53 NECM

 • 53:1

  Tako mi zvijezde kad zalazi,

 • 53:2

  Nije zalutao drug vaš, niti skrenuo,

 • 53:3

  I ne govori po želji.

 • 53:4

  To je jedino Objava - objavljuje se.

 • 53:5

  Uči ga Jedan žestokih sila,

 • 53:6

  Posjednik snage. Tad se postavio,

 • 53:7

  I on bio na horizontu najuzvišenijem,

 • 53:8

  Zatim se približio, pa spustio,

 • 53:9

  Pa bio na rastojanju dva luka ili bliži,

 • 53:10

  Te objavio (Allah) robu Svom, šta je objavio.

 • 53:11

  Nije poreklo srce šta je vidio.

 • 53:12

  Pa zar raspravljate s njim o onom što je vidio?

 • 53:13

  I zaista ga je vidio pri spuštanju drugom,

 • 53:14

  Kod Sidre krajnje

 • 53:15

  Kod koje je džennetsko sklonište,

 • 53:16

  Kad je Sidru pokrivalo šta je pokrivalo.

 • 53:17

  Nije skrenuo pogled, niti prekoračio,

 • 53:18

  Doista je vidio od znakova Gospodara svog - najveće.

 • 53:19

  Pa jeste li vidjeli Lata i Uzzaa,

 • 53:20

  I Menat, treću, posljednju?

 • 53:21

  Zar vama muško, a Njemu žensko?

 • 53:22

  To je onda podjela nepravedna!

 • 53:23

  To su samo imena - nadjeli ste ih vi i očevi vaši. Nije objavio Allah za njih nikakav dokaz. Slijede samo pretpostavku i ono šta žele duše, a već im je došla Uputa od Gospodara njihovog!

 • 53:24

  Ili: hoće li imati čovjek šta zaželi?

 • 53:25

  Pa, Allahov je zadnji i prvi.

 • 53:26

  I koliko je meleka u nebesima čije posredovanje neće ništa koristiti, izuzev nakon što dopusti Allah kome hoće i bude zadovoljan!

 • 53:27

  Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, imenuju meleke imenovanjem ženskim,

 • 53:28

  A nemaju oni o tome nikakvo znanje. Slijede samo pretpostavku, a uistinu, pretpostavka ništa ne koristi Istini.

 • 53:29

  Zato se okreni od onog ko se odvraća od Opomene Naše i samo želi život Dunjaa.

 • 53:30

  To je njihov domet od znanja. Uistinu, Gospodar tvoj, On je Najbolji znalac ko je odlutao s puta Njegovog, i On je Najbolji znalac onog ko se upućuje.

 • 53:31

  A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, da bi platio one koji čine zlo, onim što rade, i platio one koji rade lijepo - lijepim,

 • 53:32

  One koji izbjegavaju velike grijehe i razvrate, izuzev neznatnih. Uistinu, Gospodar tvoj je sveobuhvatnog oprosta. On je vaš Najbolji poznavalac otkad vas je stvorio od zemlje, i kad ste vi bili zameci u utrobama majki vaših. Zato ne pripisujte čistotu dušama svojim. On je Najbolji znalac onog ko se boji.

 • 53:33

  Pa jesi li vidio onog koji se okrenuo,

 • 53:34

  I dao malo i zadržao,

 • 53:35

  Je li kod njega znanje nevidljivog, pa on vidi?

 • 53:36

  Zar nije obaviješten o onom što je u listovima Musaovim,

 • 53:37

  I Ibrahimovim, koji je ispunio:

 • 53:38

  Da se neće teretiti opterećeni teretom drugog,

 • 53:39

  I da će čovjekovo biti samo za što se potrudi,

 • 53:40

  I da će trud njegov vidljiv biti -

 • 53:41

  Zatim će za njega biti plaćen plaćom najpotpunijom -

 • 53:42

  I da je Gospodaru tvom kraj (svega);

 • 53:43

  I da On, On zasmijava i rasplakuje,

 • 53:44

  I da On, On usmrćuje i oživljava,

 • 53:45

  I da On stvara par: muško i žensko,

 • 53:46

  Od kapi sjemena kada se izbaci -

 • 53:47

  I da je na Njemu stvaranje drugo;

 • 53:48

  I da je On, On Onaj koji obogaćuje i Koji pribavlja,

 • 53:49

  I da je On, On Gospodar Siriusa,

 • 53:50

  I da je On uništio Ada prvog,

 • 53:51

  I Semuda tad nije poštedio,

 • 53:52

  I narod Nuhov od ranije. Uistinu oni - bili su oni nepravedniji i više pretjerujući;

 • 53:53

  I Mutefiket je porušio,

 • 53:54

  Pa ih je pokrilo šta je pokrilo.

 • 53:55

  Pa o kojoj od blagodati Gospodara svog se raspravljaš?

 • 53:56

  Ovo je Opomena od opomena ranijih.

 • 53:57

  Približio se blisko,

 • 53:58

  Nema za njega mimo Allaha otkrivanja.

 • 53:59

  Pa zar se ovom hadisu iščuđujete,

 • 53:60

  I smijete se, a ne plačete,

 • 53:61

  I vi ste bezbrižni?

 • 53:62

  Pa padnite na sedždu Allahu i obožavajte!

Paylaş
Tweet'le