57 HADİD

 • 57:1

  Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

 • 57:2

  Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava i usmrćuje i On nad svakom stvari ima moć.

 • 57:3

  On je Prvi i Posljednji, i Vanjski i Unutarnji, i On je o svakoj stvari Znalac.

 • 57:4

  On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio na Arš. Zna šta prodire u Zemlju i šta izlazi iz nje, i šta se spušta iz neba, a šta uzlazi u njega. I On je sa vama ma gdje bili. A Allah je onog šta radite Vidilac.

 • 57:5

  Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu se vraćaju stvari.

 • 57:6

  Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, a On je znalac grudi.

 • 57:7

  Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i trošite od onog čemu vas je učinio nasljednicima. Pa oni od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, imaće oni nagradu veliku.

 • 57:8

  I šta vam je? Ne vjerujete u Allaha, a Poslanik vas poziva da vjerujete u Gospodara vašeg, i već je uzeo zavjet vaš, ako ste vjernici.

 • 57:9

  On je Taj koji objavljuje robu Svom ajete jasne, da vas izvede iz tmina na svjetlost. A uistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni.

 • 57:10

  I šta vam je pa ne trošite na putu Allahovom? A Allahovo je naslijeđe nebesa i Zemlje. Nije jednak od vas ko je trošio prije pobjede i borio se. Takvi su veći stepenom od onih koji su trošili poslije i borili se. A svakojem je Allah obećao dobro; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 57:11

  Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga udvostruči, a imaće on nagradu plemenitu?

 • 57:12

  Na Dan kad budeš vidio vjernike i vjernice - kretaće se svjetlo njihovo ispred njih i s desnih strana njihovih: "Radosna vijest vama Danas! Bašče ispod kojih teku rijeke, bićete vječno u njima." To je to, uspjeh veličanstven!

 • 57:13

  Na Dan kad budu munafici i munafikinje govorili onima koji su vjerovali: "Čekajte nas (da) pozajmimo od svjetla vašeg!" Biće rečeno: "Vratite se vi nazad pa tražite svjetlo." Tad će između njih biti postavljen bedem, on će imati kapiju. Unutrašnjost njegova u njemu, biće milost, a vanjština njegova, ispred njega - kazna.

 • 57:14

  Dozivaće ih: "Zar nismo bili s vama?" Reći će (vjernici): "Svakako, međutim, vi ste iskušavali duše svoje i iščekivali i sumnjali, i zavarale su vas želje - dok nije došla naredba Allahova. A obmanuo vas je o Allahu garur.

 • 57:15

  Zato se Danas od vas neće uzeti fidja, niti od onih koji nisu vjerovali. Sklonište vaše je vatra, ona je zaštitnik vaš, a loše je dolazište!"

 • 57:16

  Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srca njihova ponize spominjanju Allaha i onom šta je objavio od Istine, i ne budu kao oni kojima je data Knjiga prije, pa im se odužio rok, te otvrdla srca njihova, a mnogi od njih su grješnici.

 • 57:17

  Znajte da Allah oživljava zemlju nakon mrtvila njenog! Doista smo vam objasnili ajete, da biste vi shvatili.

 • 57:18

  Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje daju sadaku i uzajmljuju Allahu zajam lijep, udvostručiće im, a imaće oni nagradu plemenitu.

 • 57:19

  A oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog, ti takvi su istiniti, i šehidi kod Gospodara svog; imaće oni nagradu svoju i svjetlo svoje. A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše - takvi će biti stanovnici džehima.

 • 57:20

  Znajte da je život Dunjaa samo zabava i igra i dekor i hvalisanje među vama, i povećavanje imetaka i djece! Kao primjer kiše - zadivljuje zemljoradnike bilje njeno - zatim svehne, pa ga vidiš požutjelog, potom bude pljeva. A na Ahiretu je kazna žestoka i oprost od Allaha i zadovoljstvo, a život Dunjaa je samo stvar varljiva.

 • 57:21

  Utrkujte se prema oprostu Gospodara svog i Džennetu čija je širina kao širina neba i Zemlje - pripremljen je za one koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove. To je blagodat Allahova, daje je kome hoće, a Allah je Posjednik blagodati veličanstvene!

 • 57:22

  Nikakva nesreća se ne dogodi na Zemlji, niti u dušama vašim, a da nije u Knjizi prije nego je stvorimo. Uistinu, to je Allahu lahko,

 • 57:23

  Da ne biste očajavali za onim šta vam je izmaklo, niti likovali zbog onog šta vam je dao. A Allah ne voli nikojeg razmetljivog hvalisavca,

 • 57:24

  One koji škrtare i naređuju svijetu tvrdičluk. A ko se okrene, pa uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.

 • 57:25

  Zaista smo slali poslanike Naše sa dokazima jasnim i objavljivali s njima Knjigu i mjerilo, da svijet postupa po pravdi. I spustili smo gvožđe - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude - i da Allah zna ko pomaže Njega i poslanike Njegove u nevidljivom. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

 • 57:26

  I doista smo poslali Nuha i Ibrahima, i načinili u potomstvu njihovom vjerovjesništvo i Knjigu, pa je od njih onaj ko je upućen, a mnogi od njih su grješnici.

 • 57:27

  Zatim smo stopama njihovim slali poslanike Naše, i poslali Isaa, sina Merjeminog i dali mu Indžil, i načinili u srcima onih koji su ga slijedili blagost i milost. A monaštvo - izmislili su ga, nismo im ga propisali - izuzev traženja zadovoljstva Allahovog. Pa ne paze ga istinskom pažnjom njegovom, te ćemo onima od njih koji vjeruju dati nagradu njihovu, a mnogi od njih su grješnici.

 • 57:28

  O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i vjerujte u Poslanika Njegovog: dat će vam dvostruko od milosti Svoje, i načiniće vam svjetlo s kojim ćete ići, i oprostiće vam. A Allah je Oprosnik, Milosrdni;

 • 57:29

  Da bi znali sljedbenici Knjige da ne upravljaju ničim od blagodati Allahove, i da je blagodat u ruci Allahovoj, daje je kome hoće. A Allah je Posjednik blagodati veličanstvene!

Paylaş
Tweet'le