58 MÜCADELE

 • 58:1

  Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o mužu svom i jadala se Allahu - a Allah čuje razgovor vas dvoje. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 58:2

  Oni od vas koji se razvedu od žena njihovih ziharom - nisu one majke njihove. Majke njihove su samo one koje su ih rodile. A uistinu, oni govore ružne riječi i laž. I uistinu, Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

 • 58:3

  A oni koji se razvedu od žena svojih ziharom, zatim povuku šta su rekli, pa (kazna) je oslobođenje roba, prije nego se dodirnu. To je ono šta vam se savjetuje. A Allah je o onom što radite Obaviješteni.

 • 58:4

  Pa ko ne nađe, tad je post dva mjeseca uzastopno prije nego se dotaknu. Pa ko ne mogne, tad je hranjenje šezdeset siromaha. To da vjerujete u Allaha i Poslanika Njegovog, a to su granice Allahove. A imaće nevjernici kaznu bolnu.

 • 58:5

  Uistinu! Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom, biće suzbijeni kao što su suzbijani oni prije njih. I doista smo spustili znakove jasne, a imaće nevjernici kaznu prezrenu.

 • 58:6

  Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će ih obavijestiti o onom šta su radili: Allah je to zbrojao, a oni su to zaboravili. A Allah je nad svakom stvari Svjedok.

 • 58:7

  Zar ne vidiš da Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji? Ne biva nikakav tajni razgovor troje, a da On nije četvrti njihov, niti petero, a da On nije šesti njihov, ni manje od tog, ni više, a da On nije sa njima ma gdje bili; zatim će ih obavijestiti o onom šta su radili, na Dan kijameta. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

 • 58:8

  Zar nisi vidio one kojima je zabranjeno tajno dogovaranje - zatim se vraćaju onom što im je zabranjeno i tajno se dogovaraju o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku. A kad ti dođu pozdravljaju te onim čim te nije pozdravljao Allah, i kažu u dušama svojim: "Da nas ne kazni Allah zbog onog što govorimo?" Dovoljan je njima Džehennem, pržiće se njime, ta loše je dolazište!

 • 58:9

  O vi koji vjerujete! Kad se budete tajno dogovarali, tad se ne dogovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku - a dogovarajte se o pravednosti i bogobojaznosti; i bojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani.

 • 58:10

  Doista je tajno dogovaranje od šejtana, da bi ražalostio one koji vjeruju. A neće im ništa štetiti, izuzev s dozvolom Allahovom; i u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

 • 58:11

  O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: "Načinite mjesta pri sjedenju", tad načinite mjesta - načiniće Allah mjesta vama. A kad se kaže: "Dignite se", tad se podignite. Allah uzdiže one od vas koji vjeruju i one kojima je dato znanje, stepenima. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 58:12

  O vi koji vjerujete! Kad se budete savjetovali s Poslanikom, tad prije savjetovanja vašeg dajte sadaku. To je bolje za vas i čišće. Pa ako ne nađete - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 58:13

  Da li se plašite da prije savjetovanja vašeg date sadake? Pa ako ne učinite, a oprosti vam Allah, tad obavljajte salat i dajite zekat i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 58:14

  Zar nisi vidio one koji prijateljuju sa narodom onih na koje se rasrdio Allah? Nisu oni od vas, niti od njih, a kunu se na laž i oni znaju.

 • 58:15

  Allah je za njih pripremio kaznu žestoku. Uistinu, zlo je ono šta oni rade.

 • 58:16

  Uzeli su zakletve svoje štitom, te odvraćaju s puta Allahovog. Pa imaće oni kaznu prezrenu.

 • 58:17

  Neće im koristiti imeci njihovi, niti djeca njihova protiv Allaha, nimalo. Takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.

 • 58:18

  Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će se zakleti Njemu kao što se zaklinju vama - i misliće da su oni na nečemu. Besumnje, uistinu oni - oni su lašci!

 • 58:19

  Ovladao je njima šejtan pa učinio da oni zaborave sjećanje Allaha. Takvi su partija šejtanova. Besumnje. Uistinu! Partija šejtanova - oni su gubitnici!

 • 58:20

  Uistinu, oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom, takvi će biti među najnižima.

 • 58:21

  Propisao je Allah: "Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici Moji!" Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

 • 58:22

  Nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i Dan posljednji, a da vole onog ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovom, makar bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova ili rod njihov. Takvima je upisao u srca njihova iman i ojačao ih Duhom od Sebe, a uvešće ih u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Zadovoljan je Allah njima i zadovoljni Njime. Takvi su stranka Allahova! Besumnje! Uistinu! stranka Allahova - oni su oni koji će uspjeti!

Paylaş
Tweet'le