51 ZARİYAT

 • 51:1

  Tako Mi onih koji rasijavaju vijanjem,

 • 51:2

  Pa onih koji teret nose,

 • 51:3

  Te onih koji teku lagahno,

 • 51:4

  Te onih koji raspodjeljuju naredbom

 • 51:5

  Uistinu, ono čime vam se prijeti, Istina je,

 • 51:6

  I doista, Sud će se zbiti! -

 • 51:7

  Tako Mi neba punog putanja,

 • 51:8

  Uistinu, vi ste u govoru različiti.

 • 51:9

  Odvraća se od njega ko je odvraćen.

 • 51:10

  Prokleti bili oni koji nagađaju,

 • 51:11

  Oni koji su u gamretu nemarni!

 • 51:12

  Pitaju: "Kad će Dan sudnji?"

 • 51:13

  Onog dana kad oni budu na vatri mučeni.

 • 51:14

  "Iskusite fitneluk svoj. Ovo je ono šta ste požurivali."

 • 51:15

  Uistinu, bogobojazni će u bašče i izvore,

 • 51:16

  Uzimaće šta im da Gospodar njihov. Uistinu, oni su prije toga bili dobročinitelji;

 • 51:17

  Bilo je malo što su od noći spavali,

 • 51:18

  I ranim zorama oni su oprost tražili,

 • 51:19

  I u imecima njihovim je bio dio za prosjaka i lišenog.

 • 51:20

  A u Zemlji su znaci za uvjerene,

 • 51:21

  I u dušama vašim. Pa zar ne vidite?

 • 51:22

  I u nebu je opskrba vaša i ono čime vam se prijeti.

 • 51:23

  Pa tako mi Gospodara neba i Zemlje, doista je to Istina, kao što (je istina da) vi govorite!

 • 51:24

  Da li ti je stigao hadis o gostima Ibrahimovim časnim?

 • 51:25

  Kad uđoše k njemu, pa rekoše: "Selam!" Reče: "Selam, ljudi neznani."

 • 51:26

  Tad ode do porodice svoje, te donese tele debelo,

 • 51:27

  Pa im ga primače. Reče: "Zar nećete jesti?"

 • 51:28

  Tad osjeti od njih strah. Rekoše: "Ne boj se!" I obradovaše ga dječakom učenim.

 • 51:29

  Tad priđe žena njegova u galami, pa udari lice svoje i reče: "Starica, nerotkinja!"

 • 51:30

  Rekoše: "Tako je rekao Gospodar tvoj. Uistinu, On, On je Mudri, Znalac."

 • 51:31

  Reče: "Pa šta je posao vaš, o izaslanici?"

 • 51:32

  Rekoše: "Uistinu, mi smo poslani narodu prestupnika,

 • 51:33

  Da na njih spustimo kamenje od gline,

 • 51:34

  Kod Gospodara tvog označeno za razuzdane."

 • 51:35

  Pa izvedosmo onog ko je u njemu bio od vjernika -

 • 51:36

  Ta nismo u njemu našli, osim kuću muslimana -

 • 51:37

  I ostavismo u njemu znak za one koji se plaše kazne bolne.

 • 51:38

  I u Musau, kad ga poslasmo faraonu sa autoritetom jasnim,

 • 51:39

  Pa se okrenu s osloncem svojim, i reče: "Čarobnjak ili luđak!"

 • 51:40

  Pa smo dograbili njega i vojske njegove te ih bacili u more, a on je bio prijekora vrijedan.

 • 51:41

  I u Adu, kad na njih poslasmo vjetar jalovi,

 • 51:42

  Nije poštedio ništa što je dohvatio, a da ga nije učinio kao truhlež.

 • 51:43

  I u Semudu, kad im je rečeno: "Uživajte neko vrijeme!"

 • 51:44

  Pa su se oglušili o naredbu Gospodara svog, te ih je udario grom, a oni su gledali;

 • 51:45

  Tad nikako nisu mogli ustati, niti se odbraniti.

 • 51:46

  I narodu Nuhovom od ranije. Uistinu, oni su bili narod grješnika.

 • 51:47

  A nebo - sazdali smo ga energijom - i uistinu, Mi smo Širitelji.

 • 51:48

  A Zemlju - raširili smo je - pa divni su Oni koji su (je) prostrli.

 • 51:49

  I od svake stvari stvorili smo par, da biste se vi poučili.

 • 51:50

  Zato bježite k Allahu; uistinu, ja sam vam od Njega opominjač jasni,

 • 51:51

  I ne stavljajte uz Allaha boga drugog. Uistinu, ja sam vam od Njega opominjač jasni.

 • 51:52

  Isto tako, nije došao onima prije njih nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak" ili "Luđak!"

 • 51:53

  Zar su to preporučivali jedni drugima? Naprotiv, oni su bili narod prekršitelja.

 • 51:54

  Pa okreni se od njih, ta nećeš ti biti prekoren.

 • 51:55

  I opominji, pa uistinu će opomena koristiti vjernicima.

 • 51:56

  A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.

 • 51:57

  Ne želim od njih nikakvu opskrbu, niti želim da Me hrane.

 • 51:58

  Uistinu! Allah! On je Opskrbljivač, Posjednik energije, Jaki!

 • 51:59

  Pa uistinu, oni koji čine zulm imaće udio slično udjelu drugova njihovih - zato neka Me ne požuruju.

 • 51:60

  Pa teško onima koji ne vjeruju, od Dana njihovog kojim im se prijeti!

Paylaş
Tweet'le