55 RAHMAN

 • 55:1

  Milostivi!

 • 55:2

  Poučava Kur'anu,

 • 55:3

  Stvara čovjeka,

 • 55:4

  Uči ga izražavanju.

 • 55:5

  Sunce i Mjesec su po proračunu,

 • 55:6

  I zvijezda i drvo čini sedždu,

 • 55:7

  I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo,

 • 55:8

  Da ne prelazite mjeru.

 • 55:9

  I uspostavljajte težinu po pravdi i ne zakidajte na vagi.

 • 55:10

  I Zemlja! Postavio je nju za stvorenja,

 • 55:11

  Na njoj je voće i palme sa čaškama,

 • 55:12

  I zrno sa ljuskom i mirisna biljka.

 • 55:13

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:14

  Stvorio je čovjeka od gline zvečeće kao grnčarija,

 • 55:15

  I stvorio je džinna od plamena vatre.

 • 55:16

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:17

  Gospodar dvaju istoka i Gospodar dvaju zapada,

 • 55:18

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:19

  Pustio je mora dva - susreću se,

 • 55:20

  Između njih je berzeh, ne prelaze (ga),

 • 55:21

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:22

  Izlaze iz njih biser i merdžan,

 • 55:23

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:24

  I Njegova su plovila - naprave u moru kao brda,

 • 55:25

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:26

  Svako ko je na njoj, prolazan je,

 • 55:27

  A traje lice Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti.

 • 55:28

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:29

  Pita Ga ko je na nebesima i Zemlji. Svakog dana On je u dejstvu.

 • 55:30

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:31

  Posvetićemo se vama, o tereta dva,

 • 55:32

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:33

  O skupino džinna i ljudi! Ako uzmognete da prodrete iz zona nebesa i Zemlje, tad prodrite! Nećete prodrijeti, izuzev s energijom!

 • 55:34

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:35

  Slaće se na vas oba plamen vatre i bakar, pa se nećete odbraniti.

 • 55:36

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:37

  Pa kad se rascijepi nebo i bude ružičasto kao balzam,

 • 55:38

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:39

  Tad, Tog dana, neće se pitati za grijeh svoj čovjek, niti džinn.

 • 55:40

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:41

  Poznaće se krivci po biljegu njihovom, pa će biti uzimani za kike i stopala.

 • 55:42

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:43

  Ovo je taj Džehennem kojeg su poricali prestupnici.

 • 55:44

  Kružiće između njega i vruće ključale vode,

 • 55:45

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:46

  A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodarom svojim, imaće bašče dvije,

 • 55:47

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:48

  Pune grana,

 • 55:49

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:50

  U njima su izvora dva (koja) teku.

 • 55:51

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:52

  U njima su od svakog voća vrste dvije,

 • 55:53

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:54

  Naslonjeni na posteljama će biti, naličje njihovo od brokata, a plodovi bašče obje nisko,

 • 55:55

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:56

  U njima su (hurije) kratkih pogleda, nije ih prije njih razdjevičio čovjek, niti džinn.

 • 55:57

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:58

  Kao da su one jakut i merdžan,

 • 55:59

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:60

  Da li će plaća dobroti biti (išta), izuzev dobrota?

 • 55:61

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:62

  A osim njih, biće bašče dvije,

 • 55:63

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:64

  Obje tamnozelene,

 • 55:65

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:66

  U njima dva izvora prskajuća,

 • 55:67

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:68

  U njima je voće i hurme i nar,

 • 55:69

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:70

  U njima su dobre, lijepe,

 • 55:71

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:72

  Hurije zadržane u paviljonima,

 • 55:73

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:74

  Nije ih prije njih razdjevičio čovjek, niti džinn -

 • 55:75

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:76

  Naslonjeni na jastuku zelenom i ćilimima prekrasnim.

 • 55:77

  Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

 • 55:78

  Blagoslovljeno neka je ime Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti!

Paylaş
Tweet'le