48 FETİH

 • 48:1

  Uistinu, Mi smo ti dali pobjedu očitu,

 • 48:2

  Da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo od grijeha tvog i šta će uslijediti, i upotpunio ti blagodat Svoju i uputio te putem pravim,

 • 48:3

  I da te Allah pomogne pomoći silnom.

 • 48:4

  On je Taj koji je spustio smirenost u srca vjernika, da bi dodali vjerovanje uz vjerovanje svoje. A Allahove su vojske nebesa i Zemlje i Allah je Znalac, Mudri -

 • 48:5

  Da bi uveo vjernike i vjernice u bašče ispod kojih teku rijeke, u kojima će vječno biti, i oprostio im zla djela njihova - a to je kod Allaha uspjeh veličanstven,

 • 48:6

  I da bi kaznio munafike i munafikinje i mušrike i mušrikinje - one koji misle o Allahu misao zlu - na njima je kolo zla, i rasrdio se Allah na njih i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a zlog li dolazišta!

 • 48:7

  A Allahove su vojske nebesa i Zemlje, i Allah je Moćni, Mudri!

 • 48:8

  Uistinu, Mi smo te poslali svjedokom i donosiocem radosnih vijesti i opominjačem,

 • 48:9

  Da biste vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, i pomogli ga, i poštovali ga i slavili Ga jutrom i navečer.

 • 48:10

  Uistinu, oni koji su se tebi zakleli na vjernost - doista su se na vjernost zakleli Allahu. Ruka Allahova je iznad ruku njihovih. Pa ko prekrši, zaista krši na dušu svoju, a ko ispuni ono šta je od sebe obećao Allahu, pa daće mu nagradu veličanstvenu.

 • 48:11

  Reći će ti izostali od beduina: "Zaokupila su nas imanja naša i porodice naše, zato nam traži oprost!" Govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: "Pa ko će vama vladati od Allaha imalo, ako vam želi štetu ili vam želi korist?" Naprotiv, Allah je o onom što radite Obaviješteni.

 • 48:12

  Naprotiv, mislili ste da se neće vratiti Poslanik i vjernici porodicama svojim nikada, i to je lijepo bilo u srcima vašim, a mislili ste misao zlu i bili narod propalih.

 • 48:13

  A ko ne bude vjerovao u Allaha i poslanika Njegovog - pa uistinu, Mi smo za nevjernike pripremili seir.

 • 48:14

  A Allahova je vlast nebesa i Zemlje; oprašta kome hoće i kažnjava koga hoće. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 48:15

  Reći će izostali kad krenete ka trofejima, da ih uzmete: "Pustite nas da vas slijedimo." Žele da izmijene govor Allahov. Reci: "Nećete nas slijediti; tako je rekao Allah od ranije." Tad će reći: "Naprotiv, zavidite nam." Naprotiv! Ne shvataju, izuzev malo.

 • 48:16

  Reci izostalima od beduina: "Bićete pozvani narodu koji je sile žestoke, da se izborite protiv njih ili da se pokore. Pa ako poslušate, daće vam Allah nagradu lijepu; a ako se okrenete kao što ste se okretali ranije, kazniće vas kaznom bolnom."

 • 48:17

  Nije slijepcu ukor, niti je hromu ukor, niti je bolesniku ukor. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke; a ko se okrene, kazniće ga kaznom bolnom.

 • 48:18

  Doista, zadovoljan je Allah vjernicima koji su ti se zakleli na vjernost pod drvetom - ta znao je šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradio ih pobjedom bliskom,

 • 48:19

  I trofejima mnogim koje će uzeti. A Allah je Moćni, Mudri.

 • 48:20

  Obećao vam je Allah trofeje mnoge koje ćete uzeti, zato vam je ovo požurio i sustegao ruke ljudi od vas, i da bude znak za vjernike i uputi vas putem pravim -

 • 48:21

  I drugi kojeg se niste domogli, doista ga je obuhvatio Allah. A Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 48:22

  A da su se protiv vas borili oni koji ne vjeruju, sigurno bi okrenuli leđa, zatim ne bi našli zaštitnika, niti pomagača.

 • 48:23

  Sunnet je (to) Allahov koji je već minuo ranije. A nećeš naći u sunnetu Allahovom izmjenu!

 • 48:24

  I On je Taj koji je sustegao ruke njihove od vas i ruke vaše od njih unutar Mekke, nakon što vas je učinio pobjednicima nad njima. A Allah je onog šta radite Vidilac.

 • 48:25

  Oni su ti koji nisu vjerovali i odbijali vas od Mesdžidul-harama i zadržan kurban da dospije mjestu svom. A da nije ljudi vjernika i žena vjernica koje ne poznajete - da ih ne pregazite, pa vas pogodi zbog njih sramota bez ikakva znanja, da bi uveo Allah u milost Svoju koga hoće - da su bili izdvojeni, sigurno bismo kaznili one od njih koji ne vjeruju, kaznom bolnom.

 • 48:26

  Kad su oni koji ne vjeruju punili u srca svoja žar - žar džahilijeta, tad je Allah spustio smirenost Svoju na Poslanika Svog i na vjernike, i učvrstio ih uz riječ bogobojaznosti - a bili su nje najdostojniji i sljedbenici njeni. A Allah je o svakoj stvari Znalac.

 • 48:27

  Doista, učiniće Allah snoviđenje Poslanika Svog istinom: Doista ćete ući u Mesdžidul-haram - ako htjedne Allah - bezbjedni, obrijanih glava svojih i potkraćeni, ne bojeći se. Pa znao je šta niste znali, te je pored toga dao pobjedu blisku.

 • 48:28

  On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom istine, da bi dao da ona prevlada nad vjerom svakom. A dovoljan je Allah Svjedok.

 • 48:29

  Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su s njim, žestoki su prema nevjernicima, milosrdni međusobno. Vidiš ih čine ruku', padaju na sedždu, traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihov je na licima njihovim od učinka sedždi. To je primjer njihov u Tewratu. A primjer njihov u Indžilu je: kao sjemenka su - probije izdanak svoj pa ga ojača, pa zadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojoj zadivljujući sijače - da bi (On) njima rasrdio nevjernike. Obećao je Allah onima koji vjeruju od njih i rade dobra djela, oprost i nagradu veličanstvenu.

Paylaş
Tweet'le