59 HAŞR

 • 59:1

  Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

 • 59:2

  On je Taj koji je istjerao one od sljedbenika Knjige koji nisu vjerovali, iz domova njihovih, pri prvom progonstvu. Niste mislili da će izaći, a oni su mislili da će ih tvrđave njihove zaštititi od Allaha. Tad im je došao Allah otkud nisu računali i ubacio u srca njihova strah; rušili su kuće svoje rukama svojim i rukama vjernika. Zato primite pouku, o posjednici opažanja!

 • 59:3

  I da im Allah nije propisao izgon, sigurno bi ih kaznio na Dunjau, a imaće oni na Ahiretu kaznu vatrom.

 • 59:4

  To zato što su se oni suprotstavljali Allahu i Poslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu - pa uistinu, Allah je žestok kaznom.

 • 59:5

  To što ste posjekli od palmi ili ih ostavili uspravno na korjenju njihovom, pa s dozvolom je Allahovom, i da ponizi grješnike.

 • 59:6

  A ono što je Allah od njih dao Poslaniku Svom kao plijen - pa niste potjerali zbog njega nijednog konja, niti devu. Ali, Allah pruža vlast poslanicima Svojim nad kim hoće; a Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 59:7

  Ono što je Allah dao kao plijen Poslaniku Svom od stanovnika naselja, to je za Allaha i Poslanika Njegovog i za rod i za siročad i za siromahe i sina puta - da ne bude obrtanja među bogatašima vašim. A šta vam da Poslanik, pa uzmite to. A ono što vam zabrani, pa suspregnite se i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je žestok kaznom -

 • 59:8

  (I) fukarama muhadžirima koji su protjerani iz domova njihovih i imanja njihovih, tražeći blagodat od Allaha i zadovoljstvo, i pomažući Allahu i Poslaniku Njegovom. Ti takvi su iskreni.

 • 59:9

  A oni koji su stupili u kuću i vjerovanje prije njih, vole onog ko im se doselio, i ne nalaze u grudima svojim potrebu za onim što im je dato, i više vole (njima) nego dušama svojim, makar oni bili u oskudici. A onaj ko sačuva dušu svoju od pohlepe - pa ti takvi će biti uspješni.

 • 59:10

  A oni koji su došli poslije njih, govore: "Gospodaru naš! Oprosti nama i braći našoj koji su nas pretekli u vjerovanju, i ne načini u srcima našim mržnju prema onima koji vjeruju. Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Samilosni, Milosrdni."

 • 59:11

  Zar nisi vidio licemjere koji govore braći svojoj od sljedbenika Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani sigurno ćemo izaći s vama i nećemo protiv vas poslušati nikoga nikada, a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam pomoći." A Allah svjedoči: uistinu su oni lašci.

 • 59:12

  Sigurno, ako bi bili protjerani, ne bi izašli s njima, i sigurno, ako bi bili napadnuti, ne bi im pomogli. A doista, ako bi im pomogli, sigurno bi okrenuli leđa - potom ne bi bili pomognuti.

 • 59:13

  Sigurno ste vi jačeg straha u grudima njihovim, od Allaha. To zato što su oni ljudi koji ne shvataju.

 • 59:14

  Neće se protiv vas boriti skupno, izuzev u naseljima utvrđenim ili iza zidova. Sila njihova je među njima žestoka. Misliš oni su složni, a srca njihova su razjedinjena. To zato što su oni ljudi koji ne razumiju.

 • 59:15

  Slični su onima koji su bili prije njih nedavno. Iskusili su posljedicu stvari svoje, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 59:16

  Slični su šejtanu kad rekne čovjeku: "Ne vjeruj." Pa pošto ne vjeruje, rekne: "Uistinu, ja sam slobodan od tebe. Uistinu! Ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova."

 • 59:17

  Pa biće obojici kraj što će oba biti u vatri, vječno u njoj, a to je plaća zalimima.

 • 59:18

  O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i neka gleda duša šta je pripravila za sutra, i bojte se Allaha! Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 59:19

  I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je učinio da oni zaborave duše svoje. Ti takvi su grješnici.

 • 59:20

  Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovnici Dženneta: Stanovnici Dženneta - oni su uspješni.

 • 59:21

  Da smo spustili ovaj Kur'an planini, sigurno bi je vidio poniznu, rascijepljenu iz straha od Allaha. A to su primjeri - navodimo ih ljudima, da bi oni razmislili.

 • 59:22

  On je Allah, sem Kojeg boga nema, Znalac nevidljivog i vidljivog. On je Milostivi, Milosrdni.

 • 59:23

  On je Allah, sem Kojeg boga nema, Vladar, Presveti, Onaj koji daje mir, Onaj koji daje sigurnost, Nadzirući, Silni, Gigantski, Gordi! Slava Allahu od onog šta pridružuju!

 • 59:24

  On je Allah, Stvaralac, Tvorac, Oblikovalac! Njegova imena su najljepša. Slavi Ga šta je u nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

Paylaş
Tweet'le