44 DUHAN

 • 44:1

  Ha. Mim.

 • 44:2

  Tako mi Knjige jasne!

 • 44:3

  Uistinu, Mi smo je spustili u noći blagoslovljenoj - uistinu, Mi smo Opominjači -

 • 44:4

  U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,

 • 44:5

  Naredbom od Nas - uistinu, Mi smo Pošiljaoci -

 • 44:6

  Milošću Gospodara tvog. Uistinu, On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji zna,

 • 44:7

  Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih - ako ste uvjereni.

 • 44:8

  Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje; Gospodar vaš i Gospodar očeva vaših ranijih.

 • 44:9

  Naprotiv, oni se u sumnji zabavljaju.

 • 44:10

  Pa sačekaj Dan kad se nebo pojavi s dimom očitim,

 • 44:11

  Prekrit će ljude! Ovo će biti kazna bolna.

 • 44:12

  "Gospodaru naš! Otkloni od nas kaznu. Uistinu, mi smo vjernici."

 • 44:13

  Otkud im Opomena, a već im je došao Poslanik jasni,

 • 44:14

  Potom su se od njega odvratili i rekli: "Poučeni, luđak!"

 • 44:15

  Uistinu! Mi ćemo kaznu malo otkloniti. Doista! Vi ste povratnici.

 • 44:16

  Na Dan kad dograbimo grabljenjem najvećim, uistinu, Mi ćemo biti Osvetnici.

 • 44:17

  I doista smo iskušali prije njih narod faraonov, a došao im je poslanik plemeniti:

 • 44:18

  "Izručite mi robove Allahove. Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani.

 • 44:19

  I ne uzvisujte se protiv Allaha. Uistinu! Ja vam dolazim s autoritetom očitim,

 • 44:20

  I uistinu, ja tražim zaštitu u Gospodara svog i Gospodara vašeg, da me ne kamenujete.

 • 44:21

  A ako mi ne vjerujete, onda me ostavite."

 • 44:22

  Tad pozva (Musa) Gospodara svog: "Ovi su narod prestupnika."

 • 44:23

  "Pa otputuj s robovima Mojim noću. Uistinu, vi ćete biti slijeđeni.

 • 44:24

  I ostavi more smirenim! Uistinu, oni će biti vojska potopljenih."

 • 44:25

  Koliko ostaviše bašča i izvora,

 • 44:26

  I žitnih polja i mjesta plemenitog,

 • 44:27

  I blagodati u kojoj su radosni bili.

 • 44:28

  Tako - a dali smo to u naslijeđe narodu drugih;

 • 44:29

  Pa nije plakalo nad njima nebo i Zemlja, i nije (im) bilo odgođeno.

 • 44:30

  I doista smo spasili sinove Israilove od kazne prezrene,

 • 44:31

  Od faraona; Uistinu, on je bio nadmen, od onih koji pretjeruju.

 • 44:32

  I doista smo ih odabrali sa znanjem nad svjetovima,

 • 44:33

  I dali im znakove u kojima je bila kušnja očita.

 • 44:34

  Uistinu, ovi govore:

 • 44:35

  "To je samo naša prva smrt, i nećemo mi biti podignuti.

 • 44:36

  Pa dajte očeve naše, ako ste iskreni!"

 • 44:37

  Jesu li oni bolji ili narod Tubba i oni prije njih? Uništili smo ih. Uistinu, oni su bili prestupnici!

 • 44:38

  I nismo stvorili nebesa i Zemlju i šta je između njih zabavljajući se.

 • 44:39

  Stvorili smo ih jedino s Istinom, ali većina njih ne zna.

 • 44:40

  Uistinu, Dan odluke je njihovo vrijeme određeno za sve,

 • 44:41

  Dan kad neće prijatelj koristiti prijatelju nimalo, niti će oni biti pomognuti,

 • 44:42

  Izuzev kome se smiluje Allah. Uistinu! On, On je Moćni, Milosrdni.

 • 44:43

  Uistinu, drvo zekkum će biti

 • 44:44

  Hrana grješnika!

 • 44:45

  Kao rastopljen metal vriće u trbusima,

 • 44:46

  Kao vrenje ključale vode.

 • 44:47

  "Zgrabite ga te ga odvucite usred džehima,

 • 44:48

  Potom nad glavom njegovom za kaznu izlivajte ključalu vodu.

 • 44:49

  Kušaj! Uistinu ti, ti si 'moćni, plemeniti!'

 • 44:50

  Uistinu, ovo je ono u što ste sumnjali."

 • 44:51

  Uistinu, bogobojazni će biti u mjestu sigurnom,

 • 44:52

  U baščama i izvorima,

 • 44:53

  Odijevat će se svilom i brokatom, naspramni će biti.

 • 44:54

  Tako; i oženićemo ih hurijama lijepih krupnih očiju,

 • 44:55

  Pozivat će u njima za svako voće, sigurni,

 • 44:56

  Neće u njima okusiti smrt, izuzev smrti prve, i sačuvaće ih kazne džehima,

 • 44:57

  Dobrotom od Gospodara tvog. To je to, uspjeh veličanstven!

 • 44:58

  Pa doista smo ga olakšali na jeziku tvom, da bi se oni poučili.

 • 44:59

  Zato pričekaj! Uistinu, oni su čekatelji.

Paylaş
Tweet'le