47 MUHAMMED

 • 47:1

  Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog - (Allah) će učiniti zaludnim djela njihova.

 • 47:2

  A oni koji vjeruju i rade dobra djela i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu - a to je Istina od Gospodara njihovog - (Allah) će im oprostiti zla djela njihova i popraviti stanje njihovo.

 • 47:3

  To zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a što oni koji vjeruju slijede Istinu od Gospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudima primjere njihove.

 • 47:4

  Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tad udrite šije, dok, kad ih iznurite, tad ojačajte okov. Zatim ili dobročinstvo poslije i, ili otkup, dok rat ne položi terete svoje. To! A da Allah hoće, osvetio bi im se, međutim (hoće) da vas iskuša jedne drugima. A koji poginu na putu Allahovom - pa neće (On) poništiti djela njihova.

 • 47:5

  Vodiće ih i popraviti stanje njihovo,

 • 47:6

  I uvešće ih u Džennet kojeg im je predstavio.

 • 47:7

  O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha, pomoći će vas i osnažiti stope vaše.

 • 47:8

  A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima, a učiniće zaludnim djela njihova.

 • 47:9

  To zato što oni mrze ono što je objavio Allah - zato će (On) upropastiti djela njihova.

 • 47:10

  Pa zašto ne putuju po Zemlji pa vide kakav je bio kraj onih prije njih? Uništio ih je Allah, a nevjernicima će biti slično njima.

 • 47:11

  To zato što je Allah Zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici nemaju zaštitnika za sebe.

 • 47:12

  Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u bašče ispod kojih teku rijeke. A koji ne vjeruju, (oni) uživaju i jedu kao što životinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo.

 • 47:13

  A koliko je gradova koji su bili moćniji silom od tvog grada koji te je protjerao: uništili smo ih, tad oni nisu imali pomagača.

 • 47:14

  Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni od Gospodara svog, kao onaj kojem je uljepšano zlo djelo njegovo i (koji) slijede strasti svoje?

 • 47:15

  Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: u njemu rijeke od vode neustajale; i rijeke od mlijeka - neće se izmijeniti okus njegov; i rijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od meda prečišćenog. I imaće oni u njemu raznovrsnog voća i oprost Gospodara svog. (Da li su oni) kao onaj koji će biti vječno u vatri i biti napajani vrelom vodom, pa će kidati crijeva njihova?

 • 47:16

  I od njih je ko te prisluškuje, dok, kad izađu od tebe, govore onima kojima je dato znanje: "Šta to reče malo prije?" Takvi su oni kojima je Allah zapečatio srca njihova, a slijede strasti svoje.

 • 47:17

  A oni koji se upute, povećaće im uputu i daće im bogobojaznost njihovu.

 • 47:18

  Pa očekuju li samo Čas - da im dođe iznenada? Ta već su došli predznaci njegovi. Pa kako će oni - kad im dođe - imati upozorenje svoje?

 • 47:19

  Pa znaj da je samo On Bog - Allah, i traži oprost za grijeh svoj, i za vjernike i vjernice. A Allah zna vaše mjesto kretanja i stanište vaše.

 • 47:20

  I govore oni koji ne vjeruju: "Što se ne objavi sura?" Pa kad je objavljena sura presudna i pomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima čijim je bolest - gledaju u tebe pogledom smrću onesvještenog. Pa teško njima!

 • 47:21

  Poslušnost i govor uljudan! Pa kad je odlučena stvar, da su tad iskreni Allahu, sigurno bi bilo bolje za njih.

 • 47:22

  Pa da li biste možda - ako biste zavladali - da napravite fesad na Zemlji i pokidate srodstvo vaše?

 • 47:23

  Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ih ogluhnuo i oslijepio vidove njihove.

 • 47:24

  Pa zar neće razmišljati o Kur'anu, ili su na srcima njihovim brave?

 • 47:25

  Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja, nakon što im bila jasna Uputa, šejtan ih je zaveo i odužio im.

 • 47:26

  To zato što oni kažu onima koji mrze šta je Allah objavio: "Poslušaćemo vas u nekoj stvari"; a Allah zna tajne njihove.

 • 47:27

  Pa kako će biti kad ih uzmu meleci, udarajući lica njihova i leđa njihova?

 • 47:28

  To zato što su oni slijedili ono šta srdi Allaha i mrzili zadovoljstvo Njegovo, zato će uništiti djela njihova.

 • 47:29

  Zar misle oni u srcima čijim je bolest, da Allah neće iznijeti zlobe njihove?

 • 47:30

  A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ih vidiš, pa bi ih sigurno prepoznao po znacima njihovim, i sigurno bi ih prepoznao po tonu govora! A Allah zna djela vaša.

 • 47:31

  I doista ćemo vas iskušavati, dok ne spoznamo mudžahide između vas i strpljive, i provjerimo habere vaše.

 • 47:32

  Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i suprotstavljaju se Poslaniku, nakon što im je postala jasna Uputa, neće naškoditi Allahu nimalo, a upropastiće djela njihova.

 • 47:33

  O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika i ne poništavajte djela vaša.

 • 47:34

  Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, zatim umru, a oni budu nevjernici - pa Allah im neće oprostiti.

 • 47:35

  Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vi nadmoćniji, i Allah je s vama i neće vas oštetiti djelima vašim.

 • 47:36

  Život Dunjaa je samo igra i zabava. I ako budete vjerovali i bojali se, daće vam nagrade vaše i neće vas pitati za imetke vaše.

 • 47:37

  Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo, škrtarili biste i iznio bi zlobe vaše.

 • 47:38

  Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite na putu Allahovom, pa od vas je ko škrtari. A ko škrtari - pa zaista škrtari od duše svoje. A Allah je bogat, a vi ste fukare. A ako se odvratite, zamijeniće (vas) narodom drugačijim od vas, potom neće biti primjeri vaši.

Paylaş
Tweet'le