizivaju - izuzev ko svjedoči Istinu - a oni znaju.

 • 43:87

  A ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju?

 • 43:88

  I govor njegov je: "O Gospodaru moj! Uistinu, ovi su ljudi koji ne vjeruju."

 • 43:89

  Pa okreni se od njih i reci: "Selam!" - pa saznat će.

Paylaş
Tweet'le